Mức sử dụng và chi phí cho từng dịch vụ: Giá dịch vụ AWS được tính tùy theo nhu cầu sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Tổng mức sử dụng kết hợp của mỗi dịch vụ sẽ tạo thành chi phí hàng tháng của bạn. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách dịch vụ ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon Machine Learning

  Mô tả: Amazon Machine Learning (Amazon ML) là một dịch vụ có quản lý, được dùng để xây dựng các mô hình ML và đưa ra dự đoán, cho phép phát triển các ứng dụng thông minh mạnh mẽ và có thể thay đổi quy mô. Amazon ML cho phép bạn sử dụng công nghệ máy học mạnh mẽ mà không cần kiến thức sâu rộng về các thuật toán và kỹ thuật trong máy học.

  Cách tính giá: Amazon ML tính phí theo giờ cho thời gian tính toán được sử dụng để xây dựng các mô hình dự đoán. Sau đó, bạn sẽ thanh toán cho số lượng các dự đoán được tạo ra cho ứng dụng. Đối với các dự đoán theo thời gian thực, bạn cũng phải trả phí dung lượng dự trữ theo giờ dựa trên dung lượng bộ nhớ cần thiết cho mô hình của bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon Machine Learning.

  Ví dụ: Giả sử bạn đang sử dụng Amazon Machine Learning và 20 giờ tính toán để tạo các mô hình của mình, sau đó thu được 890,000 dự đoán theo lô. Sẽ có hai chi phí cần xem xét: phí Tính toán và phí Dự đoán hàng tháng. Phí tính toán là 0.42 USD mỗi giờ, vì vậy tổng phí tính toán sẽ là 8.40 USD (20 giờ * 0.42 USD/giờ). Giá hàng tháng cho các dự đoán theo lô của Amazon ML là 0.10 USD cho mỗi 1000 dự đoán, vì vậy chi phí dự đoán sẽ là 89.00 USD ((0.10 USD/1000) * 890,000). Tổng phí tính toán và phí dự đoán sẽ là 97.40 USD cho 20 giờ tính toán và 890,000 dự đoán theo lô.

 • Amazon S3

  Mô tả: Amazon S3 cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn, ổn định và có thể mở rộng cho các đối tượng trong nguồn dữ liệu Máy học của bạn. Amazon S3 giúp bạn dễ dàng lưu trữ đối tượng với một giao diện web đơn giản để lưu trữ và truy xuất bất dữ liệu từ bất kỳ đâu trên web.

  Cách tính giá: Giá S3 dựa trên năm thành phần: loại lưu trữ S3 mà bạn sử dụng, nơi bạn lưu trữ nội dung Amazon ML (ví dụ: Miền Đông Hoa Kỳ so với Châu Á Thái Bình Dương - Sydney), lượng dữ liệu bạn lưu trữ, số lượng yêu cầu bạn thực hiện để lưu trữ nội dung mới hoặc truy xuất nội dung và lượng dữ liệu truyền từ S3 đến bạn. Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon S3

  Ví dụ: Nếu bạn sử dụng dịch vụ Lưu trữ tiêu chuẩn ở Miền Đông Hoa Kỳ và bạn lưu trữ 1 GB nội dung, bạn sẽ phải trả 0.03 USD mỗi tháng. Nếu bạn đã tạo tài khoản trong vòng 12 tháng qua và đủ điều kiện để nhận Bậc miễn phí AWS, bạn sẽ trả 0.00 USD mỗi tháng.

Ước tính tổng hóa đơn: Tổng chi phí xây dựng mô hình này theo các bước được cung cấp ước tính là 0.79 USD. Để tránh phát sinh thêm phí Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), vui lòng đảm bảo xóa dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3.