illustration_partner_orange

Theo học khóa đào tạo được thiết kế dành cho đối tác APN và nhận chứng nhận dành riêng cho APN

Tìm hiểu thêm »

illustration_classroom_orange

Học hỏi các kỹ năng kỹ thuật thông qua khóa đào tạo kỹ thuật số và đào tạo trên lớp do các chuyên gia AWS thiết kế. Các Đối tác APN sẽ được nhận chiết khấu 20% đối với những lớp đào tạo công cộng do AWS tổ chức.

Tìm hiểu thêm »

illustration_certification_orange

Cho khách hàng thấy kiến thức đã được chứng thực về các dịch vụ và giải pháp AWS của bạn

Tìm hiểu thêm »


Bất kể bạn đóng vai trò kinh doanh hay kỹ thuật, hãy sử dụng Lộ trình học tập Đối tác AWS để tiếp thu kỹ năng trên AWS. Hãy theo các lộ trình bên dưới để tìm hiểu về tất cả các khóa đào tạo được cung cấp cho vai trò của bạn.

icon_apn-bus-pro

Nắm bắt kiến thức cơ bản về các dịch vụ của AWS
và các đề xuất giá trị kinh doanh cốt lõi

Xem lộ trình dành cho Chuyên viên kinh doanh AWS »

icon_apn-tech-pro

Nắm kiến thức kĩ thuật cơ bản
về điện toán Đám mây AWS

Xem lộ trình dành cho Chuyên viên kỹ thuật AWS »

icon_apn-proserv

Phát triển và mở rộng
năng lực dịch vụ chuyên nghiệp

Xem lộ trình dành cho Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS »


50x50_cert-badge-specialty

Tìm hiểu cách Chứng nhận AWS có thể giúp bạn
trổ tài chuyên môn AWS. Tìm kiếm
tài nguyên để chuẩn bị cho bài thi.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận AWS »

50x50_cert-badge-professional

Theo các lộ trình học tập của chúng tôi để phát triển
năng lực kỹ thuật của bạn và chuẩn bị cho
các chứng nhận dựa trên vai trò và chuyên ngành

Xem lộ trình học tập Chứng nhận AWS

Bắt đầu tại aws.training
Tham gia Mạng lưới đối tác AWS