Giảm chi phí, cải thiện hiệu năng, tăng cường bảo mật

AWS Trusted Advisor cung cấp các đề xuất giúp bạn tuân theo những biện pháp thực hành tốt nhất về AWS. Trusted Advisor đánh giá tài khoản của bạn bằng các nội dung kiểm tra. Những nội dung kiểm tra này xác định các cách để tối ưu hóa cơ sở hạ tầng AWS của bạn, tăng cường bảo mật và hiệu năng, giảm chi phí cũng như giám sát hạn mức dịch vụ. Sau đó, bạn có thể làm theo các đề xuất để tối ưu hóa dịch vụ và tài nguyên của mình.

Khách hàng của gói AWS Basic Support (Dịch vụ hỗ trợ cơ bản của AWS) và Hỗ trợ nhà phát triển AWS (Dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển của AWS) có thể truy cập vào các nội dung kiểm tra bảo mật cốt lõi và nội dung kiểm tra về hạn mức dịch vụ. Khách hàng của gói Hỗ trợ doanh nghiệp AWS (Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của AWS) và Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS (Dịch vụ hỗ trợ công ty của AWS) có thể truy cập vào tất cả nội dung kiểm tra, bao gồm tối ưu hóa chi phí, bảo mật, khả năng chịu lỗi cao, hiệu năng và hạn mức dịch vụ. Để biết danh sách đầy đủ các nội dung kiểm tra và mô tả, hãy xem Biện pháp thực hành tốt nhất về Trusted Advisor.

Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS giúp bạn tập trung vào những đề xuất quan trọng nhất để tối ưu hóa hoạt động triển khai đám mây, cải thiện khả năng phục hồi và xử lý những lỗ hổng bảo mật. Dành cho các khách hàng sử dụng Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS, Cố vấn tin cậy ưu tiên cung cấp những đề xuất được ưu tiên và theo ngữ cảnh đến từ đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của bạn cũng như các kiểm thử do máy tạo từ dịch vụ AWS.

Cách bắt đầu sử dụng Cố vấn tin cậy AWS (11:45)
AWS Trusted Advisor cung cấp các khuyến cáo biện pháp thực hành tốt nhất theo năm hạng mục sau

Lợi ích

Các nội dung kiểm tra từ Trusted Advisor sẽ phân tích môi trường AWS của bạn và đề xuất những hành động tuân theo các phương pháp tốt nhất.

Tối ưu hóa chi phí

Trusted Advisor có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí với những đề xuất hữu ích bằng cách phân tích mức sử dụng, cấu hình và chi phí. Các ví dụ bao gồm xác định các phiên bản RDS DB nhàn rỗi, ổ đĩa EBS được sử dụng dưới mức, địa chỉ IP linh hoạt không được liên kết và thời gian chờ vượt mức trong các hàm Lambda.

Hiệu năng

Trusted Advisor có thể giúp cải thiện hiệu suất dịch vụ của bạn thông qua những đề xuất hữu ích bằng cách phân tích mức sử dụng và cấu hình. Các ví dụ bao gồm phân tích thông lượng và độ trễ của EBS, mức sử dụng điện toán của các phiên bản EC2 và cấu hình trên CloudFront.

Bảo mật

Trusted Advisor có thể giúp cải thiện tính bảo mật cho môi trường AWS của bạn bằng cách gợi ý phương pháp bảo mật nền tảng tốt nhất, được chọn lọc bởi các chuyên gia bảo mật. Các ví dụ bao gồm xác định rủi ro truy cập nhóm bảo mật RDS, khóa truy cập bị lộ và quyền vùng lưu trữ S3 không cần thiết.

Khả năng chịu lỗi cao

Trusted Advisor có thể giúp tăng cường tính đáng tin cậy cho dịch vụ của bạn. Các ví dụ bao gồm kiểm tra các nhóm Auto scaling EC2, kiểm tra tình trạng đã xóa trên Route 53, hủy kích hoạt Vùng sẵn sàng và tắt sao lưu RDS.

Định mức dịch vụ

Định mức dịnh vụ là số lượng tài nguyên tối đa bạn có thể tạo trong một tài khoản AWS.  AWS đề ra định mức để cung cấp dịch vụ có độ sẵn sàng và độ tin cậy cao cho tất cả khách hàng, bảo vệ bạn khỏi chi tiêu không có chủ đích. Trusted Advisor sẽ thông báo cho bạn biết nếu bạn sử dụng nhiều hơn 80% định mức dịch vụ. Sau đó, bạn có thể làm theo các đề xuất để xóa tài nguyên hoặc yêu cầu tăng định mức.

Cách thức hoạt động

AWS Trusted Advisor hoạt động như thế nào