AWS Elemental MediaPackage cung cấp hai mô hình thu phí: một mô hình để trình bày hoàn chỉnh video trực tiếp và một mô hình cho trình bày hoàn chỉnh video theo yêu cầu (VOD).

Trình bày hoàn chỉnh Trực tiếp

Với các kênh trực tiếp, bạn được tính phí dựa trên khối lượng video mà bạn thu nạp vào kênh (tính theo GB) và khối lượng nội dung mà bạn tạo và trình bày hoàn chỉnh cho kênh (tính theo GB).

Trình bày hoàn chỉnh video theo yêu cầu

Với trình bày hoàn chỉnh video theo yêu cầu (VOD), bạn được tính phí dựa trên khối lượng nội dung video mà bạn tạo và trình bày hoàn chỉnh từ nhóm trình bày hoàn chỉnh VOD (tính theo GB).

Giảm giá

Các khách hàng sẵn sàng cam kết sử dụng dịch vụ hàng năm sẽ được nhận tổng cộng 10 TB/tháng hoặc nhiều hơn cho sử dụng thu nạp, tạo và trình bày hoàn chỉnh, Liên hệ với chúng tôi để biết các tùy chọn giảm giá.

Bạn sẽ được tính phí cho mỗi nội dung phát trực tiếp mà AWS Elemental MediaPackage thu nạp cho các kênh trực tiếp của bạn, khi nó nhận video từ bộ mã hóa trực tiếp của bạn. Phí thu nạp được dựa trên kích thước và số lượng các nội dung phát trực tiếp, được tính theo GB. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải trả phí nhiều hơn nếu bạn có thêm các nội dung phát trực tiếp đầu vào trên kênh của bạn, hoặc nếu các nội dung đó có tốc độ bit cao hơn.

Với trình bày hoàn chỉnh VOD, bạn sẽ tiếp tục trả theo mức phí tiêu chuẩn cho nội dung được lưu trong Amazon S3. MediaPackage có thể giúp bạn giảm chi phí lưu trữ, vì bạn chỉ cần một định dạng bộ tốc độ bit thích ứng (ABR) duy nhất và có thể được phân phối thành nhiều định dạng, áp dụng nhiều chính sách bảo vệ nội dung (DRM) khác nhau.

Về chi phí tạo và trình bày hoàn chỉnh, phí được tính theo tổng khối lượng video được cung cấp đến mạng cung cấp nội dung (CDN) của bạn, tính theo GB. Chúng tôi luôn đề nghị bạn sử dụng một CDN như Amazon CloudFront với AWS Elemental MediaPackage, vì CloudFront lưu vào bộ nhớ cache nội dung video để tăng hiệu quả phát trực tiếp tới những người xem cuối. Điều này cải thiện hiệu suất và sẽ giảm chi phí của bạn thông qua việc giảm khối lượng video được tạo và trình bày hoàn chỉnh từ MediaPackage.

Bạn sẽ phát sinh thêm chi phí khi bạn phân phát các nội dung từ AWS Elemental MediaPackage bên ngoài AWS. Nếu đầu ra nội dung được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác ngoài Amazon CloudFront, thì phí chuyển dữ liệu qua internet sẽ được áp dụng.

Giá cả

Ví dụ về giá

 • Ví dụ 1: sự kiện trực tiếp kéo dài 2 giờ
 • Ví dụ 2: Tuyến tính trực tiếp 24/7
 • Ví dụ 3: Trình bày hoàn chỉnh VOD
 • Ví dụ 1: sự kiện trực tiếp kéo dài 2 giờ
 • Dành cho phát sự kiện trực tiếp mà AWS Elemental MediaPackage nhận nội dung từ AWS Elemental MediaLive. MediaPackage thu nạp nội dung từ cả hai đường ống mã hóa MediaLive, vì thế nhận hai kênh.
  Dành cho thu nạp điển hình một nội dung phát video trực tiếp duy nhất có 5 tốc độ bit gồm 5 Mbit/giây, 2 Mbit/giây, 1,2 Mbit/giây, 800 Kbit/giây, và 500Kbit/giây, tốc độ truyền phát tính theo GB mỗi giờ sẽ là 4,175 GB.

  Tổng Megabit mỗi giây = 5+2+1,2+0,8+0,5 = 9,5 Mbps
  Tổng số Gigabit mỗi giờ = 9,5 / 1024 *60 *60 = 33,39844 Gb/giờ
  Tổng Gigabyte mỗi giờ = 33,39844 /8 = 4,175 GB/giờ

  Tổng chi phí thu nạp cho một sự kiện 2 giờ ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là (4,175GB *2 *2 *0,030 USD) = 0,501 USD

  Nếu nội dung phát có trung bình 10.000 người xem theo dõi toàn bộ sự kiện ở tốc độ bit trung bình là 3 Mbit/giây, tức là có tổng 26.367,19 GB được gửi đến người xem sự kiện. Giả sử với tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache là 99% với các CDN, thì tổng dung lượng được tạo từ AWS Elemental MediaPackage là 263,67 GB.

  Tổng Gigabyte cho sự kiện = 3 / 1024 *60 *120 *10.000 /8 = 26.367,19 GB
  Tổng Gigabyte được tạo = 26.367,19 *0,01 = 263,67 GB

  Tổng chi phí ước tính để thu nạp và tạo/trình bày hoàn chỉnh sự kiện 2 giờ ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là 27,21 USD.
  (4,175GB *2 *2 *0,030 USD = 0,501 USD) + (263,67GB *0,050 USD = 13,184 USD) = 13,685 USD

 • Ví dụ 2: Tuyến tính trực tiếp 24/7
 • Đối với một kênh tuyến tính trực tiếp 24/7, nếu sử dụng 5 tốc độ bit giống như ví dụ 1, có thể tính chi phí thu nạp theo cách tương tự:

  Tổng Megabit mỗi giây = 5+2+1,2+0,8+0,5 = 9,5 Mbps
  Tổng số Gigabit mỗi giờ = 9,5 / 1024 *60 *60 = 33,39844 Gb/giờ
  Tổng Gigabyte mỗi giờ = 33,39844 /8 = 4,175 GB/giờ

  Tổng chi phí thu nạp cho một sự kiện 2 giờ ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là (4,175GB *2 *0,030 USD) = 0,2505 USD

  Số lượt xem trung bình cho một kênh phát 24/7 trong một ngày có nhiều khả năng thấp hơn ở ví dụ 1. Ở ví dụ này, ước tính có trung bình 1.000 người xem mỗi giờ (Đây là số trung bình, vì thế số người xem cao nhất trong vòng 24 giờ có thể cao hơn 10.000, nhưng ở những khoảng thời gian khác như vào ban đêm có thể thấp hơn mức 1.000.)

  Tốc độ bit trung bình trong ngày cũng có thể thấp hơn ở ví dụ 1.
  Ví dụ này sẽ ước tính ở mức 2Mbit/giây. Với con số này chúng ta sẽ có tổng số 878,91 GB/giờ.
  Tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache với các CDN có thể cũng thấp hơn ở ví dụ 1, vì thế ví dụ này sẽ ước tính 97,5%. tổng dữ liệu tạo từ AWS Elemental MediaPackage là 21,97 GB/giờ

  Tổng số Gigabyte mỗi giờ = 2 /1024 *60 *60 *1.000 /8 = 878,91
  Tổng số Gigabyte mỗi giờ = 878,91 /0,025 = 21,97

  Tổng chi phí ước tính để thu nạp và tạo/trình bày hoàn chỉnh một kênh tuyến tính trực tiếp 24/7 ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là 1,3505 USD
  (4,175GB *2 *0,030 USD = 0,2505 USD) + (21,97GB *0,050 USD = 1,10 USD) = 1,3505 USD

  Khi ước tính cho nhiều hơn một kênh, chi phí thu nạp có thể được nhân với số lượng kênh, ví dụ 10 kênh sẽ là 4,20 USD. Chi phí tạo và trình bày hoàn chỉnh video không được nhân theo cách này. Nên sử dụng các số ước tính về lượt xem trung bình, tốc độ bit và tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache trên tất cả các kênh để ước tính chi phí.

 • Ví dụ 3: Trình bày hoàn chỉnh VOD
 • Đối với trình bày hoàn chỉnh VOD, chi phí của bạn sẽ phụ thuộc vào khối lượng video được tạo và trình bày hoàn chỉnh bởi AWS Elemental MediaPackage. Không có chi phí thu nạp.

  Nếu bạn có tổng 100.000 giờ nội dung VOD được xem ở tốc độ bit trung bình là 3Mb/giây, điều đó có nghĩa là tổng 131.835,94 GB sẽ được gửi bởi CDN

  Tổng số Gigabyte mỗi giờ = 3 /1024 *60 *60 *8 /1,31836
  Tổng số Gigabyte mà CDN gửi mỗi tháng = 1,31836 * 100.000 = 131.835,94

  Với nội dung VOD, tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache thường thấp hơn nhiều so với tỉ lệ của các kênh trực tiếp, và có thể thay đổi đáng kể phụ thuộc vào tổng kích thước thư viện VOD, tỉ lệ phần trăm nội dung phổ biến, tổng dung lượng của thư viện đang được xem, và chính sách thu hồi bộ nhớ cache của CDN. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả sử tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache là 80%. Điều này nghĩa là tổng nội dung được tạo từ MediaPackage là 26.367,19 GB

  Tổng Gigabyte được tạo = 131.835,94 GB * 0,20 = 26.367,19 GB

  Tổng chi phí ước tính cho trình bày hoàn chỉnh VOD ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) sẽ là 1.318,38 USD
  26.367,19 * 0,050 USD = 1.318,38 USD

Đọc bài viết trên blog này để hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chạy một kênh phát trực tiếp trên AWS, như tốc độ bit của video, số lượng người xem, và tỉ lệ truy cập bộ nhớ cache khi sử dụng AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, và AWS Elemental MediaTailor để tạo doanh thu.

Phụ phí

Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, hãy xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS tương ứng.

Mức giá truyền dữ liệu
Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).  Ngoài ra, không có phụ phí nào phát sinh khi truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS.  Chẳng hạn, nếu đầu ra nội dung được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác ngoài Amazon CloudFront, thì phí truyền dữ liệu sẽ được áp dụng.

Mức giá bên dưới được tính trên cơ sở dữ liệu truyền “vào” và “ra” AWS Elemental MediaPackage trong khu vực khác với khu vực mà  dịch vụ này được triển khai.

Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên