AWS Trusted Advisor

Tối ưu hóa chi phí, cải thiện hiệu suất và giải quyết các lỗ hổng bảo mật

AWS Trusted Advisor giúp bạn tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu năng, cải thiện khả năng bảo mật và khả năng phục hồi, cũng như hoạt động với quy mô lớn trên đám mây. Trusted Advisor liên tục đánh giá môi trường AWS của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm tra theo phương pháp tốt nhất trên các danh mục tối ưu hóa chi phí, hiệu năng, khả năng phục hồi, bảo mật, hoạt động xuất sắc và giới hạn dịch vụ, đồng thời đề xuất các hành động để khắc phục bất kỳ sai lệch nào so với các phương pháp tốt nhất. Trusted Advisor Priority giúp khách hàng của bộ phận Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp tập trung vào các đề xuất quan trọng nhất bằng cách đưa ra cả đề xuất theo ngữ cảnh và được ưu tiên từ nhóm tài khoản AWS của bạn.  

Cách bắt đầu sử dụng AWS Trusted Advisor (11:45)

Lợi ích

Xác định sai lệch so với các phương pháp hay nhất của AWS và nhận các hành động được đề xuất để khắc phục.

Các đề xuất được ưu tiên từ nhóm tài khoản AWS của bạn, dựa trên các ưu tiên kinh doanh, các ứng dụng quan trọng và mức độ khẩn cấp của đề xuất, có sẵn cho khách hàng của Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp.

Có được sự liên kết tốt hơn trong nhóm của bạn thông qua khả năng hiển thị, giám sát và theo dõi tốt hơn các đề xuất được ưu tiên, có sẵn cho khách hàng của Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp.

Xem tổng hợp các đề xuất trong tổ chức của bạn hoặc tích hợp theo chương trình với các API Trusted Advisor.

Trường hợp sử dụng

Xác định các nguồn lực không sử dụng và cơ hội để giảm chi phí. Đánh giá môi trường AWS của bạn và thực hiện các hành động để liên tục tối ưu hóa mức độ hiệu quả.

Đánh giá môi trường AWS của bạn dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật và biện pháp thực hành tốt nhất.

Phân tích mức sử dụng và cấu hình môi trường AWS của bạn để cải thiện tốc độ và khả năng phản hồi của ứng dụng.

Kiểm tra môi trường AWS của bạn để kiểm tra tình trạng thiếu hụt dự phòng và tài nguyên bị sử dụng quá mức.

Kiểm tra mức sử dụng cho tài khoản của bạn và nhận thông báo khi tài khoản của bạn đạt hoặc vượt quá giới hạn dịch vụ.