AWS Compute Optimizer

Đề xuất các tài nguyên AWS tối ưu cho khối lượng công việc của bạn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất

AWS Compute Optimizer sử dụng máy học để phân tích số liệu sử dụng trước đây, từ đó đề xuất các tài nguyên AWS tối ưu cho khối lượng công việc của bạn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất. Cung cấp quá nhiều tài nguyên thì có thể mất chi phí cơ sở hạ tầng không cần thiết, còn cung cấp quá ít tài nguyên lại có thể làm giảm hiệu suất ứng dụng. Với Compute Optimizer, bạn có thể chọn cấu hình tối ưu cho 3 loại tài nguyên AWS – ví dụ: loại phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), dung lượng Amazon Elastic Block Store (EBS) và hàm AWS Lambda – dựa trên dữ liệu sử dụng của mình.

Nhờ vận dụng kiến thức rút ra từ kinh nghiệm của chính Amazon khi chạy nhiều khối lượng công việc khác nhau trên đám mây, Compute Optimizer có khả năng xác định mô hình khối lượng công việc và đề xuất các tài nguyên AWS tối ưu. Compute Optimizer phân tích cấu hình và hoạt động sử dụng tài nguyên của khối lượng công việc để đưa ra nhiều đặc điểm xác định, chẳng hạn như có chiếm nhiều CPU không, có thể hiện mô hình hàng ngày không hay khối lượng công việc có thường xuyên truy cập vào không gian lưu trữ cục bộ không. Dịch vụ này sẽ xử lý những đặc điểm đó và xác định tài nguyên phần cứng mà khối lượng công việc yêu cầu. Compute Optimizer suy đoán cách thực hiện khối lượng công việc đó trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau (ví dụ: các loại phiên bản Amazon EC2) hoặc sử dụng cấu hình khác nhau (ví dụ: cài đặt IOPS dung lượng Amazon EBS và kích thước bộ nhớ hàm AWS Lambda) để đưa ra đề xuất.

Để bắt đầu, bạn có thể chọn sử dụng dịch vụ trong bảng điều khiển AWS Compute Optimizer.

Lợi ích

Giảm đến 25% chi phí

Bạn có thể tận dụng các đề xuất trong Compute Optimizer để giảm đến 25% chi phí. Compute Optimizer phân tích cấu hình và hoạt động sử dụng tài nguyên của khối lượng công việc để xác định các tài nguyên AWS, chẳng hạn như phiên bản Amazon EC2, dung lượng Amazon EBS và hàm AWS Lambda, mà hệ thống có thể cung cấp quá ít hoặc quá nhiều. Sau đó, Compute Optimizer đưa ra đề xuất để điều chỉnh kích thước tài nguyên AWS sao cho phù hợp rồi chuyển sang kích thước phiên bản hoặc loại phiên bản khác để tiết kiệm chi phí.

Tối ưu hóa hiệu suất nhờ các đề xuất hữu ích

Compute Optimizer đề xuất tối đa ba tùy chọn từ hơn 140 loại phiên bản EC2, cũng như nhiều tùy chọn cấu hình dung lượng EBS và hàm Lambda, để điều chỉnh kích thước khối lượng công việc sao cho phù hợp. Ngoài ra, Compute Optimizer còn dự đoán mức sử dụng CPU và bộ nhớ, cũng như thời gian chạy khối lượng công việc trên các tùy chọn tài nguyên AWS được đề xuất. Nhờ đó, bạn có thể nắm rõ cách thực hiện khối lượng công việc theo những tùy chọn được đề xuất trước khi triển khai đề xuất đó.

Bắt đầu nhanh chóng

Compute Optimizer sẽ tự động tạo đề xuất chỉ với bốn lần nhấp đơn giản trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Các đề xuất này dựa trên dữ liệu sử dụng tài nguyên hiện tại của bạn trong số liệu Amazon CloudWatch và siêu dữ liệu tài nguyên AWS. Bạn không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc để thiết lập các ngưỡng theo quy tắc.

Cách thức hoạt động

AWS Computer Optimizer diagram
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Compute Optimizer

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Compute Optimizer trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập