Bằng phần bổ trợ AWS cho WordPress

Trong hướng dẫn từng bước này, bạn sẽ sử dụng phần bổ trợ Amazon cho WordPress để thêm chức năng chuyển văn bản thành giọng nói cho một bản cài đặt WordPress. Amazon Polly là một dịch vụ sử dụng các công nghệ deep learning tiên tiến để tạo ra giọng nói giống giọng nói của con người, giúp bạn tạo các ứng dụng có thể nói chuyện và xây dựng các danh mục sản phẩm hoàn toàn mới có hỗ trợ giọng nói.

Ví dụ về phần bổ trợ AWS cho WordPress mô tả cách nhà sáng tạo nội dung có thể dễ dàng thêm chức năng chuyển từ văn bản thành giọng nói vào bất kỳ nội dung văn bản nào. Ngày càng có nhiều thứ diễn ra qua giọng nói, có nhiều nội dung của trang web dưới định dạng âm thanh hơn là điều thiết yếu với bạn. Bằng cách thêm khả năng thoại, khách truy cập vào trang web của bạn có thể tận hưởng nội dung của bạn thông qua các kênh mới như trình phát âm thanh nội tuyến và ứng dụng podcast.

Bạn có thể thêm phần bổ trợ AWS cho WordPress vào bản cài đặt WordPress được thiết lập trên phiên bản EC2, LightSail hoặc được lưu ở các nơi khác. Có rất nhiều lựa chọn để tạo cài đặt WordPress trên AWS. Nếu bạn cần trang WordPress trên AWS, bạn có thể dễ dàng tạo một trang sử dụng LightSail, trên EC2 sử dụng hướng dẫn Khởi chạy trang web WordPress trong 10 phút, hoặc hướng dẫn nâng cao hơn ở dự án Xây dựng Trang web Wordpress.

Mở Bảng điều khiển quản lý AWS, nhờ đó bạn có thể giữ cho hướng dẫn từng bước này luôn mở. Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập IAM trong hộp tìm kiếm và ấn Enter để mở bảng thông tin.

Nếu bạn lưu trữ trang WordPress trên EC2, hãy sử dụng hướng dẫn EC2 bên dưới.

Nếu bạn lưu trang WordPress trên LightSail hoặc không lưu trên AWS, sử dụng hướng dẫn LightSail bên dưới.

 • EC2

  Trong bước này, bạn sẽ tạo chính sách IAM, đó là một loại tài liệu xác định quyền. Sau khi gắn chính sách IAM vào vai trò IAM EC2, bạn có thể gán vai trò này cho máy chủ WordPress hoạt động trên EC2.

  a. Ở bên trái của màn hình, chọn Vai trò và sau đó Tạo vai trò.

  (nhấp để thu phóng)


  b. Trên trang Tạo vai trò, chọn Dịch vụ AWS ở trên cùng. Trong danh sách dịch vụ chọn EC2. Từ danh sách Chọn trường hợp sử dụng của bạn, chọn EC2. Chọn Tiếp theo: Quyền để tiếp tục đến trang sau.

  (nhấp để thu phóng)


  c. Trên trang Gắn chính sách quyền, trong ô tìm kiếm, nhập AWSForWordPressPluginPolicy, chọn hộp kiểm bên cạnh chính sách trong danh sách, sau đó chọn Đánh giá tiếp theo.

  (nhấp để thu phóng)


  d. Trên trang Đánh giá, trong trường tên Quy tắc , viết PollyForWordPressRole, sau đó chọn Tạo vai trò để tiếp tục.

  (nhấp để thu phóng)


  e. Bây giờ, bạn sẽ gắn vai trò PollyForWordPressRole vào phiên bản EC2 WordPress của bạn. Chọn tab Dịch vụ ở trên đầu trang, sau đó đến dịch vụ EC2.

  (nhấp để thu phóng)


  f. Chọn Phiên bản ở bên tay trái và chọn phiên bản EC2 WordPress của bạn. Từ menu Hành động chọn Cài đặt phiên bản > Gắn/thay thế vai trò IAM.

  (nhấp để thu phóng)


  g. Trong cửa sổ tiếp theo, trong trường vai trò IAM chọn vai trò PollyForWordPressRole mà bạn vừa tạo trước đó. Sau đó nhấp vào Áp dụng.

  (nhấp để thu phóng)

 • Lưu trữ LightSail/không thuộc AWS

  Trong bước này, bạn sẽ tạo người dùng IAM với các quyền đặc biệt, cho phép truy cập dịch vụ AWS cần thiết để phần bổ trợ hoạt động. Người dùng IAM mà bạn tạo sẽ nhận được thông tin xác thực AWS, còn gọi là Khóa truy cập AWS và Khóa truy cập bí mật AWS. Bạn sẽ sử dụng những khóa này trong trang cấu hình phần bổ trợ.

  a. Ở bên trái màn hình, chọn Người dùngThêm người dùng.

  (nhấp để thu phóng)


  b. Ở bước đầu tiên của trình hướng dẫn, cung cấp tên của Người dùng IAM mới: AmazonPollyForWordPress, chọn Truy cập lập trình và chuyển đến bước tiếp theo của trình hướng dẫn.

  (nhấp để thu phóng)


  c. Trên trang Gắn chính sách quyền, trong ô tìm kiếm, nhập AWSForWordPressPluginPolicy, chọn hộp kiểm bên cạnh chính sách trong danh sách, sau đó chọn Đánh giá tiếp theo.

  (nhấp để thu phóng)


  d. Ở bước thứ ba của trình hướng dẫn đánh giá thay đổi, chọn Tạo người dùng và chuyển đến bước cuối cùng.  (nhấp để thu phóng)


  e. Trong bước cuối cùng của trình hướng dẫn, bạn cần ghi lại thông tin xác thực cho người dùng mới. Bạn có thể chọn Download .csv, hoặc sao chép thủ công Id khóa truy cậpKhóa truy cập bí mật. Cần có thông tin để cấu hình phần bổ trợ AWS cho WordPress sau này.

   

  (nhấp để thu phóng)

Trong bước này, bạn sẽ tải xuống và cài đặt phần bổ trợ Amazon Polly cho WordPress.


a. Mở trang quản trị WordPress và đăng nhập.

(nhấp để thu phóng)


b. Chọn Phần bổ trợ ở bên trái và Thêm mới.

(nhấp để thu phóng)


c. Trên trang Thêm phần bổ trợ, điền AWS cho WordPress trong ô tìm kiếm và ấn enter. Chọn phần bổ trợ AWS và chọn Cài đặt ngay.

(nhấp để thu phóng)


d. Chọn Kích hoạt để kích hoạt phần bổ trợ.

(nhấp để thu phóng)

Nếu bạn lưu trữ trang WordPress trên EC2, hãy sử dụng hướng dẫn EC2 bên dưới.

Nếu bạn lưu trữ trang WordPress của bạn trên LightSail (hoặc tại nơi khác ngoài AWS), chọn hướng dẫn LightSail bên dưới.

 • EC2

  Xin chúc mừng, phần bổ trợ đã được cài đặt! Phần bổ trợ sẽ hoạt động mà không cần cấu hình thêm, nhưng có nhiều cài đặt có ích. Ví dụ: bạn có thể chọn giọng nói Amazon Polly khác cho đầu ra âm thanh, hoặc kích hoạt khả năng podcast thông qua các nguồn Amazon Pollycast. Hãy xem cách thức truy cập vào trang cấu hình phần bổ trợ.

  Chọn AWS ở bên trái và chọn Văn bản thành giọng nói. Trên trang này kích hoạt chức năng văn bản thành giọng nói và nhấp vào Lưu thay đổi. Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy các cài đặt khác đã sẵn sàng, cũng như có thể thay đổi các cài đặt này. Ví dụ, bên dưới Tên giọng nói, bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn giọng nói để diễn giải nội dung âm thanh.

  (nhấp để thu phóng)

 • Lưu trữ LightSail/không thuộc AWS

  Xin chúc mừng, phần bổ trợ đã được cài đặt! Phần bổ trợ sẽ hoạt động mà không cần cấu hình thêm, nhưng có nhiều cài đặt có ích. Ví dụ: bạn có thể chọn giọng nói Amazon Polly khác cho đầu ra âm thanh, hoặc kích hoạt khả năng podcast thông qua các nguồn Amazon Pollycast. Hãy xem cách thức truy cập vào trang cấu hình phần bổ trợ!

  a. Chọn AWS ở phái bên trái và chọn Hướng dẫn. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin xác thực AWS để phần bổ trợ truy cập vào dịch vụ AWS cần sử dụng. Trong trường Khóa truy cập AWS Khóa truy cập bí mật AWS, nhập thông tin xác thực bạn tải xuống ở dạng .csv trong các bước trước của hướng dẫn này. Nhấp vào Lưu thay đổi để lưu các thay đổi.

  (nhấp để thu phóng)


  b. Chọn AWS ở bên trái và chọn Văn bản thành giọng nói. Trên trang này kích hoạt chức năng văn bản thành giọng nói và nhấp vào Lưu thay đổi. Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy các cài đặt khác đã sẵn sàng, cũng như có thể thay đổi các cài đặt này. Ví dụ, bên dưới Tên giọng nói, bạn có thể chọn từ nhiều lựa chọn giọng nói để diễn giải nội dung âm thanh.

  (nhấp để thu phóng)

Ở giai đoạn này, mọi thứ đã được hoàn thành và nội dung web mới của bạn sẽ được tạo sẵn cho người đọc theo định dạng âm thanh. Giờ bạn có thể tạo bài đăng trên blog mới và xem bạn có thể nghe thấy nội dung âm thanh không.


a. Chọn Bài đăng ở bên trái sau đó Thêm mới để mở trình hướng dẫn để tạo bài đăng mới. Viết bài đăng trên blog của bạn với tiêu đề và nội dung. Vẫn ở trên màn hình đó, nhấp vào hộp kiểm Kích hoạt Amazon Polly. Sau đó chọnXuất bản để lưu bài đăng mới.

(nhấp để thu phóng)


b. Mở trang WordPress của bạn. Giờ bạn sẽ thấy bài đăng mới có trình phát nhúng vào. Nhấp vào nút Phát và nghe bài viết bằng giọng nói.  

Lưu ý: Ngoài trình phát nhúng HTML có sẵn trên trang web WordPress, bạn cũng có thể bật các khả năng podcast thông qua các nguồn cấp dữ liệu Amazon Pollycast. Các nguồn cấp này tuân thủ RSS 2.0 và cung cấp dữ liệu XML cần thiết để tổng hợp bằng các ứng dụng di động Podcast phổ biến và thư mục podcast như iTunes. Đọc AWS AI Blog để biết thêm chi tiết!

(nhấp để thu phóng)

Bây giờ, bạn có thể dễ dàng chuyển nội dung WordPress của bạn thành giọng nói bằng phần bổ trợ Amazon Polly. Để linh hoạt hơn, hãy sử dụng Amazon Polly API để truy cập đầy đủ bộ tính năng như tùy chỉnh phát âm, nhép và đánh dấu văn bản. Với hàng chục giọng nói tự nhiên ở nhiều ngôn ngữ, bạn có thể lựa chọn giọng nói lý tưởng và xây dựng ứng dụng hỗ trợ giọng nói hoạt động được ở nhiều nước khác nhau.

Bây giờ, bạn đã thử Amazon Polly, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây để tiếp tục mở rộng kiến thức.

Trang web

Truy cập Amazon Polly để tìm hiểu thêm về dịch vụ chuyển văn bản sang giọng nói.

Tài liệu

Đọc hướng dẫn nhà phát triển để biết thêm hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các tính năng khác nhau của Amazon Polly.