Tạo tài khoản miễn phí
Liên hệ bộ phận bán hàng
Tính toán các khoản tiết kiệm khi sử dụng đám mây

Số lượng dịch vụ và tùy chọn giá cả phong phú của AWS đem đến cho bạn sự linh hoạt trong việc quản lý chi phí hiệu quả mà vẫn duy trì được hiệu năng và công suất mà công việc của bạn yêu cầu. Với AWS, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh chính xác quy mô dịch vụ, tận dụng Phiên bản dự trữ và sử dụng các công cụ quản lý chi phí mạnh mẽ để theo dõi chi phí, để lúc nào bạn cũng có thể biết được mình đang tiêu tốn bao nhiêu.

Ngoài ra, AWS còn cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo với mức giá chỉ bằng một phần so với các giải pháp tại chỗ. Các dịch vụ như Amazon RDS for Aurora và Amazon Redshift sẽ giúp bạn vận hành các giải pháp cấp doanh nghiệp với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các giải pháp tại chỗ tương tự.

Hãy làm theo một số bước đơn giản để có thể kiểm soát hiệu quả chi phí AWS của mình: 1) Điều chỉnh chính xác quy mô dịch vụ để đáp ứng nhu cầu hiệu suất với mức chi phí thấp nhất 2) Tiết kiệm chi phí bằng cách dự trữ 3) Sử dụng phiên bản Spot 4) Giám sát và theo dõi lượng sử dụng dịch vụ 5) Sử dụng Cost Explorer để tối ưu hóa tiết kiệm.

What-is-Cost-Optimization_Thumb

Tìm hiểu cách tối ưu hóa chi phí khi sử dụng AWS

AWS cũng cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo với mức giá chỉ bằng một phần so với các giải pháp tại chỗ. Các dịch vụ như Amazon RDS for Aurora và Amazon Redshift giúp doanh nghiệp của bạn vận hành các giải pháp chất lượng với oLorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum n
AWS cũng cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo với mức giá chỉ bằng một phần so với các giải pháp tại chỗ. Các dịch vụ như Amazon RDS for Aurora và Amazon Redshift giúp doanh nghiệp của bạn vận hành các giải pháp chất lượng trên
AWS cũng cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo với mức giá chỉ bằng một phần so với các giải pháp tại chỗ. Các dịch vụ như Amazon RDS for Aurora và Amazon Redshift giúp doanh nghiệp của bạn vận hành các giải pháp chất lượng trên

Chuỗi video này sẽ giải thích các nguyên tắc cơ bản của việc tối ưu hóa chi phí và cách áp dụng chúng cho tổ chức của bạn.

Rightsizing_Thumb
Reserve-Save_Thumb
Increase-Elasticity_Thumb
Monitoring-Management_Thumb
cost_optimization-rightsize

Với AWS, bạn sẽ có thể điều chỉnh chính xác quy mô dịch vụ để đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiệu suất bạn cần mà không phải dự phòng quá mức hoặc làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Với AWS, bạn sẽ có thể điều chỉnh ứng dụng của mình sao cho thích nghi với việc giải quyết nhu cầu kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải trả tiền phạt hay phụ phí.

Với AWS, bạn sẽ có thể chọn các dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện hữu và khi nhu cầu thay đổi, bạn sẽ có thể dễ dàng thay đổi tùy chọn dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu mới. Ngoài ra, với AWS, bạn còn có thể vận hành đồng thời nhiều tùy chọn dịch vụ, giúp bạn giảm chi phí mà vẫn duy trì hiệu năng tối ưu.

Nghĩa là, bạn sẽ có thể tiết kiệm tiền bằng cách điều chỉnh dịch vụ sao cho thích ứng và đáp ứng với yêu cầu kinh doanh chứ không phải ngược lại.

Tìm hiểu thêm về các loại phiên bản EC2 »

Tìm hiểu thêm về các loại phiên bản RDS »

Tìm hiểu thêm về lớp lưu trữ của AWS »

cost_optimization-reserved-instances

Đối với các dịch vụ nhất định như Amazon EC2 và Amazon RDS, bạn có thể đầu tư vào năng lực dự trữ. Với Phiên bản dự trữ, bạn có thể tiết kiệm đến 75% so với năng lực theo yêu cầu tương đương. Phiên bản dự trữ được cung cấp theo 3 tùy chọn – Trả trước toàn bộ (AURI), trả trước một phần (PURI) hoặc không trả trước (NURI).

Khi bạn mua Phiên bản dự trữ, khoản trả trước càng lớn thì giảm giá càng nhiều. Để tăng tối đa khoản tiết kiệm của mình, bạn có thể trả trước toàn bộ và được nhận mức giảm giá cao nhất. Tùy chọn trả trước một phần của RI có mức giảm giá thấp hơn nhưng cho bạn tùy chọn chi tiêu trả trước ít hơn. Cuối cùng, bạn có thể chọn cách không trả trước và nhận mức giảm giá thấp hơn nhưng cho phép bạn giải phóng vốn để chi tiêu vào các dự án khác.

Bằng cách sử dụng năng lực dự trữ, tổ chức của bạn có thể giảm thiểu rủi ro, dễ dự báo ngân sách quản lý hơn và tuân thủ các chính sách yêu cầu thời hạn cam kết dài hơn.

Tìm hiểu thêm về EC2 Phiên bản dự trữ »

Tìm hiểu thêm về RDS Phiên bản dự trữ »

Tìm hiểu thêm về Marketplace dành cho Phiên bản dự trữ »

cost_optimization-spot-instances

Phiên bản Spot của Amazon EC2 cho phép bạn truy cập dung lượng điện toán Amazon EC2 dự phòng. Do các phiên bản Spot có mức giảm giá lên đến 90% so với giá phiên bản Theo nhu cầu, bạn sẽ có thể giảm đáng kể chi phí chạy ứng dụng, tăng dung lượng điện toán và thông lượng của ứng dụng với cùng mức ngân sách cũng như có khả năng sử dụng các loại ứng dụng điện toán đám mây mới.

Tìm hiểu thêm về phiên bản Spot của Amazon EC2 »

cost_optimization-monitor-services

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để thu thập và theo dõi số liệu, giám sát tệp nhật ký, đặt cảnh báo và tự động phản hồi thay đổi về tài nguyên AWS. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát trên toàn hệ thống về mức sử dụng tài nguyên, hiệu năng hệ thống và tình trạng vận hành.

Với Trusted Advisor, bạn có thể dự phòng tài nguyên theo các biện pháp thực hành tốt nhất để cải thiện hiệu năng và độ ổn định của hệ thống, tăng độ bảo mật cũng như tìm kiếm thêm cơ hội tiết kiệm tiền bạc. Bạn cũng có thể tắt các phiên bản không hoạt động và sử dụng Amazon CloudWatch và tự động thay đổi quy mô để phù hợp với nhu cầu tăng hoặc giảm.

Tìm hiểu thêm về AWS CloudWatch »

Tìm hiểu thêm về Trusted Advisor »

cost_optimization-cost-explorer

AWS Cost Explorer đem đến cho bạn khả năng phân tích chi phí và lượng sử dụng. Bằng cách sử dụng tập hợp báo cáo mặc định, bạn có thể nhanh chóng bắt đầu xác định các yếu tố thúc đẩy giá và xu hướng sử dụng bên dưới. Từ đó, bạn có thể chia nhỏ dữ liệu theo vô số quy tắc để phân tích sâu hơn chi phí của mình.

Cost Explorer có một tính năng quản lý chi phí mạnh mẽ là lọc và nhóm dữ liệu Cost Explorer theo thẻ tài nguyên. Việc gắn thẻ sẽ đem đến cho bạn khả năng tạo các nhóm tài nguyên phù hợp với cấu trúc hoạt động kinh doanh, giúp cho việc ánh xạ tài nguyên và khối lượng công việc với trung tâm chi phí thích hợp trở nên dễ dàng.

Tìm hiểu thêm về Cost Explorer »

Phân tích chi phí và lượng sử dụng bằng Cost Explorer
Icon whitepaper

Chuỗi báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này sẽ cung cấp phân tích, khuyến nghị và biện pháp thực hành tốt nhất chuyên sâu để giúp bạn quản lý chiến lược quản lý chi phí AWS của mình.

Hãy sử dụng các tài nguyên này khi xây dựng các trường hợp kinh doanh và biện pháp thực tiễn tốt nhất được khuyến nghị để theo dõi các chương trình tối ưu hóa chi phí của bạn.

Đặt nền móng: Thiết lập môi trường tối ưu hóa chi phí của bạn

Quản lý chi phí trên Đám mây AWS

Phiên bản dự trữ Amazon EC2 và các mô hình dự trữ khác

Tận dụng Phiên bản Spot của Amazon EC2 ở quy mô lớn

Tạo lập văn hóa minh bạch và khả năng giải trình về chi phí

Tự động hóa quy mô linh hoạt

Xác định kích thước phù hợp: Cung cấp các phiên bản phù hợp với khối lượng công việc

Sổ tay tối ưu hóa chi phí

Phân tích chi phí và lượng sử dụng bằng Cost Explorer
simple-monthly-calculator

Bất kể bạn đang chạy một phiên bản duy nhất hay hàng tá dịch vụ độc lập, bạn có thể ước tính hóa đơn hàng tháng của mình bằng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS. Bộ tính toán này cho phép bạn ước tính giá độc lập hoặc nhiều giá cùng lúc và sử dụng mẫu để định giá giải pháp hoàn chỉnh.

Bộ tính toán giá AWS

tco-calculator

Bộ tính toán TCO của AWS giúp bạn có thể đánh giá các khoản tiết kiệm từ việc sử dụng AWS và so sánh với các môi trường tại chỗ và đi thuê. Bộ tính toán TCO sẽ đối chiếu cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn với đề xuất AWS tiết kiệm chi phí nhất. Công cụ này tính đến tất cả các chi phí để chạy giải pháp, kể cả cơ sở vật chất vật lý, điện năng và làm mát, đem đến cho bạn sự so sánh toàn diện các chi phí của bạn.

Bộ tính toán TCO của AWS

Bậc miễn phí của Amazon Web Services (AWS) được thiết kế để giúp bạn có được trải nghiệm thực tế với Dịch vụ đám mây AWS. Bậc miễn phí của AWS bao gồm các dịch vụ có bậc miễn phí được cung cấp trong 12 tháng sau ngày đăng ký AWS của bạn, cũng như các dịch vụ bổ sung không tự động hết hạn khi kết thúc 12 tháng sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn và tăng cường tiết kiệm bằng cách sử dụng AWS.

Bắt đầu sử dụng miễn phí