Lộ trình dành cho đối tác AWS

Chọn những lộ trình phù hợp nhất với dịch vụ bạn dành cho khách hàng

Bạn có phải là Đối tác AWS không? Đăng nhập vào Trung tâm đối tác AWS »

Các cập nhật quan trọng

AWS đổi mới trải nghiệm của đối tác để thúc đẩy giá trị khách hàng lớn hơn và khả năng sinh lời cho đối tác. Đọc blog »

Lộ trình dành cho đối tác AWS cung cấp cho bạn một cách linh hoạt để tăng tốc độ tương tác với AWS. Dễ dàng khám phá các tài nguyên, lợi ích và chương trình phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Lộ trình đối tác được xây dựng hướng đến việc hỗ trợ và củng cố một loạt dịch vụ cho khách hàng trên phần mềm, phần cứng, dịch vụ, nội dung đào tạo hoặc phân phối.

Tương tác với AWS

Dù bạn đang tìm cách xây dựng dịch vụ SaaS, bán lại với AWS hay cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, có quản lý và chuyên nghiệp – hãy tham gia vào tất cả các cách bạn tiếp cận thị trường.

Hỗ trợ doanh nghiệp của bạn

Tận dụng các tài nguyên hỗ trợ, nội dung và chương trình được tuyển chọn để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán các dịch vụ cho khách hàng ở tốc độ bạn cần.

Mở rộng cơ hội của bạn

Tăng mức độ tương tác thông qua nhiều Lộ trình dành cho đối tác để tận dụng tối đa các lợi ích và cơ hội ở riêng từng lộ trình.

Chọn Lộ trình dành cho đối tác AWS của bạn

Chọn những Lộ trình dành cho đối tác AWS phù hợp nhất với dịch vụ bạn dành cho khách hàng. Xác thực dịch vụ với AWS và được ghi nhận về chuyên môn AWS.

Sau khi tham gia Mạng lưới đối tác AWS (APN), hãy truy cập vào Trung tâm đối tác AWS để đăng ký tham gia Lộ trình dành cho đối tác phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Nếu chưa đăng ký tham gia APN cho tổ chức của mình, bạn có thể tham gia miễn phí bất cứ khi nào. Trở thành Đối tác AWS »

Biểu tượng phần mềm

Lộ trình dành cho phần mềm

Đối với các tổ chức phát triển phần mềm chạy trên hoặc được tích hợp với AWS, hãy kiểm định phần mềm của mình thông qua AWS Foundational Technical Review »

Biểu tượng phần cứng

Lộ trình dành cho phần cứng

Đối với các tổ chức phát triển những thiết bị phần cứng hoạt động cùng với AWS, hãy kiểm định thiết bị của mình thông qua AWS Device Qualification Program »
Biểu tượng dịch vụ

Lộ trình dành cho dịch vụ

Đối với các tổ chức cung cấp những dịch vụ tư vấn, bán lại giá trị gia tăng, được quản lý và chuyên nghiệp, hãy đạt AWS Services Partner Tiers »

Biểu tượng đào tạo

Lộ trình dành cho đào tạo

Đối với các tổ chức bán, cung cấp hoặc kết hợp với AWS Training, hãy trở thành AWS Training Partner »
Biểu tượng phân phối

Lộ trình dành cho phân phối

Đối với các tổ chức tuyển mộ, giới thiệu và hỗ trợ các đối tác của mình bán lại cũng như phát triển các giải pháp AWS, hãy trở thành AWS Authorized Distributor »

Khám phá các lộ trình dành cho đối tác AWS

Các tài nguyên dành cho đối tác

Partner Marketing Central

Tiếp cận các công cụ và tài nguyên tiếp thị để tạo nhu cầu về dịch vụ của bạn.
 

Đào tạo và chứng nhận dành cho đối tác

Nâng cao kiến thức và kỹ năng về AWS của bạn với các khóa đào tạo kỹ thuật số và tại lớp học.
 

AWS Marketplace

Tiếp thị và bán dịch vụ của bạn cho khách hàng thông qua AWS Marketplace.
 
 
 

Sự kiện dành cho đối tác

Khám phá các sự kiện dành cho đối tác, trong đó có hội thảo trực tuyến, hội thảo chuyên đề ảo và cơ hội học tập trực tiếp.
 
 

Tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của bạn bằng AWS