Quản lý tài sản trong ngành Năng lượng và tiện ích

Amazon Web Services (AWS) đang giúp khách hàng trong ngành năng lượng và tiện ích thuộc mọi loại hình và quy mô mở rộng chức năng IoT để xử lý việc bùng nổ dữ liệu. AWS cung cấp loạt chức năng toàn diện để giúp quản lý và giám sát các tài sản đang gia tăng trên quy mô lớn, cho phép các hệ thống bổ sung dữ liệu IoT trước khi lưu trữ, tìm hiểu và cải thiện quy trình với công nghệ máy học, từ đó giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, hạ chi phí, đồng thời cải thiện hiệu quả và tình trạng hoạt động chung. AWS cho phép bạn tập trung vào những cơ hội kinh doanh mới nhờ thiết bị thông minh mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc công suất.

Đổi mới trong ngành Năng lượng và tiện ích với AWS - Năng lượng EDF

Trường hợp sử dụng

  • Tình trạng thiết bị dự đoán
  • Tình trạng thiết bị dự đoán

    AWS có thể giúp các công ty tiện ích giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, cải thiện việc sử dụng tài sản, mang lại kết quả an toàn tốt hơn, đồng thời tránh chi phí bảo trì không cần thiết bằng cách cung cấp các công cụ giúp thực hiện công tác bảo trì dự đoán nhanh chóng, dễ dàng và trên quy mô lớn. AWS cung cấp công nghệ máy học, IoT và các biện pháp kiểm soát thiết bị cục bộ, từ đó cho phép bạn xác định những ký hiệu lỗi và giảm thiểu trục trặc thiết bị trong thời gian thực.

  • Phân tích dữ liệu công nghiệp
  • Phân tích dữ liệu công nghiệp

    Trong nhiều thập kỷ, các công ty tiện ích đã dựa vào phần mềm cơ sở dữ liệu lịch sử theo chuỗi thời gian của bên thứ ba như OSISoft Pi để kết nối dữ liệu thiết bị công nghiệp với người dùng và cung cấp thông tin hoạt động trong thời gian thực liên quan đến các tài sản chính. Dữ liệu có cấu trúc từ các cơ sở dữ liệu tương quan, dữ liệu không theo cấu trúc từ các báo cáo bảo trì, dữ liệu cảm biến thiết bị và các giao tác SAP bị giữ lại trong các hệ thống rời rạc, tạo ra những hòn đảo dữ liệu chưa khai thác. AWS cung cấp một cổng để lưu trữ cũng như tiến hành phân tích dự đoán và lịch sử nâng cao. Nền tảng phân tích dữ liệu công nghiệp này cho phép các tổ chức giảm bớt chi phí, thúc đẩy đổi mới, trích xuất thông tin chi tiết trong thời gian thực, tập hợp các dữ liệu tách biệt trước đây, từ đó cho phép đưa ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn.


Bắt đầu

Các công ty hàng đầu trong ngành năng lượng và tiện ích hiện đã sử dụng AWS. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.