Amazon Polly

Triển khai giọng nói con người tự nhiên, chất lượng cao ở hàng chục ngôn ngữ

Nhận miễn phí 5 triệu ký tự mỗi tháng trong 12 tháng

Tùy chỉnh và kiểm soát đầu ra giọng nói hỗ trợ bộ từ điển và thẻ Ngôn ngữ đánh dấu tổng hợp giọng nói (SSML).

Lưu trữ và phân phối lại giọng nói ở các định dạng tiêu chuẩn như MP3 và OGG.

Nhanh chóng mang lại những giọng nói tự nhiên như thật và trải nghiệm trò chuyện cho người dùng với thời gian đáp ứng nhanh, ổn định.

Cách thức hoạt động

Amazon Polly sử dụng công nghệ học sâu để tổng hợp giọng nói tự nhiên của con người, giúp bạn chuyển đổi các bài viết thành giọng nói. Với hàng chục giọng nói chân thực thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng Amazon Polly để xây dựng các ứng dụng kích hoạt bằng giọng nói.

Cách hoạt động

Amazon Polly sử dụng công nghệ học sâu để tổng hợp giọng nói tự nhiên của con người, giúp bạn chuyển đổi các bài viết thành giọng nói. Với hàng chục giọng nói chân thực thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng Amazon Polly để xây dựng các ứng dụng kích hoạt bằng giọng nói.

Trường hợp sử dụng

Tạo giọng nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Bổ sung giọng nói cho các ứng dụng có người dùng trên toàn cầu, chẳng hạn như nguồn cấp dữ liệu RSS, trang web hoặc video.

Tìm hiểu thêm về tổng hợp giọng nói »

Tương tác với khách hàng bằng một giọng nói tự nhiên

Lưu trữ và phát lại đoạn tiếng nói đầu ra do Amazon Polly tạo để nhắc người gọi qua các hệ thống trả lời giọng nói tương tác hoặc tự động.

Tìm hiểu thêm về chuyển văn bản thành giọng nói bằng nơ-ron (TTS) »

Điều chỉnh phong cách nói, tốc độ nói, cao độ và âm lượng

Sử dụng SSML, một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML chuẩn W3C dành cho các ứng dụng tổng hợp giọng nói, để hỗ trợ các thẻ SSML phổ biến dành cho ngắt nghỉ, nhấn mạnh và ngữ điệu.

Tìm hiểu thêm về SSML »

Cách bắt đầu

Bắt đầu với tài khoản miễn phí

Mang đến những cải tiến nâng cao về chất lượng giọng nói.

Tìm hiểu cách tùy chỉnh Amazon Polly

Nắm rõ cách sử dụng Amazon Polly để đáp ứng nhu cầu của bạn. 

Trao đổi với chuyên gia

Tìm hiểu về các từ vựng tùy chỉnh, tổng hợp giọng nói, phong cách nói của phát thanh viên, v.v.


Khám phá thêm về AWS