Đối tác tư vấn APN

Giúp khách hàng thiết kế, xây dựng và quản lý khối lượng công việc trên AWS

Đối tác tư vấn của AWS là các công ty dịch vụ chuyên nghiệp giúp khách hàng thuộc mọi loại hình và quy mô tăng tốc hành trình đến đám mây. Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp này bao gồm đơn vị tích hợp hệ thống, đơn vị tư vấn chiến lược, đơn vị quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) và đơn vị bán lại giá trị gia tăng.

Đối tác bậc cao cấp của AWS là các Đối tác tư vấn của AWS giàu kinh nghiệm nhất và được công nhận là những người đứng đầu trong thị trường địa lý, chiều dọc và chiều ngang tương ứng. Họ có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyên nghiệp hoặc được quản lý có quy mô dành cho một lượng khách hàng AWS lớn. Đối tác bậc cao cấp của AWS có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu với nhiều xác thực chương trình Đối tác và thành công của khách hàng được chứng minh trong việc triển khai giải pháp trên AWS.

apn_logo_new_350x96

Lợi ích và yêu cầu dành cho Đối tác tư vấn APN


Lợi ích

Tình trạng sẵn có của chương trình APN có thể khác nhau theo khu vực

Tải xuống danh sách đầy đủ các lợi ích của Đối tác tư vấn APN »

Yêu cầu

 • Phí chương trình APN

  Phí chương trình APN

  Bậc APN Chọn lọc

  Bậc APN Nâng cao

  Bậc APN Cao cấp

  Phí chương trình APN thường niên

  2,500 USD/năm

  2,500 USD/năm

  2,500 USD/năm

   

 • Yêu cầu về kiến thức

  Yêu cầu về kiến thức

  Bậc APN Chọn lọc

  Bậc APN Nâng cao

  Bậc APN Cao cấp

  Số cá nhân được công nhận

  4
  2 kỹ thuật, 2 kinh doanh
  Số chuyên gia

  8
  4 kỹ thuật, 4 kinh doanh
  Số chuyên gia

  20
  10 kỹ thuật, 10 kinh doanh
  Số chuyên gia

  Số cá nhân được chứng nhận AWS cơ bản

  2

  4

  10

  Số cá nhân được chứng nhận AWS kỹ thuật

  2

  6
  Tối thiểu 3 chuyên gia hoặc ngành chuyên môn

  25
  Tối thiểu 10 chuyên gia hoặc ngành chuyên môn

   

 • Yêu cầu về kinh nghiệm

  Yêu cầu về kinh nghiệm

  Bậc APN Chọn lọc

  Bậc APN Nâng cao

  Bậc APN Cao cấp

  Số cơ hội khởi đầu

  3 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=1.500 USD)

  20 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=10.000 USD)

  50 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=50.000 USD)

  Gói kinh doanh đối tác

   

  Có

  Có

  Đánh giá kinh doanh cấp cao

     

  Có

  Xác thực chương trình kỹ thuật

     

  3* 

  Thời gian đạt được và duy trì các tiêu chí về bậc APN

     

  >6 tháng

   

  * Phải bao gồm Năng lực AWS MSP hoặc AWS DevOps

 • Yêu cầu về sự thành công với khách hàng

  Yêu cầu về sự thành công với khách hàng

  Bậc APN Chọn lọc

  Bậc APN Nâng cao

  Bậc APN Cao cấp

  Số khách hàng có thể tham chiếu công khai

  1

  2

  6

  Số phản hồi về sự hài lòng của khách hàng (CSAT)

  5

  20

  30

   

  Điều khoản và điều kiện chi tiết về các yêu cầu nêu trên có trên Trung tâm Đối tác APN.

Hành trình đối tác tư vấn APN


Bắt đầu hành trình Đối tác tư vấn APN bằng cách đăng ký với APN. Tận dụng tối đa tài nguyên dành cho bạn khi đạt được các bậc APN cao hơn.

Sau khi đăng ký với APN, bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin đăng nhập vào Trung tâm Đối tác APN. Bạn sẽ cần có những thông tin đăng nhập này để truy cập vào các chương trình đào tạo, chương trình truyền hình trực tiếp, tài liệu về cách làm hay nhất, sách trắng và nhiều tài nguyên quý giá khác trên trang này để hỗ trợ bạn trên hành trình Đối tác tư vấn APN.

 • Bước 1: Đăng ký với APN
 • Bước 2: Đạt được bậc APN chọn lọc
 • Bước 3: Đạt được bậc APN Nâng cao
 • Bước 4: Đạt được bậc APN Cao cấp

Câu chuyện thành công của đối tác tư vấn APN

Tìm hiểu về hành trình của một số Đối tác tư vấn APN Cao cấp của chúng tôi.

Xem Câu chuyện thành công của đối tác trên APN Blog »

Đối tác AWS thành công: Accenture

Đối tác AWS thành công: Velocity

Đối tác AWS thành công: Đối tác công nghệ đám mây (CTP)

Đối tác AWS thành công: Logicworks

Đối tác AWS thành công: Sladom Consulting

Onica là đối tác năng lực AWS IoT