AWS Direct Connect là dịch vụ đám mây có khả năng kết nối trực tiếp mạng của bạn với AWS nhằm mang tới hiệu năng nhất quán và độ trễ thấp. Với AWS Direct Connect, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng và không có mức phí tối thiểu. Chúng tôi không áp dụng phí thiết lập và bạn có thể hủy bỏ dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, các dịch vụ do Đối tác phân phối AWS Direct Connect hoặc nhà phân phối dịch vụ địa phương khác của bạn cung cấp có thể áp dụng các điều khoản khác.

Khi đã liên kết các vị trí của mình với AWS Direct Connect, bạn có thể sử dụng SiteLink để gửi dữ liệu giữa những vị trí này. Khi sử dụng SiteLink, dữ liệu di chuyển qua đường dẫn ngắn nhất giữa các vị trí. Tính năng SiteLink được tắt theo mặc định và có thể bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào.

Các thành phần định giá

Khi kết nối với các tài nguyên đang chạy trong bất kỳ Khu vực AWS (chẳng hạn như Đám mây riêng ảo của Amazon hoặc Cổng chuyển tiếp AWS) hoặc Vùng địa phương nào, có ba yếu tố xác định mức giá: dung lượng, số giờ sử dụng cổng và việc truyền dữ liệu ra (DTO) qua vị trí AWS Direct Connect của bạn.

Dung lượng là tốc độ tối đa có thể truyền dữ liệu qua một kết nối mạng. Dung lượng của các kết nối AWS Direct Connect được đo bằng megabit trên giây (Mbps) hoặc gigabit trên giây (Gbps). Một gigabit trên giây, hay 1 Gbps, tương đương với 1.000 megabit trên giây (1.000 Mbps).

Số giờ sử dụng cổng đo lường thời gian cung cấp cổng cho bạn sử dụng bằng thiết bị mạng của AWS hoặc Đối tác phân phối AWS Direct Connect tại một vị trí AWS Direct Connect. Ngay cả khi không có dữ liệu nào được truyền qua cổng, bạn vẫn bị tính phí cho số giờ sử dụng cổng. Mức định giá số giờ sử dụng cổng được xác định dựa theo loại kết nối: chuyên dụng hay lưu trữ.

Kết nối chuyên dụng là kết nối vật lý giữa cổng mạng của bạn và cổng mạng AWS bên trong một vị trí AWS Direct Connect. Số giờ sử dụng cổng chuyên dụng sẽ bị tính phí chừng nào cổng đó được cung cấp cho bạn sử dụng. Bạn yêu cầu một kết nối chuyên dụng thông qua phần AWS Direct Connect của Bảng điều khiển quản lý AWS.

Kết nối lưu trữ là kết nối logic mà Đối tác phân phối AWS Direct Connect thay mặt bạn cung cấp. Khi sử dụng kết nối lưu trữ, bạn kết nối với mạng AWS bằng một trong các cổng của đối tác. Bạn yêu cầu một kết nối lưu trữ bằng cách liên hệ trực tiếp với Đối tác phân phối AWS Direct Connect.

Truyền dữ liệu ra (DTO) qua AWS Direct Connect đề cập đến lưu lượng mạng tích lũy được gửi ra khỏi AWS qua vị trí AWS Direct Connect của bạn. Quá trình truyền này được tính phí trên mỗi gigabyte (GB) và không giống như các phép đo dung lượng, DTO đề cập tới lượng dữ liệu được truyền đi, chứ không phải tốc độ truyền. Khi tính DTO, mức định giá chính xác phụ thuộc vào Khu vực AWS hoặc Vùng địa phương AWS và vị trí AWS Direct Connect mà bạn đang sử dụng (xem bảng bên dưới).

Lưu ý: AWS Direct Connect chỉ gửi dữ liệu đến vị trí AWS Direct Connect của bạn chứ không truyền dữ liệu ra khỏi AWS qua Internet. Để biết thêm thông tin về DTO qua internet, hãy tham khảo trang định giá EC2.

Truyền dữ liệu vào đề cập tới lưu lượng mạng được gửi tới AWS từ bên ngoài, thông qua AWS Direct Connect. Mức giá truyền dữ liệu đến thông qua AWS Direct Connect luôn là 0,00 USD mỗi GB tại mọi địa điểm.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng Vùng Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) sẽ chịu Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Khi gửi lưu lượng mạng từ một điểm hiện diện (PoP) của AWS Direct Connect đến một điểm khác, chẳng hạn như khi bạn muốn kết nối hai hay nhiều trung tâm dữ liệu hoặc văn phòng chi nhánh, có hai yếu tố xác định chi phí bổ sung: số giờ sử dụng SiteLink và việc truyền dữ liệu bằng SiteLink.

Số giờ sử dụng SiteLink phản ánh số giờ mà giao diện ảo (VIF) AWS Direct Connect đã bật tính năng SiteLink.

Truyền dữ liệu bằng SiteLink đề cập đến lượng dữ liệu luân chuyển giữa các vị trí AWS Direct Connect và bạn phải thanh toán cho mỗi gigabyte (GB). Mức giá truyền dữ liệu bằng SiteLink thay đổi tùy thuộc vào nguồn và đích của lưu lượng mạng. Ví dụ: mức giá tính cho dữ liệu được gửi từ Châu Âu đến Canada sẽ khác với dữ liệu được gửi từ Châu Âu đến Ấn Độ.

Số giờ sử dụng cổng: Kết nối chuyên dụng

Mức định giá số giờ sử dụng cổng cho kết nối chuyên dụng được áp dụng thống nhất cho mọi vị trí AWS Direct Connect trên toàn cầu, trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng cho dung lượng kết nối chuyên dụng đã chọn.

Công suất Mức giá số giờ sử dụng cổng
(Ngoại trừ Nhật Bản)
Mức giá số giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
1 Gbps
0,30 USD/giờ 0,285 USD/giờ
10 Gbps
2,25 USD/giờ 2,142 USD/giờ
100 Gbps 22,50 USD/giờ 22,50 USD/giờ

Số giờ sử dụng cổng: Kết nối lưu trữ

Liên hệ với Đối tác AWS Direct Connect để đặt hàng Kết nối lưu trữ. Cách tính giá số giờ sử dụng cổng cho Kết nối lưu trữ được áp dụng thống nhất cho mọi vị trí AWS Direct Connect trên toàn cầu, trừ Nhật Bản. Bảng dưới đây liệt kê giá theo giờ sử dụng cổng cho dung lượng kết nối lưu trữ đã chọn.

Công suất Mức giá số giờ sử dụng cổng
(Ngoại trừ Nhật Bản)
Mức giá số giờ sử dụng cổng ở Nhật Bản
50 Mbps 0,03 USD/giờ 0,029 USD/giờ
100 Mbps 0,06 USD/giờ 0,057 USD/giờ
200 Mbps 0,08 USD/giờ 0,076 USD/giờ
300 Mbps 0,12 USD/giờ 0,114 USD/giờ
400 Mbps 0,16 USD/giờ 0,152 USD/giờ
500 Mbps 0,20 USD/giờ 0,190 USD/giờ
1 Gbps*
0,33 USD/giờ 0,314 USD/giờ
2 Gbps* 0,66 USD/giờ 0,627 USD/giờ
5 Gbps* 1,65 USD/giờ 1,568 USD/giờ
10 Gbps*
2,48 USD/giờ 2,361 USD/giờ
25 Gbps* 6,20 USD/giờ 6,20 USD/giờ

* Các mức dung lượng này được một số Đối tác AWS Direct Connect cung cấp.

Định giá truyền dữ liệu vào đối với AWS Direct Connect

Mức giá truyền dữ liệu vào là 0,00 USD trên mỗi gigabyte tại mọi vị trí AWS Direct Connect.

Định giá truyền dữ liệu ra (DTO) đối với AWS Direct Connect

Mức định giá DTO phụ thuộc vào Khu vực AWS nguồn hoặc Vùng địa phương và vị trí AWS Direct Connect. Chọn vị trí AWS Direct Connect và khu vực địa lý của bạn từ trang vị trí Direct Connect.  Tìm kiếm khu vực địa lý Direct Connect từ bảng dưới đây để nhận mức định giá USD trên mỗi GB cho dữ liệu được truyền ra từ mỗi Khu vực AWS hoặc Vùng địa phương đến một vị trí AWS Direct Connect. Nếu đang sử dụng cổng AWS Direct Connect, bạn sẽ phải trả phí dữ liệu DTO hiện hành dựa trên Khu vực AWS là nguồn của lưu lượng truy cập và vị trí AWS Direct Connect nơi nó được kết nối.

Truyền dữ liệu từ Khu vực AWS hoặc Vùng địa phương
 
Đến vị trí Direct Connect tại:
    
Hoa Kỳ lục địa*
Hawaii Canada
 Châu Âu
Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo, Osaka) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul, Singapore, Hồng Kông, Bangkok) Châu Á Thái Bình Dương (Indonesia)  Châu Á Thái Bình Dương (Manila) Châu Á Thái Bình Dương (Ấn Độ) Nam Mỹ (Sao Paulo, Mexico)  Châu Á Thái Bình Dương (Úc, Auckland) Trung Đông (Bahrain, Israel,
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất)
Châu Phi (Cape Town, Lagos)
Hoa Kỳ lục địa 0,0200 USD 0,0350 USD 0,0200 USD 0,0282 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD
0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1100 USD
Hawaii 0,0350 USD 0,0200 USD 0,0350 USD 0,0432 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD
0,1062 USD
0,0850 USD 0,0165 USD 0,1300 USD 0,1260 USD 0,1260 USD
Canada 0,0200 USD 0,0350 USD 0,0200 USD 0,0300 USD 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1500 USD 0,1300 USD 0,1100 USD  0,1100 USD
Châu Âu 0,0200 USD 0,0350 USD 0,0300 USD 0,0200 USD 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1062 USD 0,1062 USD 0,0850 USD 0,1107 USD 0,1300 USD 0,1000 USD  0,1100 USD
Nhật Bản 0,0491 USD 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0420 USD 0,0547 USD 0,0547 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1132 USD 0,1500 USD  0,1700 USD
Đặc khu hành chính Hồng Kông, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, Bangkok
0,0491 USD 0,0491 USD 0,0500 USD 0,0600 USD 0,0410 USD 0,0410 USD 0,0594 USD  0,0594 USD 0,1000 USD 0,1700 USD
0,1107 USD 0,1500 USD  0,1600 USD
Indonesia  0,1062 USD 0,1062 USD 0,1062 USD  0,1062 USD 0,0547 USD
0,0594 USD 0,0484 USD  0,1306 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1770 USD 0,1923 USD
Philippines 0,1062 USD 0,1062 USD 0,1062 USD 0,1062 USD 0,0547 USD 0,0594 USD 0,1306 USD 0,0484 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1770 USD 0,1923 USD
Ấn Độ 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0625 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD  0,1306 USD 0,0450 USD 0,1800 USD 0,1400 USD 0,1030 USD  0,1400 USD
Nam Mỹ, Mexico 0,1107 USD 0,1257 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1700 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1900 USD 0,1600 USD  0,1600 USD
Úc, New Zealand
0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,0600 USD 0,1132 USD 0,1107 USD 0,1306 USD 0,1306 USD 0,1100 USD 0,1800 USD 0,0420 USD 0,1900 USD  0,1900 USD
Trung Đông (Bahrain, Israel, UAE) 0,1100 USD 0,1250 USD 0,1100 USD 0,1000 USD 0,1500 USD 0,1500 USD 0,1700 USD 0,1700 USD 0,1030 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,0900 USD 0,1700 USD
Nam Phi, Nigeria   0,1100 USD 0,1250 USD 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1923 USD  0,1923 USD 0,1400 USD 0,1600 USD 0,1900 USD 0,1700 USD  0,1100 USD

* Bao gồm các Khu vực GovCloud.

Bạn phải thanh toán một mức giá cố định là 0,50 USD mỗi giờ cho mỗi VIF có bật SiteLink. Điều này áp dụng cho tất cả các vị trí, tốc độ kết nối và loại kết nối, và bạn trả tiền cho số giờ sử dụng SiteLink ngay cả khi không có dữ liệu nào được gửi hoặc nhận.

Tìm mức giá áp dụng cho trường hợp sử dụng của bạn bằng cách tìm hàng chứa nguồn dữ liệu của bạn, sau đó xác định vị trí giao với cột thể hiện điểm đích của bạn.

        Điểm đích          
Nguồn Châu Âu Hoa Kỳ Trung Đông Canada Ấn Độ Úc, New Zealand Nam Phi Nam Mỹ Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan Nhật Bản
Châu Âu 0,0200 USD 0,0282 USD 0,1000 USD 0,0300 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1107 USD 0,0900 USD 0,0600 USD
Hoa Kỳ 0,0282 USD 0,0200 USD 0,1100 USD 0,0200 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,0900 USD
Trung Đông 0,1000 USD 0,1100 USD 0,0900 USD 0,1100 USD 0,1030 USD 0,1900 USD 0,1700 USD 0,1600 USD 0,1500 USD 0,1500 USD
Canada 0,0300 USD 0,0200 USD 0,1100 USD 0,0200 USD 0,0850 USD 0,1300 USD 0,1100 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,0900 USD
Ấn Độ 0,0850 USD 0,0850 USD 0,1030 USD 0,0850 USD 0,0450 USD 0,1400 USD 0,1400 USD 0,1800 USD 0,1107 USD 0,1132 USD
Úc, New Zealand 0,1300 USD 0,1300 USD 0,1900 USD 0,1300 USD 0,1400 USD 0,0420 USD 0,1900 USD 0,1900 USD 0,1107 USD 0,1132 USD
Nam Phi 0,1100 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1100 USD 0,1400 USD 0,1900 USD 0,1100 USD 0,1600 USD 0,1600 USD 0,1700 USD
Nam Mỹ 0,1107 USD 0,1500 USD 0,1600 USD 0,1500 USD 0,1800 USD 0,1900 USD 0,1600 USD 0,1100 USD 0,1700 USD 0,1700 USD
Malaysia, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan 0,0900 USD 0,0900 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,1107 USD 0,1107 USD 0,1600 USD 0,1700 USD 0,0410 USD 0,0420 USD
Nhật Bản 0,0600 USD 0,0900 USD 0,1500 USD 0,0900 USD 0,1132 USD 0,1132 USD 0,1700 USD 0,1700 USD 0,0420 USD 0,0410 USD

Định giá cấu hình Direct Connect của bạn

Sử dụng Công cụ tính giá AWS để tạo ước tính cho nhu cầu kiến trúc Direct Connect cụ thể của bạn.   Bằng cách sử dụng công cụ tính giá, bạn cung cấp các nguồn dữ liệu cụ thể, vị trí Direct Connect và lượng sử dụng. Công cụ tính giá sẽ trả về tính toán giá chi tiết và tổng ước tính. 

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Một khối lượng công việc quan trọng đòi hỏi khả năng khôi phục cao

Bạn làm việc cho một công ty sản xuất quy mô vừa đã chuyển hệ thống quản lý hàng tồn kho sang AWS. Hệ thống này quan trọng đối với các hoạt động liên tục của bạn nhưng không cần xử lý các giao dịch trong thời gian thực. Hóa đơn AWS Direct Connect hằng tháng của bạn sẽ cho biết tổng phí truyền dữ liệu và phí số giờ sử dụng cổng.

Tính phí số giờ sử dụng cổng hằng tháng cho AWS Direct Connect

Giả sử bạn hợp tác với một Đối tác phân phối AWS Direct Connect dựa trên khuyến nghị về khả năng khôi phục của AWS Direct Connect để triển khai một kiến trúc có khả năng khôi phục cao. Hoạt động này đòi hỏi việc thiếp lập một cổng tại hai địa điểm AWS Direct Connect riêng biệt (một cổng ở Chicago, IL và cổng còn lại ở Columbus, OH). Cả hai địa điểm này đều được liên kết với Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng Lưu trữ 2 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu.

Số địa điểm AWS Direct Connect
2 địa điểm
Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm 1 cổng
Loại cổng Lưu trữ 
Công suất cổng  2 Gbps 
Mức giá số giờ sử dụng cổng  0,66 USD/giờ 
Số giờ kết nối  730 giờ* 
Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng
963,60 USD/tháng
(2 vị trí x 1 cổng/vị trí) x 0,66 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định dùng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hằng tháng cho AWS Direct Connect

Nguồn lưu lượng truy cập của bạn là một phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon bên trong Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon đang chạy ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Mỗi tháng, phiên bản EC2 này gửi 1 terabyte dữ liệu đến mạng của bạn thông qua vị trí AWS Direct Connect của bạn và nhận 2 terabyte dữ liệu từ bên ngoài AWS.

Phí truyền dữ liệu ra (DTO)  
Khu vực AWS truyền dữ liệu đi  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 
Địa điểm AWS Direct Connect  Columbus, OH 
Dữ liệu đã truyền đi  1.024 GB* mỗi tháng 
Giá truyền dữ liệu đi  0,02 USD/GB 
Tổng phí truyền dữ liệu đi
20,48 USD/tháng
  1.024 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1.024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Bất kể khối lượng và vị trí, giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 1
Dựa trên những kết quả này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 984,08 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng  963,60 USD/tháng 
Tổng phí truyền dữ liệu  20,48 USD/tháng 
Tổng 
984,08 USD/tháng
  963,60 USD + 20,48 USD

Ví dụ 2: Khối lượng công việc yêu cầu khả năng khôi phục tối đa

Bạn phụ trách mạng lưới toàn cầu cho một công ty trò chơi mới nổi và bạn phải thiết kế mạng lưới với khả năng khôi phục tối đa. Như trong ví dụ trước, hóa đơn AWS Direct Connect hằng tháng sẽ cho biết tổng phí truyền dữ liệu và phí số giờ sử dụng cổng mà khối lượng công việc của bạn tạo ra.

Tính phí số giờ sử dụng cổng hằng tháng cho AWS Direct Connect
Theo khuyến nghị về khả năng khôi phục của AWS Direct Connect để thiết kế mạng lưới có khả năng khôi phục tối đa, bạn đã tạo hai kết nối cổng tại hai vị trí AWS Direct Connect riêng biệt về mặt địa lý (một ở Newark, NJ và một ở Columbus, OH). Bạn đang sử dụng một Cổng AWS Direct Connectnên bạn có thể truy cập vào bất kỳ Khu vực AWS nào (trừ các Khu vực AWS tại Trung Quốc) từ những địa điểm AWS Direct Connect này. Tại mỗi địa điểm, bạn luôn được kết nối với một cổng chuyên dụng dự phòng 10 Gbps (gigabit/giây), ngay cả khi không gửi hay nhận dữ liệu. Quan trọng hơn cả, bạn đã chọn công suất cổng của mình để nếu bất kỳ liên kết nào bị gián đoạn, các liên kết khác có đủ công suất dư thừa để đảm nhận tải bổ sung một cách ổn định.

Số địa điểm AWS Direct Connect  2 địa điểm 
Số cổng sử dụng tại mỗi địa điểm  2 cổng 
Loại cổng  Chuyên dụng 
Dung lượng cổng  10 Gbps 
Mức giá số giờ sử dụng cổng  2,25 USD/giờ 
Số giờ kết nối  730 giờ* 
Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng
6.570,00 USD/tháng
(2 vị trí x 2 cổng/vị trí) x 2,25 USD/giờ x 730 giờ
* Trong ví dụ này, chúng ta giả định dùng 8.760 giờ một năm / 12 tháng = 730 giờ

Tính phí truyền dữ liệu hàng tháng cho AWS Direct Connect

Lưu lượng truyền dữ liệu ra của bạn đến từ 10 VPC lớn của Amazon đặt tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), với lượng truyền 400 TB dữ liệu ra khỏi AWS qua vị trí AWS Direct Connect của bạn. Trong cùng khoảng thời gian, 1 PB dữ liệu được gửi đến các VPC này từ bên ngoài AWS bằng những kết nối AWS Direct Connect của bạn.

Phí truyền dữ liệu đi (DTO)  
Khu vực AWS truyền dữ liệu đi  Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) 
Địa điểm AWS Direct Connect  165 Halsey St, Newark
Dữ liệu đã truyền đi  409.600 GB*
Giá truyền dữ liệu đi  0,02 USD/GB 
Tổng phí truyền dữ liệu đi
8.192,00 USD/tháng
  409.600 GB x 0,02 USD
* 1 TB = 1.024 GB

Dữ liệu được truyền tới AWS
Giá truyền dữ liệu đến AWS qua AWS Direct Connect là 0,00 USD/GB ở mọi vị trí, bất kể khối lượng.

Tổng phí AWS Direct Connect cho ví dụ số 2
Dựa trên những giả định này, hóa đơn AWS Direct Connect hàng tháng của bạn là 14.762,00 USD/tháng. Khoản phí này không bao gồm bất kỳ khoản phí bổ sung nào có thể đến từ Đối tác phân phối AWS Direct Connect của bạn hoặc các nhà cung cấp khác.

Tổng phí cho số giờ sử dụng cổng  6.570,00 USD/tháng
Tổng phí truyền dữ liệu  8.192,00 USD/tháng 
Tổng 
14.762,00 USD/tháng
  6.570,00 USD + 8.192,00 USD
 

Tưởng tượng rằng tổ chức của bạn đã triển khai AWS Direct Connect tại các vị trí ở New York và Amsterdam. Ngoài việc gửi dữ liệu đến các tài nguyên nằm trong Khu vực AWS qua những kết nối này, bạn muốn sử dụng SiteLink để gửi dữ liệu giữa những khu vực đó. Chi phí bổ sung là tổng phí giờ sử dụng SiteLink và truyền dữ liệu bằng SiteLink.

Tính phí giờ sử dụng SiteLink

Giả sử trung bình một tháng, SiteLink hoạt động toàn thời gian trên hai giao diện ảo (VIF) tại mỗi vị trí, ngay cả khi dữ liệu không di chuyển qua kết nối đó. Hai VIF được sử dụng để tăng cường khả năng phục hồi.

Số địa điểm AWS Direct Connect
2 địa điểm
VIF có bật SiteLink cho mỗi vị trí 2 VIF
Số giờ hoạt động trong tháng 730*
Mức giá SiteLink theo giờ 0,50 USD/giờ
Tổng phí SiteLink 1.460,00 USD/tháng
(2 vị trí x 2 VIF/vị trí) * 730 giờ * 0,50 USD = 1.460 USD
* Trong ví dụ này, chúng ta giả sử một năm có 8.760 giờ / 12 tháng = 730 giờ mỗi tháng

Tính phí truyền dữ liệu bằng SiteLink

Tháng trước, vị trí của bạn là New York đã gửi 60 TB dữ liệu đến Amsterdam. Ngược lại, Amsterdam đã gửi 40 TB dữ liệu đến New York.

Dữ liệu đã gửi đến New York 40.960 GB*
Dữ liệu đã gửi đến Amsterdam 61.440 GB
Mức giá truyền dữ liệu giữa Hoa Kỳ-châu Âu bằng SiteLink 0,0282 USD/GB
Tổng phí truyền dữ liệu bằng SiteLink 2.887,68 USD/tháng
(40.960 GB + 61.440 GB) x 0,0282 USD = 2.887,68 USD
* 1 TB = 1.024 GB
Tổng phí SiteLink

Dựa trên những giả định này, hóa đơn hàng tháng của bạn bị cộng thêm 4.347,68 USD vì sử dụng SiteLink (ngoài các khoản phí AWS Direct Connect khác).
Tổng phí SiteLink  1.460,00 USD/tháng
Tổng phí truyền dữ liệu bằng SiteLink  2.887,68 USD/tháng
Tổng 4.347,68 USD/tháng
1.460,00 USD + 2887,68 USD = 4.347,68 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Khám phá thêm tài nguyên về AWS Direct Connect

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi