AWS Cost Anomaly Detection

Tự động phát hiện bất thường về chi phí và phân tích nguyên nhân gốc rễ

Thiết lập 3 bước đơn giản để đánh giá bất thường về chi tiêu cho từng dịch vụ AWS, tài khoản thành viên, thẻ phân bổ chi phí hoặc danh mục chi phí.

Phân tích chuyên sâu hơn để hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến chi phí của bạn dựa trên các mẫu nhận biết theo mùa (ví dụ: hàng tuần) để giảm thiểu các kết quả báo lỗi giả.

Xác định các ngưỡng bất thường tùy chỉnh và nhận cảnh báo riêng lẻ hoặc trên cơ sở hàng ngày hay hàng tuần.

Hiển thị trực quan nhanh xu hướng chi phí hàng ngày trong AWS Cost Explorer, được tự động lọc theo chi phí quan trọng nhất.

Giảm những tình huống bất ngờ về chi phí và nâng cao khả năng kiểm soát mà không làm chậm quá trình đổi mới với tính năng AWS Cost Anomaly Detection. AWS Cost Anomaly Detection tận dụng các công nghệ Máy học nâng cao để xác định bất thường về chi phí và nguyên nhân gốc rễ nhằm giúp bạn nhanh chóng hành động. Với ba bước đơn giản, bạn có thể tạo trình giám sát ngữ cảnh của riêng mình và nhận cảnh báo khi phát hiện thấy khoản chi tiêu bất thường. Hãy để các trình dựng giúp bạn xây dựng và để AWS Cost Anomaly Detection giúp bạn giám sát việc chi tiêu và giảm nguy cơ bất ngờ khi thanh toán.

Bắt đầu bằng cách tạo AWS Cost Anomaly Detection thông qua API của AWS Cost Explorer hoặc trực tiếp trong Bảng điều khiển quản lý chi phí. Sau khi bạn thiết lập tùy chọn giám sát và cảnh báo, AWS sẽ thông báo cho bạn bằng các cảnh báo riêng lẻ hay bản tóm tắt hằng ngày hoặc hằng tuần qua Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) hoặc email. Bạn cũng có thể giám sát và thực hiện phân tích bất thường của riêng mình trong AWS Cost Explorer.

Cách thức hoạt động

Lợi ích

Thiết lập đơn giản

Thiết lập 3 bước đơn giản để đánh giá bất thường về chi tiêu cho từng dịch vụ AWS, tài khoản thành viên, thẻ phân bổ chi phí hoặc danh mục chi phí.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Tiết kiệm thời gian điều tra các bất thường về chi tiêu bằng cách nhận phân tích nguyên nhân gốc rễ tự động, xác định các yếu tố tác động đến chi phí tiềm năng, chẳng hạn như loại mức sử dụng (ví dụ: chi phí truyền dữ liệu), dịch vụ AWS cụ thể, Khu vực và (các) Tài khoản thành viên.

Giảm các hóa đơn bất ngờ nhờ các cảnh báo

Luôn được thông báo về những bất thường trong chi tiêu thông qua cảnh báo phát hiện tự động, qua email hoặc chủ đề Amazon SNS, với tần suất bạn chọn (cảnh báo riêng lẻ, tóm tắt hằng ngày hoặc tóm tắt hằng tuần). Với các chủ đề Amazon SNS, bạn có thể gửi cảnh báo đến kênh Slack của mình hoặc phòng trò chuyện Amazon Chime để hỗ trợ việc cộng tác và giải quyết kịp thời các cảnh báo.

Cách thức hoạt động

Bắt đầu sử dụng AWS Cost Anomaly Detection một cách dễ dàng. Bạn sẽ xác định các phân đoạn chi tiêu mà bạn muốn đánh giá, ví dụ: các dịch vụ AWS riêng lẻ, tài khoản thành viên, thẻ phân bổ chi phí, danh mục chi phí và xác định tùy chọn cảnh báo. Anomaly Detection tự động xác định ngưỡng mỗi ngày bằng cách điều chỉnh theo xu hướng tăng trưởng tự nhiên và theo mùa vụ (ví dụ: mức sử dụng tăng từ Chủ nhật đến Thứ hai hoặc tăng chi tiêu vào đầu tháng).

Bước 1: Tạo trình giám sát chi phí

Quá trình tạo trình giám sát chi phí cho phép bạn tạo các phân đoạn chi tiêu và đánh giá các bất thường về chi tiêu ở cấp độ chi tiết được ưu tiên. Ví dụ: Tài khoản được liên kết riêng lẻ, giá trị Danh mục chi phí riêng lẻ hoặc thẻ Phân bổ chi phí riêng lẻ.

Bước 2: Đặt đăng ký cảnh báo

Khi đã tạo trình theo dõi chi phí, bạn có thể chọn tùy chọn cảnh báo bằng cách thiết lập ngưỡng đô la (ví dụ: chỉ cảnh báo về những bất thường có tác động lớn hơn 1.000 đô la). Bạn không cần phải xác định sự bất thường (ví dụ: mức tăng theo phần trăm hoặc đô la) vì Anomaly Detection sẽ tự động thực hiện điều này và điều chỉnh theo thời gian).

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi tạo trình giám sát chi phí và đăng ký cảnh báo, bạn đã sẵn sàng! Anomaly Detection sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 24 giờ và bạn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ bất thường nào chạm đến ngưỡng cảnh báo của bạn. Bạn có thể truy cập bảng thông tin Anomaly Detection của mình để theo dõi các hoạt động, bao gồm cả các bất thường được phát hiện dưới ngưỡng cảnh báo.

Trường hợp sử dụng

Giảm các hóa đơn bất ngờ

Luôn được thông báo về những bất thường trong chi tiêu thông qua cảnh báo phát hiện tự động, qua email hoặc chủ đề Amazon SNS, với tần suất bạn chọn. Với các chủ đề Amazon SNS, bạn có thể gửi cảnh báo đến kênh Slack của mình hoặc phòng trò chuyện Amazon Chime để hỗ trợ việc cộng tác và giải quyết kịp thời các cảnh báo.

Đặt đăng ký cảnh báo

Khi đã tạo trình theo dõi chi phí, bạn có thể chọn tùy chọn cảnh báo bằng cách thiết lập ngưỡng đô la (ví dụ: chỉ cảnh báo về những bất thường có tác động lớn hơn 1.000 đô la). Bạn không cần phải xác định sự bất thường (ví dụ: mức tăng theo phần trăm hoặc đô la) vì Anomaly Detection sẽ tự động thực hiện điều này và điều chỉnh theo thời gian).

Nhận cảnh báo

Sau khi tạo trình giám sát chi phí và đăng ký cảnh báo, bạn đã sẵn sàng! Anomaly Detection sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 24 giờ và bạn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ bất thường nào chạm đến ngưỡng cảnh báo của bạn. Bạn có thể truy cập bảng thông tin Anomaly Detection của mình để theo dõi các hoạt động, bao gồm cả các bất thường được phát hiện dưới ngưỡng cảnh báo.

4 điều quan trọng nhất bạn cần biết

VIDEO
Cách thiết kế Chiến lược phân bổ chi phí trên AWS của bạn
Tìm hiểu định nghĩa, lý do và cách thức phân bổ chi phí để giúp bạn triển khai chiến lược hiệu quả.
Xem video ›
BLOG
Loạt blog về kiểm soát chi phí: Cách xử lý sốc chi phí
Đọc loạt blog của chúng tôi để khám phá cách xác định, khắc phục và ngăn ngừa sốc chi phí.
Đọc blog ›
ĐỒ HỌA THÔNG TIN
Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho việc tối ưu hóa chi phí
Xem các đòn bẩy tối ưu hóa chi phí thường gặp, cách chúng thúc đẩy chi tiêu cho đám mây và phát triển kinh doanh một cách hiệu quả.
Tải xuống đồ họa thông tin ›
BLOG
Hướng dẫn di chuyển lên đám mây cho hoạt động tài chính và vận hành
Tìm hiểu cách bộ phận tài chính và vận hành có thể tối ưu hóa việc tiết kiệm chi phí và đổi mới trong hành trình di chuyển lên đám mây của họ.
Đọc blog ›

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu ngay hôm nay

Nhận cảnh báo bất thường về chi phí và phân tích nguyên nhân gốc rễ thông qua máy học.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách AWS Cost Anomaly Detection có thể giúp bạn phát hiện chi tiêu bất thường.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Bắt đầu sử dụng AWS Cost Anomaly Detection với các hướng dẫn thực hành của chúng tôi.

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS