Ảnh đầu trang web về Trung Đông

AWS ở Trung Đông

AWS cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây an toàn, rộng lớn và đáng tin cậy nhất trong khu vực.

Khu vực AWS Trung Đông (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) mới đã đi vào hoạt động

Khu vực AWS Trung Đông (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) bao gồm ba Vùng sẵn sàng. Là khu vực thứ hai của chúng tôi tại Trung Đông, khu vực này sẽ kết hợp với Khu vực AWS Trung Đông (Bahrain) để mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn và độ linh hoạt cao hơn để tận dụng các công nghệ tiên tiến từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới.
 
Truy cập trang Cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS để biết thêm thông tin.
Hiện đã mở: Khu vực AWS Trung Đông (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) | Amazon Web Services

Khách hàng đổi mới cùng với AWS


Tác động kinh tế của AWS tại UAE

Nghiên cứu tác động kinh tế (EIS) cung cấp thông tin tổng quan về các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng AWS hiện tại và nằm trong kế hoạch, cũng như lợi ích kinh tế đối với nền kinh tế của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nghiên cứu ước tính rằng thông qua các khoản đầu tư trị giá 20,1 tỷ AED (5 tỷ USD), khu vực cơ sở hạ tầng mới sẽ hỗ trợ trung bình 5.984 việc làm toàn thời gian mỗi năm trong 15 năm tới. Đọc bài đăng trên blog để biết thông tin chuyên sâu quan trọng, tải xuống đồ họa thông tin hoặc  tải xuống báo cáo đầy đủ.

AWS_MENA_22_EIS_Infographic_RegionLaunch


Mạng lưới đối tác AWS (APN) tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

Đối tác AWS là các chuyên gia chiến lược và người xây dựng giàu kinh nghiệm, giúp đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn. Tìm kiếm các giải pháp đột phá, phù hợp và đáng tin cậy thông qua Đối tác AWS giúp bạn phát triển công việc kinh doanh. Chọn Đối tác AWS tin cậy trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng và dịch vụ từ cộng đồng toàn cầu. Mỗi Đối tác AWS dưới đây đã tạo ra dịch vụ độc đáo để giúp khách hàng tăng tốc với Khu vực Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất mới. Nhấp vào logo để tìm hiểu thêm.