Trung tâm IT Pro của AWS

Đi sâu hơn vào đám mây với nội dung học tập, hướng dẫn thực hành và tài nguyên

Tìm hiểu những điều cần biết về Đám mây AWS

Bạn muốn tìm hiểu về cách đám mây có thể tăng cường tổ chức CNTT của bạn? Đọc Những điều cần biết về đám mây của chúng tôi để làm quen với các khái niệm cốt lõi về điện toán đám mây và Đám mây AWS. Khám phá câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về điện toán đám mây và khám phá các phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng các giải pháp trên AWS.

Tại chỗ so với đám mây

Sự khác biệt lớn nhất khi sử dụng đám mây? Bạn có thể tập trung vào các dự án tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn, không phải lo nghĩ về cơ sở hạ tầng. Điện toán đám mây cho phép bạn ưu tiên khách hàng của mình, thay vì phải vất vả bố trí và vận hành các máy chủ.

Kết nối và duy trì khả năng bảo mật trong đám mây

AWS cung cấp cho đội ngũ bảo mật mạng và ứng dụng của bạn các dịch vụ đáp ứng nhu cầu bảo vệ và các yêu cầu tuân thủ cụ thể của họ. Các dịch vụ bảo vệ mạng và ứng dụng của AWS cung cấp cho bạn các biện pháp bảo vệ chi tiết ở ranh giới cấp máy chủ, mạng và ứng dụng.

Tại sao nên di chuyển sang AWS?

Từ bảo toàn và di chuyển khối lượng công việc đến di chuyển trung tâm dữ liệu, AWS cung cấp các tính năng tổ chức, vận hành và kỹ thuật để bạn chuyển đổi thành công doanh nghiệp. Bắt đầu hiện thực hóa giá trị của AWS một cách nhanh chóng và toàn diện, đồng thời tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng so với tại chỗ.

Khám phá các lĩnh vực giải pháp CNTT

Khám phá các giải pháp chuyên sâu và hướng dẫn dành cho chuyên gia CNTT về các trường hợp sử dụng.
 • Lưu trữ và sao lưu
 • Lưu trữ đám mây trên AWS

  Truy cập các dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy, có quy mô linh hoạt, bảo mật, có độ bền cao và tiết kiệm chi phí. Tìm hiểu cách di chuyển dữ liệu cũ, tại chỗ sang Đám mây AWS đối với các trang web, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trọng yếu khác của doanh nghiệp. Sao lưu dữ liệu như một phần trong chiến lược phục hồi sau thảm họa của bạn bằng cách sử dụng đa dạng các công cụ và lớp lưu trữ để đáp ứng nhu cầu truy xuất quyền truy cập và duy trì tuân thủ dữ liệu.

  Bắt đầu sử dụng lưu trữ đám mây

  Xem tổng quan về lưu trữ đám mây trên AWS với video Giới thiệu về lưu trữ đám mây

  Chọn dịch vụ Lưu trữ phù hợp

  AWS re:Invent 2020: Chọn dịch vụ lưu trữ phù hợp với khối lượng công việc dạng tệp tại chỗ

  Tìm hiểu cách lưu trữ tệp trên đám mây

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một vùng lưu trữ Amazon S3, tải tệp lên, truy xuất tệp và xóa tệp.
 • Kết nối mạng
 • Kết nối mạng và phân phối nội dung trên AWS

  Cải thiện độ hiệu quả của các hoạt động và quy trình CNTT nhờ tự động hóa cơ sở hạ tầng và các quy trình có khả năng lặp lại để nhanh chóng thiết lập môi trường. Giảm rủi ro từ thay đổi cũng như thúc đẩy đổi mới và thử nghiệm. Cho phép các nhà phát triển đẩy các bản cập nhật mã và gửi các ứng dụng cập nhật đến nhiều môi trường trong vài phút.

  Nền tảng về kết nối mạng của AWS

  Một thiết lập mạng mạnh mẽ là nền tảng của mọi môi trường AWS. Bắt đầu với Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon để dễ dàng khởi chạy các tài nguyên AWS trong mạng ảo cô lập theo logic. Để quản lý số lượng VPC ngày càng tăng và đơn giản hóa mạng của mình, bạn có thể tìm đến Cổng chuyển tiếp AWS. Để bảo mật cho lưu lượng truy cập của bạn, AWS PrivateLink cung cấp khả năng kết nối riêng giữa các VPC, dịch vụ AWS và mạng tại chỗ mà không để lộ lưu lượng truy cập với Internet công cộng. Cuối cùng, bạn có thể giám sát lưu lượng truy cập mạng một cách đơn giản và dễ dàng với Amazon VPC Flow Logs và tính năng Sao chép lưu lượng truy cập VPC.

  Kiến thức cơ bản về kết nối mạng của AWS

  Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC). Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về việc xây dựng và thiết kế VPC, bao gồm chọn dải địa chỉ IP, mạng con, định tuyến, bảo mật, NAT, v.v. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang các cách tiếp cận và trường hợp sử dụng khác nhau đối với việc kết nối VPC với trung tâm dữ liệu vật lý bằng VPN hoặc AWS Direct Connect. Cuộc thảo luận về kiến trúc trung cấp này nhằm vào các kiến trúc sư, quản trị viên mạng và những người ra quyết định về công nghệ quan tâm đến việc tìm hiểu các khối dựng cơ bản mà AWS cung cấp với Amazon VPC.

  Hướng dẫn bắt đầu sử dụng (VPC và EC2)

  Bạn có thể tạo ra tài nguyên AWS trong mạng con của đám mây riêng ảo (VPC). Ví dụ: để nhanh chóng bắt đầu sử dụng Amazon EC2, bạn có thể khởi chạy một phiên bản EC2 vào mạng con mặc định của một VPC mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu về các VPC mặc định. Ngoài ra, bạn có thể tạo các mạng con trong một VPC tùy chỉnh cho tài nguyên AWS của mình. Để biết thêm thông tin, hãy tìm hiểu cách Tạo VPC.
 • Tự động hóa cơ sở hạ tầng
 • Tự động hóa cơ sở hạ tầng trên AWS

  Cải thiện độ hiệu quả của các hoạt động và quy trình CNTT nhờ tự động hóa cơ sở hạ tầng và các quy trình có khả năng lặp lại để nhanh chóng thiết lập môi trường. Giảm rủi ro từ thay đổi cũng như thúc đẩy đổi mới và thử nghiệm. Cho phép các nhà phát triển đẩy các bản cập nhật mã và gửi các ứng dụng cập nhật đến nhiều môi trường trong vài phút.

  Quản lý cơ sở hạ tầng với AWS

  Thực hành cơ sở hạ tầng dưới dạng mã có nghĩa là áp dụng cùng mức độ nghiêm ngặt của quá trình phát triển mã ứng dụng cho việc cung cấp cơ sở hạ tầng. Tất cả các cấu hình nên được định nghĩa theo dạng khai báo và được lưu trữ trong một hệ thống kiểm soát nguồn tương tự như mã ứng dụng. Việc cung cấp, điều phối và triển khai cơ sở hạ tầng cũng nên hỗ trợ việc sử dụng cơ sở hạ tầng dưới dạng mã.

  Tìm hiểu về AWS CloudFormation

  Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu cách đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng AWS CloudFormation. AWS CloudFormation là một dịch vụ cho phép bạn tạo và quản lý tập hợp các tài nguyên Amazon Web Services dựa trên một mẫu.

  Tìm hiểu với Bộ xây dựng kỹ năng CloudFormation

  AWS CloudFormation giúp bạn lập mô hình tập hợp các tài nguyên có liên quan của AWS và bên thứ ba, cung cấp một cách nhanh chóng và nhất quán, đồng thời quản lý trong suốt vòng đời của tài nguyên. Trong khóa học “Bắt đầu sử dụng” này, bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về CloudFormation và cách sử dụng dịch vụ này để quản lý cơ sở hạ tầng của bạn.
 • Bảo mật, định danh và tuân thủ
 • Bảo mật, danh tính và tuân thủ trên AWS

  Truy cập vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ để tăng cường tính bảo mật của bạn trên đám mây. Xác định, triển khai và quản lý quyền truy cập và chính sách danh tính người dùng. Đạt được các yêu cầu tuân thủ toàn cầu thông qua việc giám sát liên tục để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ.

  Những điều cần biết về bảo mật trên AWS

  Bảo mật tài khoản và tài nguyên đám mây của bạn có thể là một công việc khó khăn. Các phương pháp thực hành về bảo mật phải liên tục được đánh giá lại và điều chỉnh vì các đối tượng xấu luôn không ngừng phát triển kỹ thuật. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn các công việc thiết yếu mà bạn có thể thực hiện ngay từ ngày đầu tiên trong hành trình đám mây của mình. Những phương pháp thực hành sau đây được coi là cần thiết đối với khả năng bảo mật của một tổ chức. Áp dụng các biện pháp thực hành này như một phần trong công tác thẩm định chuyên sâu liên tục của bạn về bảo mật đám mây.

  Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu

  Trong phiên này, Sony Global Information Systems and Communications (GISC) và Avalon Healthcare Solutions chia sẻ cách họ sử dụng AWS để xây dựng cơ sở hạ tầng toàn cầu của mình. Lắng nghe cách Sony xây dựng chiến lược kiểm soát dữ liệu ra khỏi mạng toàn cầu bằng cách sử dụng Tường lửa mạng của AWS, điểm cuối VPC của Amazon và các dịch vụ bảo mật AWS khác, đồng thời tìm hiểu cách họ tích hợp các giải pháp đám mây vào lưới toàn cầu bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng AWS.

  Bắt đầu sử dụng Control Tower

  AWS Control Tower thiết lập các dịch vụ trả phí, ví dụ như AWS CloudTrail, AWS Config, Amazon CloudWatch, Amazon S3 và Amazon VPC. Khi được sử dụng, những dịch vụ này có thể phát sinh chi phí như được hiển thị trên trang định giá. Bảng điều khiển quản lý AWS hiển thị cho bạn cách sử dụng mọi dịch vụ trả phí và các chi phí phát sinh. AWS Control Tower không tạo thêm chi phí nào.
 • Điện toán
 • Điện toán trên AWS

  AWS cung cấp chức năng phong phú nhất và chi tiết nhất cho điện toán. Sử dụng điện toán phù hợp với khối lượng công việc của bạn và chỉ trả tiền cho các phiên bản hoặc tài nguyên bạn cần. Các dịch vụ điện toán của AWS chạy trên các trường hợp sử dụng máy ảo, bộ chứa, phi máy chủ, biên và kết hợp.

  Tổng quan về các dịch vụ điện toán của AWS

  Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) là dịch vụ web cung cấp khả năng điện toán bảo mật và có kích cỡ linh hoạt trên đám mây. Dịch vụ này được thiết kế để giúp các nhà phát triển dễ sử dụng điện toán đám mây ở quy mô web hơn.

  Nền tảng về Amazon EC2

  Amazon EC2 cung cấp năng lực điện toán có quy mô linh hoạt trên đám mây và giúp khách hàng điện toán ở quy mô web một cách dễ dàng hơn. Phiên này bao gồm các tính năng và khả năng mới nhất của EC2, bao gồm các dòng phiên bản mới có sẵn trong Amazon EC2, sự khác biệt giữa các loại và khả năng phần cứng cũng như các trường hợp sử dụng tối ưu của chúng.

  Bàn lại về kiến thức cơ bản: Triển khai mã của bạn trong Amazon EC2

  Bằng cách tự động triển khai mã trên đám mây, bạn có thể triển khai nhanh hơn và an toàn hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kiến thức cơ bản về thay đổi mã có kiểm soát trên đám mây bằng cách tận dụng các phương pháp triển khai phần mềm hiện đại nhờ sử dụng AWS CodeDeploy để đơn giản hóa quy trình.
 • Quản lý và quản trị
 • Quản lý và quản trị trên AWS

  Các dịch vụ quản lý và quản trị của AWS được xây dựng để quản lý tài nguyên đám mây có tính năng động cao ở quy mô cực lớn. Giảm độ phức tạp với một mặt phẳng điều khiển duy nhất để quản trị và quản lý tài nguyên cũng như đánh giá mức sử dụng tài nguyên. Quản lý giấy phép phần mềm dễ dàng hơn từ các nhà cung cấp phần mềm (ví dụ như Microsoft, SAP, Oracle và IBM) một cách tập trung trên AWS và các môi trường tại chỗ của bạn.

  Ghi nhật ký và giám sát với Amazon CloudWatch

  Hướng dẫn này giúp bạn thiết kế và triển khai ghi nhật ký và giám sát bằng Amazon CloudWatch và các dịch vụ quản lý và quản trị có liên quan của Amazon Web Services (AWS) cho khối lượng công việc và máy chủ tại chỗ. Hướng dẫn này dành cho các đội ngũ vận hành, kỹ sư DevOps và kỹ sư ứng dụng quản lý khối lượng công việc trên Đám mây AWS.

  Cách giám sát tài nguyên Amazon EC2 của bạn

  Giám sát là một phần quan trọng trong việc duy trì độ tin cậy, độ sẵn sàng và hiệu năng của các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) và các giải pháp AWS của bạn. Hướng dẫn cách giám sát tài nguyên AWS và thiết lập các hành động tự động để đạt được sự xuất sắc trong hoạt động.

  Thu thập các chỉ số và bản ghi trên đám mây bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch

  Bắt đầu sử dụng Amazon CloudWatch thật dễ dàng. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình và triển khai Tác tử CloudWatch, thu thập các chỉ số và bản ghi từ các phiên bản Windows của bạn và cung cấp dữ liệu làm cơ sở hành động.
 • Di chuyển
 • Tự tin di chuyển sang AWS

  Các giải pháp di chuyển của AWS sử dụng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để di chuyển các khối lượng công việc một cách hiệu quả, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình đám mây của mình. Thông qua đánh giá, huy động, di chuyển và hiện đại hóa, AWS cung cấp các chiến lược, hướng dẫn và mô hình đã được thời gian kiểm chứng để giúp bạn tăng tốc và tối ưu hóa toàn bộ quá trình di chuyển.

  Chiến lược di chuyển trên quy mô lớn và các phương pháp thực hành tốt nhất

  Hướng dẫn này tập trung vào khả năng di chuyển trên quy mô lớn sang AWS. Bạn có thể di chuyển các ứng dụng hiện có với rất ít hoặc không cần thay đổi gì. Bạn có thể sử dụng đám mây làm điểm khởi chạy để chuyển các ứng dụng đó sang các công nghệ hoạt động trên đám mây hoặc phi máy chủ, đồng thời bạn có thể hiện đại hóa các ứng dụng để mở ra thêm các lợi ích kinh doanh.

  Thực hiện di chuyển lên đám mây trên quy mô lớn

  Phiên này đi sâu vào các bài học kinh nghiệm từ việc di chuyển lên đám mây trên quy mô lớn. Phiên này trình bày chi tiết cách tận dụng tất cả các yếu tố của mô hình quyết định di chuyển 7 R trong khi quản lý hiệu quả sự phụ thuộc lẫn nhau về kỹ thuật và di chuyển an toàn và hiệu quả các ứng dụng và dữ liệu của bạn lên Đám mây AWS ở quy mô lớn. Phiên này cũng bao gồm cách thực hiện di chuyển trong khi đảm bảo rằng các bên liên quan và đội ngũ kỹ thuật tham gia vào hành trình.

  Di chuyển lên đám mây - Bài học từ Netflix, được cập nhật thông tin

  Cloud Club là các nhóm người dùng ngang hàng dành cho sinh viên và được thành lập bởi sinh viên. Cloud Club cho phép bạn kết nối, tham dự các sự kiện phát triển sự nghiệp, tổ chức hackathon, nhận các lợi ích như tín dụng AWS và phiếu giảm giá dự thi chứng nhận, v.v. Chương trình chọn lọc này sẽ sớm tiếp nhận đơn đăng ký.

Video mới nhất

KẾT NỐI MẠNG

Nội dung mới nhất về VPC

AWS re:Invent 2022 - Thiết kế VPC nâng cao và các tính năng mới của Amazon VPC (NET302)

Amazon VPC cho phép bạn kiểm soát chặt chẽ hơn môi trường mạng ảo AWS của mình. Với khả năng này, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng các tính năng mới của Amazon VPC có thể tác động như thế nào đến cách bạn thiết kế cơ sở hạ tầng mạng AWS hay thay đổi kiến trúc hiện tại của bạn như thế nào chưa? Trong phiên này, hãy tìm hiểu về thiết kế và khả năng mới của Amazon VPC cũng như cách bạn có thể sử dụng chúng.
Xem thêm các video về AWS re:Invent 2022 - Kết nối mạng và phân phối nội dung 

DI CHUYỂN

Di chuyển sang AWS

AWS re:Invent 2022 - Tìm hiểu cách di chuyển các hệ thống tối quan trọng đối với hoạt động của tổ chức sang AWS (WPS206)

Sở dịch vụ nhân sinh (DHS) Georgia đã chọn di chuyển hệ thống của họ sang AWS để giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và cải thiện khả năng bảo mật của họ. Trong phiên này, hãy tìm hiểu về hành trình đám mây của DHS và cách họ đang sử dụng Đám mây AWS để cải thiện việc cung cấp dịch vụ trong tiểu bang.
Xem thêm các video về AWS re:Invent 2022 - Di chuyển 

ĐIỆN TOÁN

Tối ưu hóa khối lượng công việc của bạn

AWS re:Invent 2022 - Cách tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa các khối lượng công việc Microsoft trên AWS (ENT205)

Trong phiên này, hãy tìm hiểu các phương pháp thực hành tốt nhất và xem các bản minh họa về cách điều chỉnh phù hợp quy mô cơ sở hạ tầng và tiết kiệm chi phí giấy phép của Microsoft; cách cấu hình để chạy khối lượng công việc của bạn hiệu quả hơn; cách tránh các hạn chế cấp phép tốn kém và đắt đỏ; và cách AWS cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn nhất với hiệu suất cao nhất cho khối lượng công việc Microsoft của bạn.
Xem thêm các video về AWS re:Invent 2022 - Hoạt động trong đám mây 

BẢO MẬT

Bảo mật cho môi trường của bạn

AWS re:Invent 2022 - Bảo mật chủ động: Các cân nhắc và cách tiếp cận (SEC201)

Lắng nghe về các công cụ, cơ chế và chương trình giúp cho các nhà kiến tạo AWS và đội ngũ bảo mật. Cuối cùng, tìm hiểu cách áp dụng chính những nguyên tắc này vào tổ chức của bạn để giúp bạn dễ dàng cung cấp ứng một cách nhanh chóng và bảo mật hơn để làm hài lòng khách hàng.
Xem thêm các video về AWS re:Invent 2022 - Bảo mật, định danh và tuân thủ 

Blog

Đọc các cập nhật mới nhất dành cho Chuyên gia CNTT tại AWS

 • lastUpdated
1
Xem tất cả các blog 

Hướng dẫn

Khám phá các hướng dẫn thực hành có thể chỉ cho bạn từng bước để giải quyết các nhu cầu CNTT.

Kết nối trung tâm dữ liệu của bạn với AWS

AWS Direct Connect hỗ trợ bạn kết nối một cách bảo mật môi trường AWS của mình với trung tâm dữ liệu tại chỗ hoặc ở nơi đặt văn phòng.
Khám phá hướng dẫn 

Di chuyển ứng dụng của bạn lên đám mây

Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS giảm thiểu tối đa các quy trình thủ công dễ mắc lỗi, tốn thời gian bằng cách tự động chuyển đổi các máy chủ nguồn của bạn sang chạy thuần trên AWS. Dịch vụ này cũng đơn giản hóa công tác hiện đại hóa ứng dụng với nhiều tùy chọn tối ưu hóa tùy chỉnh được tích hợp.
Khám phá hướng dẫn 

Tạo hệ thống tệp mạng

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ lưu trữ các tệp của mình trên đám mây bằng cách sử dụng Amazon EFS. Bạn sẽ tạo một hệ thống tệp tin Amazon EFS, khởi chạy một máy ảo Linux trên Amazon EC2, gắn hệ thống tệp tin, tạo tệp tin, kết thúc một phiên bản và xóa hệ thống tệp tin.
Xem hướng dẫn 
Làm trang web của tôi thông minh hơn với AI

Tham gia cộng đồng

Học hỏi từ cộng đồng, tham gia cùng chúng tôi tại sự kiện dành cho nhà phát triển AWS và gặp gỡ các thành viên truyền cảm hứng trong cộng đồng

Tìm hiểu thêm 
Làm trang web của tôi thông minh hơn với AI

Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu xây dựng.

Tìm hiểu thêm 

Trang này có hữu ích không?