Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng AWS IoT Core tùy theo trường hợp sử dụng của bạn và cách bạn muốn tích hợp dịch vụ này vào trường hợp sử dụng đó. Bảng điều khiển quản lý AWS sẽ cung cấp giao diện trên web để truy cập và quản lý toàn bộ tài nguyên AWS IoT của bạn. AWS CLI và AWS SDK sẽ giúp truy cập IoT Core bằng chương trình.

Để kết nối thiết bị phần cứng, cảm biến, ứng dụng di động hoặc các đối tượng khác bằng SDK thiết bị AWS IoT, hãy chọn một trong các bộ khởi động AWS được đóng gói sẵn để kết nối với AWS IoT Core. Ngoài ra, AWS IoT Core còn được nhiều công cụ của bên thứ ba và cổng hỗ trợ.

Bảng điều khiển quản lý AWS

Bảng điều khiển quản lý AWS là giao diện trên web để truy cập và quản lý tài nguyên AWS IoT của bạn. Bạn có thể dễ dàng tạo đối tượng, liên kết chứng nhận, xuất bản thông báo và quy định thao tác bằng cách sử dụng AWS Certificate Manager.

AWS SDK

AWS SDK giúp việc viết mã không còn phức tạp bằng cách cung cấp các API cho nhiều dịch vụ AWS, trong đó có cả AWS IoT Core. Tất cả các AWS SDK đều có thể sử dụng với IoT Core. Gói có thể tải xuống duy nhất này bao gồm thư viện mã, mã mẫu và tài liệu.

SDK thiết bị AWS IoT

SDK thiết bị AWS IoT giúp bạn kết nối thiết bị phần cứng hoặc thiết bị di động với AWS IoT Core một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bộ công cụ này có nhiều tính năng nâng cao để bạn có thể tương tác hoàn hảo với cổng thiết bị và bóng thiết bị, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu quá trình phát triển của mình. SDK thiết bị hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau, từ các thiết bị cơ bản đến thiết bị phần cứng công nghiệp.

AWS Partner Device Catalog

AWS Partner Device Catalog liệt kê các thiết bị IoT hoạt động với dịch vụ AWS IoT. Danh mục này cho phép bạn chọn các bộ công cụ phát triển và hệ thống nhúng để xây dựng thiết bị mới, cũng như các thiết bị cài sẵn như cổng, máy chủ biên, cảm biến và camera để tích hợp dự án IoT.

Việc chọn phần cứng hỗ trợ AWS từ Partner Device Catalog có thể giúp bạn dễ dàng triển khai các dự án IoT hơn bằng cách cho phép bạn phát huy kiến thức chuyên môn của các đối tác phần cứng APN. Bạn có thể mua thiết bị từ các đối tác để đánh giá, xây dựng nguyên mẫu hoặc chứng minh khái niệm.

Khám phá các thiết bị IoT hoạt động với AWS IoT Core trong AWS Partner Device Catalog.

Tìm hiểu thêm về cách đối tác kiểm định phần cứng IoT cho AWS IoT Core trong Chương trình kiểm định thiết bị của AWS.

Tích hợp Alexa Voice Service (AVS)

Tích hợp Alexa Voice Service cho AWS IoT Core giúp bạn rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí sản xuất thiết bị tích hợp Alexa. Tích hợp AVS đã giảm yêu cầu đối với phần cứng để tích hợp AVS trên thiết bị. Điều này cho phép nhà sản xuất thiết bị tích hợp Alexa Voice vào các danh mục thiết bị mới có giá thành thấp và tài nguyên hạn chế.

Bộ công cụ phát triển do đối tác của chúng tôi phát hành giúp bạn bắt đầu thật dễ dàng: Bộ công cụ phát triển NXP i.MX RT 106 AQualcomm Home Hub 100 cho Amazon AVS là hai bộ công cụ có sẵn đầu tiên trên thị trường. Bạn có thể tìm các bộ công cụ này trên trang web Bộ công cụ phát triển cho AVS. Bộ công cụ này bao gồm khả năng kết nối sẵn với AWS IoT Core, Thuật toán âm thanh do AVS thẩm định để thu nhận giọng nói từ xa, Loại bỏ âm vang và Từ đánh thức Alexa, cũng như mã ứng dụng AVS cho AWS IoT. Khi sử dụng mã ứng dụng tính năng, bạn có thể tạo nhanh thiết bị nguyên mẫu và chuyển việc triển khai sang thiết kết MCU bạn chọn để kiểm thử và sản xuất thiết bị khi bạn đã sẵn sàng.

Hãy tìm hiểu cách tạo thiết bị tích hợp Alexa có giá thành thấp với Hướng dẫn bắt đầu Tích hợp AVS cho AWS IoT Core.

Khám phá các tài nguyên khác về AWS IoT Core

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi