Trình tối ưu hóa điện toán của AWS

Nhận các đề xuất để sử dụng tối ưu tài nguyên AWS

Điều chỉnh hợp lý quy mô khối lượng công việc các phép phân tích dựa trên máy học và trí tuệ nhân tạo, giúp giảm tới 25% chi phí.

Giải quyết những vấn đề về hiệu suất bằng cách triển khai các đề xuất xác định tài nguyên được cung cấp dưới mức.

Tăng đề xuất tiết kiệm và khả năng quan sát mức sử dụng bộ nhớ bằng cách bật số liệu Amazon CloudWatch.

Cách hoạt động

Trình tối ưu hóa điện toán của AWS giúp bạn tránh việc cung cấp thừa hoặc thiếu ba loại tài nguyên AWS – Các loại phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, ổ đĩa Kho lưu trữ khối linh hoạt (EBS) của Amazon và hàm AWS Lambda – dựa trên dữ liệu về mức sử dụng của mình.

Sơ đồ thể hiện cách Trình tối ưu hóa điện toán của AWS phân tích dữ liệu về cấu hình và mức sử dụng để đề xuất cách triển khai tối ưu tài nguyên AWS.

Trường hợp sử dụng

Đánh giá các đề xuất kích thước phù hợp

Đánh giá các khoản tiết kiệm ước tính và cơ hội cải thiện hiệu năng ở cấp độ tài khoản cho các tài nguyên Amazon EC2, Amazon EBS và AWS Lambda.

Tìm hiểu thêm về các chỉ số hiệu suất sử dụng tài nguyên »

Cấu hình các chỉ số cơ sở hạ tầng nâng cao

Nhận các đề xuất được cải tiến dành cho việc tối ưu hóa những phiên bản EC2 và Nhóm Tự động điều chỉnh quy mô bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử trong ba tháng.

Tìm hiểu thêm về các chỉ số cơ sở hạ tầng nâng cao »

Hợp lý hóa việc di chuyển sang CPU AWS Graviton

Tìm khối lượng công việc EC2 sẽ mang lại lợi ích lớn nhất trong điều kiện dành ít công sức di chuyển nhất khi chuyển sang các CPU AWS Graviton.

Tìm hiểu thêm về di chuyển Graviton »

Định cấu hình các chỉ số bên ngoài

Nâng cao nhận thức về tiết kiệm và hiệu suất bằng cách định cấu hình các chỉ số bên thứ ba từ các công cụ Giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) của bạn.

Tìm hiểu thêm về định cấu hình các chỉ số bên ngoài »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách tăng cường tiết kiệm

Sử dụng các chỉ số về mức sử dụng bộ nhớ CloudWatch để tăng cường tiết kiệm.

 

Xem giá của Trình tối ưu hóa điện toán

Tìm hiểu về giá mặc định và giá có thể tùy chỉnh để tối ưu hóa tài nguyên AWS của bạn.

Giải đáp thắc mắc về Trình tối ưu hóa điện toán

Khám phá cách Trình tối ưu hóa điện toán tối ưu hóa các cấu hình tài nguyên.


Khám phá thêm về AWS