AWS tính giá như thế nào?

AWS cung cấp phương pháp thanh toán theo mức sử dụng để định giá cho đại đa số dịch vụ đám mây của chúng tôi. Với AWS, bạn chỉ phải trả cho chính các dịch vụ bạn cần, trong khoảng thời gian bạn sử dụng và không yêu cầu phải có hợp đồng dài hạn hoặc cấp phép phức tạp. Cách tính giá AWS cũng giống như cách bạn thanh toán cho các tiện ích như điện và nước. Bạn chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ bạn sử dụng và sau khi không sử dụng các dịch vụ đó nữa, bạn sẽ không phải thêm phí chấm dứt.

Tìm hiểu xem bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu với đám mây AWS

Làm thế nào để thanh toán cho AWS?

Thanh toán theo mức sử dụng

Việc thanh toán theo mức sử dụng sẽ cho phép bạn dễ dàng thích ứng theo nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi của mình mà không bị lạm chi ngân sách cũng như cải thiện khả năng ứng phó với thay đổi. Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng, bạn có thể thay đổi hoạt động kinh doanh của mình sao cho thích hợp, tùy theo nhu cầu chứ không phải theo dự báo, giảm nguy cơ rủi ro hoặc phải dự phòng quá nhiều hoặc thiếu hụt công suất.

Cam kết để tiết kiệm

Đối với AWS Compute và AWS Machine Learning, Savings Plans sẽ giúp bạn tiết kiệm hơn nhiều so với gói Theo nhu cầu nếu bạn cam kết sử dụng một dịch vụ AWS hoặc một danh mục dịch vụ đến một mức tiền cụ thể (tính bằng USD/giờ) trong khoảng thời gian 1 hoặc 3 năm.

Chi trả ít đi bằng cách sử dụng nhiều hơn

Với AWS, bạn có thể được giảm giá theo khối lượng và thu được những khoản tiết kiệm quan trọng khi lượng sử dụng của bạn tăng lên. Đối với các dịch vụ như S3, giá được phân chia thành bậc, nghĩa là bạn sử dụng càng nhiều thì số tiền bạn phải trả cho mỗi GB lại càng ít đi. AWS cũng đem đến cho bạn nhiều tùy chọn mua các dịch vụ sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu về hoạt động kinh doanh của bạn.

Định giá sản phẩm AWS

  • Tên dịch vụ
  • Danh mục sản phẩm
  • Ngày khởi chạy (mới nhất trước)
  • Ngày khởi chạy (cũ nhất trước)
Không tìm thấy kết quả
1

Tính toán mức tiết kiệm

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Bất kể đang chạy một phiên bản duy nhất hay hàng tá dịch vụ độc lập, bạn đều có thể ước tính hóa đơn hàng tháng của mình bằng cách sử dụng Bộ tính toán giá AWS. Bộ tính toán này cho phép bạn ước tính giá độc lập hoặc nhiều giá cùng lúc và sử dụng mẫu để định giá giải pháp hoàn chỉnh.

Bắt đầu sử dụng Công cụ tính giá AWS »