Đâu là điểm khác biệt giữa VDI và VPN?

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) và mạng riêng ảo (VPN) là hai công nghệ mà nhân viên của bạn có thể sử dụng để truy cập từ xa một cách an toàn vào các mạng và tài nguyên của công ty. Công nghệ VDI tạo ra một máy tính ảo trên một máy chủ trung tâm. Người dùng có thể truy cập từ xa qua Internet vào máy tính này từ bất kỳ máy vật lý nào. Bạn có thể sử dụng VDI để thiết lập nhanh chóng và hiệu quả nhiều máy tính ảo cho nhân viên làm việc từ xa. Ngược lại, VPN tạo ra kết nối mạng riêng giữa người dùng làm việc từ xa và mạng công ty qua Internet công cộng. Kết nối VPN qua Internet rẻ hơn và có băng thông cao hơn so với các liên kết mạng diện rộng (WAN) chuyên dụng hoặc các liên kết đường dài, quay số từ xa.

Tìm hiểu về VDI »

Tìm hiểu về VPN »

So sánh cách thức hoạt động giữa VDI so với VPN

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) và mạng riêng ảo (VPN) đều cung cấp quyền truy cập từ xa vào dữ liệu bí mật và tài nguyên của công ty. Tuy nhiên, chúng thiết lập và cung cấp kết nối này theo những cách khác nhau.

VDI

VDI sử dụng một lớp phần mềm, được gọi là phần mềm giám sát máy ảo, để tách các chức năng của hệ điều hành khỏi các chức năng của máy tính. Máy chủ vật lý được lưu trữ trong một trung tâm dữ liệu từ xa trong khi người dùng có quyền truy cập vào một máy ảo. Phần mềm giám sát máy ảo tạo và quản lý nhiều máy ảo trên máy chủ. Nó tách máy tính vật lý khỏi hệ điều hành bằng công nghệ ảo hóa. Người dùng của bạn có thể truy cập từ xa vào các máy tính ảo.

Trước hết, người dùng kết nối trực tiếp với cơ sở hạ tầng VDI qua trình duyệt của họ. Việc sử dụng một ứng dụng là tùy chọn. Một thành phần phần mềm được gọi là trình trung chuyển kết nối sẽ xác thực người dùng sau đó gán máy tính ảo được yêu cầu. Trình trung chuyển này cũng tạo điều kiện để người dùng từ xa tương tác với máy tính ảo. Ví dụ, nó cung cấp các cập nhật trên màn hình và gửi những cú nhấp chuột cũng như gõ phím đến máy tính ảo.

Các VPN

VPN tạo ra một kết nối được mã hóa và bảo mật qua mạng công cộng. Kết nối VPN chuyển hướng các gói dữ liệu từ thiết bị của người dùng cuối tới một máy chủ từ xa khác trước khi gửi chúng tới mạng công ty. Máy chủ VPN là trung gian cho tất cả các giao tiếp từ xa. Nó sử dụng các giao thức khác nhau như SSL/TLS và IPsec để mã hóa tất cả giao tiếp. Điều này về cơ bản tạo ra một đường hầm dữ liệu an toàn qua kết nối internet của người dùng.

Để sử dụng VPN, người dùng phải cài đặt ứng dụng máy khách VPN trên thiết bị từ xa của họ. Họ chỉ truy cập các tài nguyên ngoại vi thông qua ứng dụng. Ứng dụng mã hóa dữ liệu trước khi gửi đến máy chủ VPN. Máy chủ VPN giải mã thông tin và chuyển nó đến các tài nguyên cần thiết trên mạng riêng của nó. Sau đó, nó nhận thông tin từ các máy chủ của công ty, mã hóa và gửi đến máy khách VPN trên thiết bị của người dùng.

Những điểm khác biệt chính giữa VDI và VPN

Có hai hạng mục chính của cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI). Hệ thống VDI liên tục sẽ lưu giữ dữ liệu trên toàn bộ các cài đặt, vì vậy người dùng của bạn có thể cài đặt ứng dụng, sửa đổi cài đặt và lưu tệp trên máy tính của họ. Cấu hình VDI không liên tục sẽ thiết lập lại về trạng thái ban đầu sau khi người dùng đăng xuất. Nó được sử dụng phổ biến hơn trong các môi trường theo định hướng nhiệm vụ. 

Tương tự, có hai hạng mục chính của mạng riêng ảo (VPN). Site-to-site VPN hoạt động như một mạng riêng nội bộ cho các công ty có nhiều địa điểm tách biệt về mặt địa lý. VPN máy khách kết nối an toàn các thiết bị từ xa với mạng công ty.

Với mục đích so sánh này, thuật ngữ VDI đề cập đến VDI liên tục và thuật ngữ VPN đề cập đến VPN máy khách.

Mục tiêu

Mục đích của VPN là tập trung quản lý các kết nối an toàn với các tài nguyên của công ty theo cách hiệu quả về chi phí. Người dùng từ xa có thể truy cập các tệp, dịch vụ và ứng dụng được lưu trữ ở bất kỳ đâu trên mạng thông qua kết nối an toàn và riêng tư. Quản trị viên của bạn sẽ kiểm soát những gì người dùng của bạn truy cập bằng cách tạo các điểm cuối VPN. 

Ngược lại, VDI tập trung quản lý các môi trường văn phòng. Người dùng từ xa chỉ có thể truy cập các tệp và ứng dụng trên máy tính từ xa. Quản trị viên của bạn sẽ kiểm soát những gì người dùng của bạn truy cập bằng cách định cấu hình máy tính ảo. 

Sao lưu dữ liệu

VPN chỉ là một kết nối và không cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu hoặc sao lưu tự động. Người dùng của bạn phải lưu trữ dữ liệu trên thiết bị của riêng họ hoặc ứng dụng từ xa phải cung cấp chức năng sao lưu dữ liệu trên máy chủ từ xa. 

Ngược lại, các VDI sẽ cung cấp kho lưu trữ dữ liệu tập trung. Chúng cũng tự động sao lưu dữ liệu người dùng, tệp và ứng dụng trong môi trường máy tính ảo. Việc tập trung này giúp đảm bảo quản trị viên của bạn có thể sao lưu, kiểm soát và dễ dàng quản lý dữ liệu từ một vị trí.

Quản lý

VPN yêu cầu quản trị viên phác thảo các quyền kiểm soát truy cập của người dùng, các cấu hình máy chủ và cài đặt mạng. Họ cũng phải khắc phục được sự cố máy khách VPN từ xa.

Ngược lại, VDI chỉ yêu cầu quản trị viên tạo và quản lý máy tính ảo, phân bổ tài nguyên và quản lý hồ sơ người dùng và quyền của họ. Họ không phải khắc phục sự cố thiết bị từ xa.

Kiểm soát

Với VPN, người dùng của bạn có thể tải dữ liệu xuống thiết bị cá nhân của họ. Người dùng của bạn có nhiều trách nhiệm hơn trong việc quản lý và bảo mật các dữ liệu bí mật mà họ có thể tải xuống.

VDI cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn, vì các tổ chức có thể hạn chế chia sẻ dữ liệu hoặc tải xuống bên ngoài môi trường văn phòng. Người dùng của bạn phải truy cập tất cả dữ liệu nhạy cảm chỉ trong phạm vi máy tính ảo.

So sánh về thời điểm nên sử dụng VDI hay VPN

Bạn nên sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) nếu bạn cần mức độ bảo vệ và bảo mật dữ liệu cao hoặc bạn đang làm việc với các tài liệu bí mật. Nó hữu ích khi bạn cần quản lý tập trung và muốn cung cấp trải nghiệm đồng nhất cho tất cả người dùng của bạn, bất kể nền tảng và các thiết bị họ chọn. Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho các nhà thầu và nhà cung cấp bên thứ ba quyền truy cập vào các tệp và ứng dụng của công ty. Bạn cũng có thể giúp nhân viên trung tâm cuộc gọi từ xa, những người cần cơ sở hạ tầng không gian làm việc tương tự. 

Ngoài ra, bạn nên sử dụng mạng riêng ảo (VPN) nếu bạn cần cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên cụ thể mà bạn nắm giữ trong mạng riêng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng VPN để bảo mật kết nối giữa một cá nhân và một văn phòng từ xa hoặc kết nối nhiều văn phòng chi nhánh.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể sử dụng VDI và VPN cùng nhau trong các doanh nghiệp. Ví dụ: VPN có thể cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên nội bộ bảo mật, trong khi VDI có thể cung cấp cùng một môi trường ảo cho tất cả nhân viên để làm việc. 

Tóm tắt các điểm khác biệt của VDI so với VPN

 

VDI

VPN

Mục tiêu

Tập trung quản lý cơ sở hạ tầng máy tính từ xa.

Tập trung quản lý các kết nối bảo mật qua mạng công cộng.

Các công nghệ chính

Phần mềm giám sát máy ảo, trình trung chuyển kết nối.

Mã hóa, truyền liên mạng.

Quyền truy cập của người dùng

Người dùng có thể kết nối thông qua trình duyệt.

Người dùng phải cài đặt ứng dụng máy khách VPN.

Loại

VDI liên tục và không liên tục

VPN máy khách và VPN site-to-site

Sao lưu dữ liệu

Khả năng sao lưu dữ liệu tự động trong máy tính ảo.

Trách nhiệm của người dùng và ứng dụng từ xa mà họ truy cập.

Quản lý

Quản trị viên chỉ phải quản lý các máy tính từ xa.

Quản trị viên phải quản lý các kết nối VPN và máy khách VPN trên nhiều thiết bị.

Quyền kiểm soát

Toàn quyền kiểm soát với tổ chức.

Quyền kiểm soát được chia sẻ giữa tổ chức và các nhân viên từ xa.

AWS có thể giúp đáp ứng các yêu cầu của VDI và VPN bạn như thế nào?

Amazon Web Services (AWS) cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) và mạng riêng ảo (VPN) được quản lý đầy đủ để người dùng của bạn có thể kết nối an toàn với các mạng từ xa.

Amazon WorkSpaces Family là một dịch vụ ảo hóa máy tính để bàn được quản lý toàn phần dành cho Windows và Linux. Dịch vụ này cung cấp quyền truy cập an toàn, đáng tin cậy và có khả năng điều chỉnh quy mô vào các máy tính để bàn loại duy trì từ bất cứ đâu. Bạn có thể quản lý tập trung máy tính để bàn đám mây loại duy trì của mình và truyền chúng đến bất kỳ ai. Người dùng của bạn có thể sử dụng một ứng dụng hoặc trình duyệt để truy cập máy tính của mình một cách an toàn, thông qua bất kỳ thiết bị điểm cuối hoặc thiết bị đầu cuối khách có cấu hình tối thiểu nào. 

Amazon Client VPN là một giải pháp VPN truy cập từ xa an toàn được quản lý hoàn toàn. Lực lượng lao động từ xa của bạn có thể sử dụng nó để truy cập an toàn các tài nguyên trong AWS và mạng tại chỗ của bạn. Nó hoàn toàn linh hoạt, và tự động tăng hoặc giảm quy mô dựa trên nhu cầu. Khi di chuyển các ứng dụng sang AWS, người dùng của bạn sẽ truy cập chúng theo cùng một cách trước, trong và sau khi di chuyển. 

Bắt đầu với VPN và VDI trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.