Đối tác tư vấn AWS

Giúp khách hàng thiết kế, xây dựng và quản lý khối lượng công việc trên AWS

Đối tác tư vấn AWS là các công ty dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn hoặc được quản lý, giúp khách hàng thuộc mọi loại hình và quy mô tăng tốc hành trình đến đám mây.

Các công ty dịch vụ chuyên nghiệp này bao gồm đơn vị tích hợp hệ thống, đơn vị tư vấn chiến lược, đơn vị quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP) và đơn vị bán lại giá trị gia tăng. Bạn có thể khai mở thêm lợi ích và chương trình khi tăng Bậc tư vấn AWS và phát triển với Mạng lưới đối tác AWS (APN).

Đối tác bậc AWS Cao cấp là các Đối tác tư vấn AWS giàu kinh nghiệm nhất và được công nhận là những người đứng đầu trong thị trường địa lý, chiều dọc và chiều ngang tương ứng. Đối tác bậc AWS Cao cấp có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu với nhiều xác nhận chương trình Đối tác và chứng minh sự thành công trong việc làm việc với nhiều khách hàng AWS hơn trên quy mô lớn trong việc triển khai các giải pháp trên AWS.

apn_logo_new_350x96

Bạn có một giải pháp phần mềm chạy trên hoặc được tích hợp với AWS không?

Lợi ích và yêu cầu dành cho Đối tác tư vấn AWS


Lợi ích

Tình trạng sẵn có của chương trình APN có thể khác nhau theo khu vực

Tải xuống danh sách đầy đủ các lợi ích của Đối tác tư vấn APN »

Yêu cầu

 • Phí APN

  Phí APN

  Bậc AWS Chọn lọc

  Bậc AWS Nâng cao

  Bậc AWS Cao cấp

  Phí APN thường niên

  2,500 USD/năm

  2,500 USD/năm

  2,500 USD/năm

   

 • Yêu cầu về kiến thức

  Yêu cầu về kiến thức

  Bậc AWS Chọn lọc

  Bậc AWS Nâng cao

  Bậc AWS Cao cấp

  Số cá nhân được công nhận

  Tối thiểu 4
  2 kỹ thuật, 2 kinh doanh
  Số chuyên gia

  Tối thiểu 8
  4 kỹ thuật, 4 kinh doanh
  Số chuyên gia

  Tối thiểu 20
  10 kỹ thuật, 10 kinh doanh
  Số chuyên gia

  Số cá nhân được chứng nhận AWS cơ bản

  2

  4

  10

  Số cá nhân được chứng nhận AWS kỹ thuật

  2

  6
  Tối thiểu 3 chuyên gia hoặc ngành chuyên môn

  25
  Tối thiểu 10 chuyên gia hoặc ngành chuyên môn

   

 • Yêu cầu về kinh nghiệm

  Yêu cầu về kinh nghiệm

  Bậc AWS Chọn lọc

  Bậc AWS Nâng cao

  Bậc AWS Cao cấp

  Số cơ hội khởi đầu

  3 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=1.500 USD)

  20 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=10.000 USD)

  50 cơ hội khởi đầu
  (Tổng MRR>=50.000 USD)

  Gói kinh doanh đối tác

   

  Có

  Có

  Đánh giá kinh doanh cấp cao

     

  Có

  Xác thực chương trình kỹ thuật

  Phải bao gồm Năng lực AWS, MSP AWS hoặc Kiến trúc tối ưu AWS

     

  3

  Liên tục đạt được tiêu chí cấp đối tác tư vấn AWS

     

  > 6 tháng

   

 • Yêu cầu về sự thành công của khách hàng

  Yêu cầu về sự thành công của khách hàng

  Bậc AWS Chọn lọc

  Bậc AWS Nâng cao

  Bậc AWS Cao cấp

  Số khách hàng có thể tham chiếu công khai

   

  2

  6

  Số phản hồi về sự hài lòng của khách hàng (CSAT)

   

  20

  30

  Điều khoản và điều kiện chi tiết về các yêu cầu nêu trên có trên Trung tâm Đối tác APN.

Hành trình đối tác tư vấn AWS


Bắt đầu hành trình Đối tác tư vấn AWS bằng cách đăng ký với APN. Tận dụng tối đa tài nguyên dành cho bạn khi tăng Bậc đối tác AWS.

Sau khi đăng ký với APN, bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin đăng nhập vào Trung tâm đối tác APN. Bạn sẽ cần có những thông tin đăng nhập này để truy cập vào các chương trình đào tạo, chương trình truyền hình trực tiếp, tài liệu về cách làm hay nhất, sách trắng và nhiều tài nguyên quý giá khác trên trang này để hỗ trợ bạn trên hành trình Đối tác tư vấn AWS.

 • Bước 1: Đăng ký với APN
 • Bước 2: Đạt được Bậc AWS Chọn lọc
 • Bước 3: Đạt được Bậc AWS Nâng cao
 • Bước 4: Đạt được Bậc AWS Cao cấp

Câu chuyện thành công của đối tác tư vấn AWS

Lắng nghe từ Đối tác tư vấn AWS cao cấp của chúng tôi thúc đẩy sự đổi mới cho khách hàng của họ.

Xem Câu chuyện thành công của đối tác trên APN Blog »