Amazon Web Services cung cấp một loạt dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, ứng dụng và triển khai toàn cầu có thể trợ giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn, giảm chi phí CNTT và mở rộng quy mô ứng dụng. Giá thành cho mọi dịch vụ đều khác nhau và hoàn toàn không có sự liên quan phức tạp nào giữa các yêu cầu cấp phép. 

Để biết thêm chi tiết về giá cả mỗi dịch vụ, vui lòng sử dụng bảng dưới. Để hỗ trợ khách hàng AWS mới làm quen với đám mây, AWS có cung cấp một bậc sử dụng miễn phí. Bậc miễn phí có thể được sử dụng để chạy bất cứ thứ gì bạn muốn trên đám mây: chạy ứng dụng mới, thử nghiệm các ứng dụng hiện có trên mây, hay đơn giản là làm quen trực tiếp với AWS.

Tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí của AWS »