Amazon ECS Anywhere

Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn

Chạy mặt phẳng điều khiển ECS quen thuộc trong khu vực để bạn có thể giảm chi phí vận hành phát sinh và tập trung vào công cuộc đổi mới.

Cách hoạt động

Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) Anywhere của Amazon là một tính năng của Amazon ECS cho phép bạn dễ dàng chạy và quản lý khối lượng công việc của bộ chứa trên cơ sở hạ tầng của mình. Tính năng này giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và mở rộng quy mô doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến các khoản đầu tư tại chỗ.

Sơ đồ thể hiện quy trình tạo khóa kích hoạt, cài đặt tác tử SSM và ECS, xác định ứng dụng rồi triển khai và quản lý ứng dụng dựa trên bộ chứa với ECS Anywhere.

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa các ứng dụng

Hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng với các tính năng bảo mật nâng cao một cách nhanh chóng, tiêu chuẩn hóa, tuân thủ và tiết kiệm chi phí với Amazon ECS.

Triển khai khối lượng công việc xử lý dữ liệu tại vị trí biên

Chạy các khối lượng công việc xử lý dữ liệu trong bộ chứa tại vị trí biên trên phần cứng của riêng bạn để duy trì độ trễ thấp.

Tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng web

Tự động điều chỉnh quy mô và chạy các ứng dụng web trên nhiều Vùng sẵn sàng với hiệu năng, quy mô, độ tin cậy và sẵn sàng của AWS.

Cách bắt đầu

Xem giá của Amazon ECS Anywhere

Bắt đầu xây dựng mà không cần cam kết trả trước.

Đọc bài đăng trên blog về ECS Anywhere

Đọc phân tích trong bài đăng trên blog về cách sử dụng ECS Anywhere.

Tìm hiểu cách sử dụng ECS Anywhere

Khám phá các hệ điều hành, kiến trúc, v.v. được hỗ trợ.


Khám phá thêm về AWS