Amazon ECS Anywhere

Dễ dàng chạy các bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý với ECS Anywhere

Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere là một tính năng của Amazon ECS cho phép bạn dễ dàng chạy và quản lý khối lượng công việc của bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý. 

ECS Anywhere được xây dựng dựa trên sự dễ dàng và đơn giản của Amazon ECS để cung cấp trải nghiệm API và công cụ nhất quán trên các ứng dụng dựa trên bộ chứa của bạn. Cho dù là tại chỗ hay trên đám mây, bạn sẽ có quản lý theo cụm, lên lịch khối lượng công việc và giám sát, tương tự các tính năng mà bạn đã biết từ Amazon ECS. Giảm chi phí và đơn giản hóa việc điều phối bộ chứa cục bộ phức tạp bằng cách tận dụng giải pháp được quản lý hoàn toàn mà ECS Anywhere cung cấp. ECS Anywhere giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và thay đổi quy mô doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến các khoản đầu tư tại chỗ.

Lợi ích

Tầng điều khiển đám mây được quản lý toàn phần

Với Amazon ECS Anywhere, bạn không cần phải chạy và vận hành phần mềm quản lý bộ chứa riêng biệt cho khối lượng công việc của bộ chứa tại chỗ. Với tầng điều khiển ECS trong khu vực được quản lý quen thuộc để điều phối các bộ chứa và chạy các tác vụ trên cơ sở hạ tầng, bạn sẽ mất ít thời gian hơn cho chi phí vận hành và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới cho doanh nghiệp.

Công cụ và quản trị nhất quán

Amazon ECS Anywhere giúp bạn dễ dàng sử dụng các API ECS giống nhau, quản lý theo cụm, lên lịch khối lượng công việc và giám sát cho tất cả các ứng dụng dựa trên bộ chứa. Công cụ này đảm bảo trải nghiệm vận hành đơn giản và nhất quán, bất kể ứng dụng của bạn đang chạy ở đâu.

Quản lý môi trường kết hợp của bạn

Amazon ECS Anywhere cho phép bạn chạy các ứng dụng trong cả môi trường tại chỗ và đám mây với trình điều phối bộ chứa được tiêu chuẩn hóa, loại bỏ nhu cầu tìm hiểu nhiều tên miền và bộ kỹ năng của nhóm bạn, cũng như tự quản lý phần mềm phức tạp.

Cách thức hoạt động

product-page-HIW-diagram_ECS-Anywhere@2x

Trường hợp sử dụng

Giúp đáp ứng các yêu cầu về doanh nghiệp và tuân thủ của bạn

Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, mức độ nghiêm trọng của dữ liệu và các yêu cầu doanh nghiệp khác bằng cách chạy khối lượng công việc trên cơ sở hạ tầng mà bạn sở hữu trong khi sử dụng công cụ ECS đơn giản và quen thuộc.

Đưa khối lượng công việc tại chỗ hiện có vào bộ chứa

Thay vì cài đặt và vận hành tầng điều khiển cục bộ, bạn có thể sử dụng cùng một tầng điều khiển Amazon ECS quy mô siêu lớn, đáng tin cậy và được quản lý toàn phần cho khối lượng công việc của bộ chứa tại chỗ.

Khối lượng công việc xử lý dữ liệu tại vị trí biên

Chạy khối lượng công việc xử lý dữ liệu được đưa vào bộ chứa tại các vị trí biên trên phần cứng của riêng bạn với Amazon ECS Anywhere để bạn có thể tiếp cận khách hàng cuối và duy trì độ trễ giảm.

Tận dụng tối đa các khoản đầu tư vốn hiện có

Amazon ECS Anywhere cho phép bạn tận dụng các khoản đầu tư vốn hiện có, đồng thời tận dụng lợi thế của việc chạy khối lượng công việc trên đám mây. Công cụ Amazon ECS nhất quán tại chỗ và trên đám mây giúp bạn dễ dàng di chuyển khối lượng công việc của bộ chứa sang đám mây trong tương lai, nếu muốn.

Khối lượng công việc xử lý video và ML tại chỗ

Sử dụng khả năng tính toán GPU tại chỗ của bạn để chạy khối lượng công việc của bộ chứa dựa trên GPU trong khi vẫn duy trì sự đơn giản của dịch vụ điều phối được quản lý toàn phần do ECS cung cấp. Chạy máy học, xử lý hình ảnh, trực quan hóa 3D, dữ liệu lớn, trong số các ứng dụng khác mà không cần chuyển dữ liệu lên đám mây hoặc quản lý phần mềm điều phối của bên thứ ba.

Chạy khối lượng công việc trên bộ chứa Windows

Sử dụng giấy phép Windows Server hiện có của bạn để chạy khối lượng công việc trên bộ chứa Windows trong môi trường tại chỗ với ECS Anywhere. Tận hưởng trải nghiệm vận hành nhất quán cho khối lượng công việc Windows trên cả môi trường đám mây lẫn tại chỗ.

Xem các tính năng của sản phẩm
Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Truy cập trang Giá của Amazon ECS Anywhere.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon ECS Anywhere trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập