AWS Distro dành cho OpenTelemetry

Bản phân phối nguồn mở bảo mật, ở trạng thái sẵn sàng sản xuất với hiệu năng đáng tin cậy

Đo lường các ứng dụng của bạn chỉ một lần, sau đó gửi các số liệu và dấu vết tới nhiều giải pháp giám sát của AWS.

Tăng tốc quá trình khắc phục sự cố về hiệu năng, đồng thời giảm thời gian trung bình để giải quyết vấn đề bằng tăng cường khả năng hiển thị các tài nguyên AWS của bạn.

Hỗ trợ AWS giúp tối ưu hóa hiệu năng, giảm chi phí và đổi mới nhanh hơn, trong khi kiểm thử cung cấp chi phí vận hành có thể định lượng và dự đoán được.

Mã và các thành phần được trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt để được xác thực theo các yêu cầu bảo mật.

Cách hoạt động

OpenTelemetry cung cấp các API, thư viện và tác nhân mã nguồn mở để thu thập dấu vết và số liệu đã phân phối để theo dõi ứng dụng. Với AWS Distro dành cho OpenTelemetry, bạn có thể thu thập siêu dữ liệu từ các tài nguyên và dịch vụ được quản lý của AWS để tạo mối tương quan giữa dữ liệu hiệu năng của ứng dụng với dữ liệu cơ sở hạ tầng cơ sở, qua đó giảm thời gian trung bình để giải quyết vấn đề.

Sơ đồ cho thấy cách AWS Distro dành cho OpenTelemetry thu thập dấu vết và chỉ số, sau đó gửi chúng đến nhiều giải pháp giám sát.
Thu thập dữ liệu theo dõi (7:00)
Sử dụng Distro dành cho OpenTelemetry
Khi thu thập dữ liệu theo dõi thông qua AWS Distro dành cho OpenTelemetry, bạn có thể tự động đo lường theo dõi, gửi dữ liệu từ các ứng dụng web Java tới AWS X-Ray để phân tích dữ liệu theo dõi và gỡ lỗi.
Sử dụng AWS Distro dành cho OpenTelemetry
Bằng cách thu thập dữ liệu theo dõi nhờ AWS Distro dành cho OpenTelemetry, bạn có thể tự động đo lường theo dõi, gửi dữ liệu từ các ứng dụng web Java tới AWS X-Ray để phân tích dữ liệu theo dõi và gỡ lỗi.

Trường hợp sử dụng

Thu thập, gửi số liệu và dấu vết

Tự động thu thập siêu dữ liệu cho các tài nguyên AWS cơ sở và tạo mối tương quan giữa dữ liệu giám sát ứng dụng với dữ liệu giám sát cơ sở hạ tầng.

Tìm hiểu thêm về khả năng quan sát »

Tự động hóa quy trình thu thập dấu vết

Thu thập dữ liệu dấu vết cho các ứng dụng Java, ứng dụng Python và các chức năng AWS Lambda rồi gửi tới AWS X-Ray hoặc các điểm đến khác.

Đọc blog mới nhất »

Thu thập siêu dữ liệu về các tài nguyên ứng dụng

Tự động thu thập siêu dữ liệu cho các tài nguyên AWS cơ sở và sử dụng siêu dữ liệu đó để tạo mối tương quan giữa dữ liệu giám sát ứng dụng với dữ liệu giám sát cơ sở hạ tầng.

Tham gia hội thảo về khả năng quan sát »

Tích hợp với Amazon CloudWatch

Ghép nối AWS Distro dành cho OpenTelemetry với Cloudwatch để thu thập, phân tích và xem các chỉ số tùy chỉnh. Nhận biết xu hướng, tạo bảng thông tin và đặt cảnh báo để chủ động giám sát các ứng dụng.

Khám phá Amazon CloudWatch »

Cách bắt đầu

Giải đáp thắc mắc

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao AWS Distro dành cho OpenTelemetry lại là lựa chọn phù hợp cho giải pháp về khả năng quan sát của bạn.

Hiểu về các tùy chọn giám sát của bạn

Tìm hiểu cách mà khả năng quan sát có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi về hoạt động.

Bắt đầu sử dụng AWS Distro dành cho OpenTelemetry

Bắt đầu sử dụng AWS Distro dành cho OpenTelemetry


Khám phá thêm về AWS