Đám mây AWS cung cấp các giải pháp bảo mật, có quy mô linh hoạt và tiết kiệm chi phí để hỗ trợ các yêu cầu và nhiệm vụ đặc thù của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các dịch vụ đám mây của chúng tôi có thể được sử dụng để đáp ứng các nhiệm vụ, giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng đổi mới trong các cơ quan dân sự, cộng đồng tình báoBộ quốc phòng.

Để biết thêm chi tiết về công tác Khám phá, xây dựng thiết kế & thực hiện (DD&I) của Army & Air Force Exchange Services (AAFES), vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Army & Air Force Exchange Services

Chọn Đối tác AWS bên dưới để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Information Technology Enterprise Solutions-3 Hardware (ITES-3H) của Quân đội Hoa Kỳ, vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan liên bang và nhà thầu chính phủ được ủy quyền hỗ trợ những cơ quan này theo Phụ chương mua sắm liên bang của Bộ Quốc phòng (DFARS) 252.251-7000.

Chọn Đối tác AWS bên dưới để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng năm 2020 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ở đây.

Chọn Đối tác AWS bên dưới để tìm hiểu thêm.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Chọn Đối tác AWS bên dưới để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng SPARC của Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), vui lòng truy cập trang web của CMS ở đây.

Tất cả các Phòng ban hoạt động (OPDIVS) của Ngành y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS)

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Trung tâm dữ liệu ảo (VDC) của Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh, Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), vui lòng truy cập trang web của CMS ở đây.

Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh, Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng FirstSource II của Bộ an ninh nội địa (DHS), vui lòng truy cập trang web của DHS ở đây.

Bộ an ninh nội địa

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng J6 Enterprise Technology Services (JETS) của Cơ quan hậu cần quốc phòng, vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Cơ quan hậu cần quốc phòng và các cơ quan khác thuộc Bộ quốc phòng

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hợp đồng Đám mây nền tảng của Bộ Nội vụ (DOI), vui lòng truy cập vào trang web của DOI tại đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng eFast của Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA), vui lòng truy cập trang web của FAA ở đây.

Các cơ quan liên bang có phê duyệt của FAA

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng 8a STARS II của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Alliant của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA tại đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Alliant 2 Small Business (SB) của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Thỏa thuận mua trọn gói đám mây (BPA) của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Giải pháp cơ sở hạ tầng doanh nghiệp (EIS) của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng IT Schedule 70 của Cục quản lý dịch vụ công (GSA), vui lòng truy cập trang web của GSA ở đây.

Các cơ quan liên bang hoặc chính quyền tiểu bang, địa phương và bộ lạc sử dụng Chương trình mua sắm hợp tác

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Cổng thông tin doanh nghiệp tích hợp (IEP) của Sở thuế vụ (IRS), vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Sở thuế vụ

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Total Information Processing Support Services-4 (TIPSS-4) của Sở thuế vụ (IRS), vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Sở thuế vụ

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Giải pháp thu mua trên toàn doanh nghiệp (SEWP) V của NASA, vui lòng truy cập trang web của NASA ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Network-Centric Solutions-2 (NETCENTS-2) của Không lực Hoa Kỳ (USAF), vui lòng truy cập trang web của USAF ở đây.

Phương thức Không lực Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang khác và cơ quan thuộc Bộ quốc phòng đáp ứng những tiêu chí cụ thể

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Giám đốc công nghệ thông tin – Hàng hóa và giải pháp (CIO-CS) của Trung tâm thu thập và đánh giá công nghệ thông tin (NITAAC), Viện y tế quốc gia (NIH), vui lòng truy cập trang web của NIH ở đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Giám đốc công nghệ thông tin – Giải pháp và đối tác 3 (CIO-SP3) của Trung tâm thu thập và đánh giá công nghệ thông tin (NITAAC), Viện y tế quốc gia (NIH), vui lòng truy cập trang web của NIH ở đây.

Các cơ quan liên bang và dân sự

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Thu mua phát triển và cơ sở hạ tầng toàn cầu (GLINDA) của Ủy ban điều tiết hạt nhân (NRC), vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Ủy ban điều tiết hạt nhân

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng SeaPort – Enhanced (SeaPort-E) của Hải quân Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web của Hải quân Hoa Kỳ ở đây.

Tất cả các Bộ tư lệnh hải quân và hải quân lục chiến và Cơ quan giảm thiểu đe dọa quốc phòng (DTRA) của Hoa Kỳ

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Business & Force Support (BFS) Pillar của Bộ Chỉ huy các Hệ thống Tác chiến Hải quân và Không gian (SPAWAR) Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web của Hải quân tại đây.

Các cơ quan liên bang

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Thỏa thuận mua trọn gói đám mây (BPA) của Sở an sinh xã hội (SSA), vui lòng chọn một Đối tác AWS bên dưới.

Sở an sinh xã hội

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Transformation Twenty-One Total Technology Next Generation (T4NG) của Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA), vui lòng truy cập trang web của VA ở đây.

Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.