Xây dựng và triển khai các giao diện AI giao tiếp với Amazon Lex

Trong video này, chúng tôi giải thích cách các tổ chức có thể sử dụng Amazon Lex để triển khai giao diện trò chuyện tùy ý cho các quy trình kinh doanh và trường hợp sử dụng để đạt được mục tiêu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách vượt quá kỳ vọng của họ.

Xây dựng và triển khai các giao diện AI giao tiếp với Amazon Lex

Tại sao nên sử dụng Amazon Lex

80%

Tỷ lệ xử lý tự động hoàn toàn bằng IVR trong trung tâm liên hệ

65%

Tăng tỷ lệ tự phục vụ

35%

Các cuộc gọi đầu cuối hoàn toàn tự động

30%

Giảm số lượng cuộc gọi của nhân viên

Cách thức hoạt động

Amazon Lex là một dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) được quản lý hoàn toàn đi kèm với các mô hình ngôn ngữ tự nhiên nâng cao để thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai các giao diện trò chuyện trên các ứng dụng.

Khám phá thêm về AWS