AWS Fargate

Chạy các bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ hoặc cụm máy chủ

AWS Fargate là máy điện toán dành cho Amazon ECS và EKS* cho phép bạn chạy các container mà không phải quản lý máy chủ hoặc cụm máy chủ. Với AWS Fargate, bạn không còn phải cung cấp, cấu hình và thay đổi quy mô của các cụm máy ảo để chạy container. Nhờ đó không cần phải chọn loại máy chủ, quyết định thời điểm thay đổi quy mô của các cụm máy chủ hoặc tối ưu hóa quá trình đóng gói cụm. AWS Fargate giúp bạn không cần tương tác với hoặc bận tâm về máy chủ hoặc cụm máy chủ. Fargate cho phép bạn tập trung vào thiết kế và xây dựng ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng vận hành các ứng dụng.

Amazon ECS và EKS có hai chế độ: loại khởi chạy Fargate và loại khởi chạy EC2. Với loại khởi chạy Fargate, tất cả những gì bạn phải làm là đóng gói ứng dụng của mình vào các container, chỉ định các yêu cầu về CPU và bộ nhớ, xác định các chính sách mạng và IAM, cũng như khởi chạy ứng dụng. Loại khởi chạy EC2 cho phép bạn có khả năng kiểm soát chi tiết hơn, ở cấp độ máy chủ đối với cơ sở hạ tầng chạy các ứng dụng container của bạn. Với loại khởi chạy EC2, bạn có thể sử dụng Amazon ECS và EKS để quản lý một cụm máy chủ và lên lịch thay thế các container trên máy chủ. Amazon ECS và EKS theo dõi tất cả các tài nguyên CPU, bộ nhớ và tài nguyên khác trong cụm máy chủ của bạn, đồng thời tìm máy chủ tốt nhất để container chạy dựa trên các yêu cầu về tài nguyên mà bạn đã chỉ định. Bạn đảm nhiệm việc cung cấp, vá và thay đổi quy mô các cụm máy chủ. Bạn có thể quyết định sẽ sử dụng loại máy chủ nào, sẽ chạy ứng dụng nào và chạy bao nhiêu container trong cụm máy chủ để tối ưu hóa mức sử dụng và thời điểm bạn nên thêm vào hoặc gỡ bỏ máy chủ khỏi cụm. Loại khởi chạy EC2 cho bạn khả năng kiểm soát cao hơn với các cụm máy chủ và mang đến các tùy chọn tùy chỉnh đa dạng hơn mà có thể cần đến để hỗ trợ một số ứng dụng cụ thể hoặc các yêu cầu có thể về tuân thủ và của chính phủ.

* Amazon EKS sẽ được hỗ trợ AWS Fargate vào năm 2018.

Sự kiện sắp diễn ra

Xây dựng cùng Container 2018


Các chuyên gia về bộ chứa của AWS sẽ trình bày tất cả những gì bạn cần biết để bắt đầu xây dựng cùng với bộ chứa bằng Kubernets, Amazon Elastic Container Service (ECS) và AWS Fargate.

Tìm hiểu thêm và Đăng ký »

Lợi ích

Không phải quản lý cụm máy chủ

Với AWS Fargate, bạn chỉ phải chú ý đến container, vì thế có thể hoàn toàn tập trung vào xây dựng và vận hành ứng dụng. AWS Fargate xóa bỏ sự cần thiết phải quản lý cụm phiên bản Amazon EC2. Bạn không còn phải chọn loại phiên bản, quản lý lịch trình của cụm hay tối ưu hóa mức sử dụng của cụm. Với Fargate, tất cả những công việc này đều đã là dĩ vãng.

Thay đổi quy mô liền mạch

AWS Fargate giúp bạn dễ dàng thay đổi quy mô của các ứng dụng. Bạn không còn phải lo lắng về việc cung cấp đủ tài nguyên điện toán cho các ứng dụng container. Sau khi bạn xác định các yêu cầu đối với ứng dụng (ví dụ: CPU, bộ nhớ, v.v.), AWS Fargate quản lý toàn bộ hoạt động thay đổi quy mô và cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy các container của bạn với độ sẵn sàng cao. Bạn không còn phải quyết định thời điểm thay đổi quy mô hoặc đóng gói các cụm máy chủ để đạt được mức sử dụng tối ưu. Với Fargate, bạn có thể khởi chạy hàng chục hay hàng chục nghìn container trong vài giây và dễ dàng thay đổi quy mô để chạy hầu hết các ứng dụng quan trọng nhất.

Tích hợp với Amazon ECS và EKS

AWS Fargate tích hợp liền mạch với Amazon ECS. Bạn chỉ cần xác định ứng dụng theo cách giống như bạn thực hiện với Amazon ECS. Bạn đóng gói ứng dụng vào các định nghĩa tác vụ, chỉ định CPU và bộ nhớ cần thiết, xác định chính sách mạng và IAM mà mỗi container cần và tải mọi thứ lên Amazon ECS. Sau khi mọi thứ đã được thiết lập, AWS Fargate khởi chạy và thay bạn quản lý các bộ chứa.

Amazon EKS sẽ được hỗ trợ AWS Fargate vào năm 2018.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-Fargate_how-it-works

Tính năng mới

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

AWS Fargate nay đã xuất hiện tại Khu vực Singapore, Sydney và Frankfurt


Giờ đây, bạn có thể chạy các container bằng AWS Fargate tại ba Khu vực AWS mới: Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) và Châu Âu (Frankfurt).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 3 tháng 7 năm 2018

AWS Fargate nay đã xuất hiện tại Khu vực Tokyo


Giờ đây, bạn có thể chạy các bộ chứa bằng AWS Fargate tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

AWS Fargate hiện đã có sẵn tại Ohio, Oregon và các khu vực của Ireland


Giờ đây bạn có thể khởi chạy các container bằng AWS Fargate trong ba Khu vực AWS mới: Ohio (us-east-2), Oregon (us-west-2) và Ai-len (eu-west-1).

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

ECS_Landing_kwV1-54
Giới thiệu AWS Fargate

AWS Fargate là phương thức dễ dàng triển khai container trên AWS để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng.
Đọc thêm »

200x200_feature_migration-acceleration-framework
Di chuyển container sang AWS Fargate

Hãy xem bạn có thể di chuyển container chạy trên Amazon EC2 sang AWS Fargate dễ dàng như thế nào.

Đọc thêm »

100x100_advanced-networking
Kết nối tác vụ với AWS Fargate

Mặc dù làm giảm tải việc quản lý các phiên bản điện toán ẩn, Fargate vẫn mang đến cho bạn khả năng kiểm soát sâu việc cấu hình vị trí và chính sách mạng.
Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về giá của AWS Fargate

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Fargate
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi