AWS Purchase Order Management

Hỗ trợ để quy trình mua sắm AWS sẵn sàng hoạt động trên đám mây

AWS Purchase Order Management là một dịch vụ cho phép bạn dễ dàng quản lý đơn đặt hàng (PO) AWS theo cách thức tự phục vụ. Quản lý tập trung nhiều PO, giảm chi phí chung trong việc khớp hóa đơn với PO, đồng thời tăng tính chính xác và hiệu quả trong quy trình từ mua hàng đến thanh toán.

AWS Purchase Order Management cung cấp cho bạn khả năng xác định và quản lý PO theo cách đáp ứng nhu cầu kinh doanh riêng của bạn. Quản lý thông tin PO của bạn từ bảng thông tin Đơn đặt hàng trong Bảng điều khiển thanh toán AWS, định cấu hình nhiều PO và xác định các quy tắc về cách chúng ánh xạ tới hóa đơn AWS của bạn. Theo dõi trạng thái PO và số dư trên bảng thông tin Đơn đặt hàng của bạn. Luôn cập nhật với thông báo qua email khi PO của bạn sắp đến hạn hoặc hết số dư.

Lợi ích

Chế độ xem thống nhất về đơn đặt hàng của bạn

Xem và quản lý tất cả thông tin đơn đặt hàng của bạn trong một bảng thông tin. Truy cập các đơn đặt hàng của bạn và các hóa đơn liên quan, đồng thời cập nhật chi tiết đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào. Theo dõi chi tiết đơn đặt hàng như trạng thái, số dư, ngày hết hạn và các hóa đơn liên quan.

Định cấu hình nhiều PO và xác định các quy tắc khớp hóa đơn

Thông qua cấu hình của khoản mục trong đơn đặt hàng, bạn có thể xác định cách ánh xạ PO với hóa đơn. Ví dụ: Bạn có thể khớp PO của mình với mọi khoản phí trong tài khoản, đăng ký hằng tháng, giao dịch hợp đồng AWS Marketplace SaaS hoặc hóa đơn AWS Marketplace. Bạn cũng có thể xác định các PO riêng biệt cho các khoảng thời gian, hóa đơn và người bán AWS khác nhau, đồng thời cập nhật cấu hình PO bất kỳ lúc nào.

Nhận thông báo để chủ động xác minh đơn đặt hàng của bạn

Bật thông báo qua email bằng cách thêm các liên hệ vào đơn đặt hàng của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đơn đặt hàng sắp đến hạn hoặc hết số dư. Chủ động hành động để đảm bảo tính hợp lệ của đơn đặt hàng và sự thanh toán đúng hạn, chính xác.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ AWS

Sử dụng AWS Purchase Order Management để hỗ trợ quy trình mua sắm AWS của bạn sẵn sàng hoạt động trên đám mây

Tìm hiểu cách bạn có thể tạo và định cấu hình PO của mình với các hóa đơn liên quan và thiết lập thông báo để giám sát trạng thái PO của bạn.

Cách thức hoạt động

Bảng thông tin Đơn đặt hàng của bạn là trung tâm để xem và quản lý tất cả thông tin về đơn đặt hàng của bạn. Đây là một quy trình hai bước dễ dàng để thêm đơn đặt hàng.

Bước 1: nhập chi tiết, chẳng hạn như ID đơn đặt hàng của bạn, thời gian có hiệu lực và hết hạn cũng như địa chỉ liên hệ.
Bước 2: xác định cấu hình khoản mục để khớp các đơn đặt hàng của bạn với hóa đơn và cho phép theo dõi số dư.

Sau khi đơn đặt hàng được thêm vào, đơn đặt hàng sẽ tự động được khớp với các hóa đơn dựa trên cấu hình của bạn. Bảng thông tin Đơn đặt hàng sẽ hiển thị đơn đặt hàng mới được thêm vào cùng với các đơn đặt hàng hiện có của bạn, bao gồm các chi tiết như thời gian hiệu lực và hết hạn, trạng thái, số tiền và số dư. Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang chi tiết đơn đặt hàng bằng cách chọn ID đơn đặt hàng. Từ trang Chi tiết đơn đặt hàng, bạn có thể thêm/chỉnh sửa/xóa chi tiết khoản mục, cập nhật trạng thái PO, quản lý liên hệ PO, truy cập hóa đơn liên kết với PO và theo dõi số dư PO của bạn ở cấp khoản mục.

Đọc thêm về cách quản lý đơn đặt hàng của bạn.  

4 điều quan trọng nhất bạn cần biết

VIDEO
Cách thiết kế Chiến lược phân bổ chi phí trên AWS của bạn
Tìm hiểu định nghĩa, lý do và cách thức phân bổ chi phí để giúp bạn triển khai chiến lược hiệu quả.
Xem video ›
BLOG
Loạt blog về kiểm soát chi phí: Cách xử lý sốc chi phí
Đọc loạt blog của chúng tôi để khám phá cách xác định, khắc phục và ngăn ngừa sốc chi phí.
Đọc blog ›
ĐỒ HỌA THÔNG TIN
Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho việc tối ưu hóa chi phí
Xem các đòn bẩy tối ưu hóa chi phí thường gặp, cách chúng thúc đẩy chi tiêu cho đám mây và phát triển kinh doanh một cách hiệu quả.
Tải xuống đồ họa thông tin ›
BLOG
Hướng dẫn di chuyển lên đám mây cho hoạt động tài chính và vận hành
Tìm hiểu cách bộ phận tài chính và vận hành có thể tối ưu hóa việc tiết kiệm chi phí và đổi mới trong hành trình di chuyển lên đám mây của họ.
Đọc blog ›

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng để quản lý chi phí, tối ưu hóa chi phí, v.v.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu quản lý chi phí AWS của bạn. 

Đăng ký 
Quản lý đơn đặt hàng của bạn

Xem và quản lý tất cả thông tin đơn đặt hàng của bạn trong một bảng thông tin.

Bắt đầu