Amazon Lex

Tạo các bot với AI giao tiếp

10.000 yêu cầu bằng văn bản và 5.000 yêu cầu bằng giọng nói miễn phí trong 12 tháng – Xem thông tin về giá

Thiết kế và xây dựng các giao diện trò chuyện “bằng giọng nói và văn bản” phức tạp tùy ý.

Triển khai trải nghiệm đa kênh với các tích hợp dựng sẵn cho các giải pháp của trung tâm liên hệ.

Đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với trình thiết kế bot trò chuyện tự động, bàn làm việc kiểm thử, v.v.

Chỉ thanh toán cho các yêu cầu bằng giọng nói và văn bản mà không phải trả trước hay chịu khoản phí tối thiểu.

Xây dựng và triển khai các giao diện AI giao tiếp với Amazon Lex
Trong video này, chúng tôi giải thích cách các tổ chức có thể sử dụng Amazon Lex để triển khai giao diện trò chuyện tùy ý cho các quy trình kinh doanh và trường hợp sử dụng để đạt được mục tiêu và nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách vượt quá kỳ vọng của họ.

Tại sao nên sử dụng Amazon Lex

80%

Tỷ lệ xử lý tự động hoàn toàn bằng IVR trong trung tâm liên hệ
NAB (Ngân hàng Quốc gia Úc)

65%

Tăng tỷ lệ tự phục vụ
Bảo hiểm y tế nib

35%

Các cuộc gọi đầu cuối hoàn toàn tự động
AMA (Hiệp hội mô tô Alberta)

30%

Giảm số lượng cuộc gọi của nhân viên
Ngân hàng WaFd

Cách thức hoạt động

Amazon Lex là một dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) được quản lý hoàn toàn đi kèm với các mô hình ngôn ngữ tự nhiên nâng cao để thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai các giao diện trò chuyện trên các ứng dụng.

Trường hợp sử dụng

Dịch vụ khách hàng

Kích hoạt các tính năng tự phục vụ bằng các nhân viên ảo của trung tâm liên hệ và hệ thống trả lời tự động bằng giọng nói (IVR) để giải quyết các truy vấn của khách hàng nhanh hơn.  

Định tuyến thông minh

Xây dựng các giao diện kết nối liền mạch khách hàng với nhân viên phù hợp trong trung tâm liên hệ.

Năng suất doanh nghiệp

Thiết kế các giải pháp hội thoại phản hồi các câu hỏi thường gặp về hỗ trợ kỹ thuật, chế độ đãi ngộ nhân sự, tài chính, v.v.

Bán hàng và tiếp thị

Tự động hóa các tác vụ người dùng trong ứng dụng của bạn như CRM và trên bất kỳ kênh kỹ thuật số nào mà bạn chọn, thêm CRM và bán thêm.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon Lex

Tìm hiểu thêm về AI hội thoại, tự động nhận dạng giọng nói (ASR), kiến thức về ngôn ngữ tự nhiên (NLU), v.v.

Khám phá các tính năng của Amazon Lex »

Khám phá đào tạo tại chỗ

Tìm hiểu cách tạo bot, sử dụng API phát trực tiếp để quản lý tình trạng gián đoạn và triển khai bot của bạn trên các dịch vụ.

Xem hướng dẫn của chúng tôi »

Tìm hiểu thêm

Xem các tài nguyên trên Amazon Lex để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu sử dụng. Xem video bản minh họa dịch vụ, hội thảo trực tuyến, v.v.

Xem các tài nguyên »

Khám phá thêm về AWS