Thải bỏ thiết bị điện và điện tử

Thiết bị điện và điện tử (EEE) chứa các vật liệu, linh kiện cũng như các chất có thể gây nguy hiểm và rủi ro đối với sức khỏe con người, môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Nếu là khách hàng ở Liên minh Châu Âu (EU), thì bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc tái chế thiết bị mà bạn không sử dụng nữa.

Để tìm hiểu thêm về việc tái chế phần cứng, để bố trí hoạt động xử lý rác thải là thiết bị điện và điện tử (WEEE) theo cách thân thiện với môi trường và để xem số đăng ký WEEE cho mỗi quốc gia thuộc EU, vui lòng tải xuống bản PDF thông tin về chương trình tái chế chất thải của Liên minh Châu Âu.

Bắt đầu

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Kết nối với chuyên gia giải pháp truyền thông AWS.