AWS Control Tower

Thiết lập và quản trị môi trường AWS an toàn, có nhiều tài khoản

Thiết lập môi trường nhiều tài khoản, có kiến ​​trúc tối ưu trong vòng chưa đầy 30 phút.

Tự động hóa quá trình tạo tài khoản AWS bằng tính năng quản trị tích hợp.

Thực thi các phương pháp tốt nhất, các tiêu chuẩn và các yêu cầu về mặt quản lý bằng các biện pháp kiểm soát được cấu hình sẵn.

Tích hợp liền mạch phần mềm bên thứ ba trên quy mô lớn để cải thiện môi trường AWS của bạn.

Cách hoạt động

AWS Control Tower thay mặt bạn điều phối các dịch vụ AWS, đồng thời duy trì nhu cầu bảo mật và tuân thủ của tổ chức.

AWS Control Tower kết nối với Trung tâm danh tính AWS IAM, Tổ chức AWS và Danh mục dịch vụ AWS để giúp bạn tạo, điều phối và theo dõi các môi trường có nhiều tài khoản, tự động hóa các biện pháp tốt nhất, thiết lập và theo dõi vùng đích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng

Thiết lập và quản lý các môi trường đa tài khoản AWS để bạn có thể triển khai các ứng dụng một cách nhanh chóng, dễ dàng và tự tin.

Tìm hiểu thêm về AWS Control Tower »

Cung cấp các tài khoản AWS tuân thủ

Tự động hóa việc cung cấp cho các tài khoản AWS, được cấu hình sẵn để đáp ứng những yêu cầu về kinh doanh, bảo mật và tuân thủ của bạn.

Tìm hiểu cách tạo tài khoản bằng phương thức lập trình »

Tăng tính linh hoạt mà không ảnh hưởng đến bảo mật

Quản lý các cấu hình tài khoản mới hoặc hiện có, có khả năng xem trạng thái tuân thủ và thực thi các biện pháp kiểm soát trên quy mô lớn.

Tìm hiểu thêm về quản lý đa tài khoản »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu thông qua hội thảo AWS Control Tower

Tìm hiểu cách triển khai và sử dụng AWS Control Tower.

Tìm hiểu giá của AWS Control Tower

Sử dụng AWS Control Tower miễn phí và chỉ chi trả cho những dịch vụ AWS đã dùng.

Triển khai AWS Control Tower trong Tổ chức AWS

Quản trị và quản lý môi trường nhiều tài khoản bạn hiện có với AWS Control Tower.


Khám phá thêm về AWS