Amazon Redshift

Tăng tốc thời gian nhận thông tin chuyên sâu bằng tính năng lưu kho dữ liệu trên đám mây nhanh chóng, dễ dàng, bảo mật và trên quy mô lớn

Dùng thử Amazon Redshift với Bậc miễn phí của AWS

Tập trung vào lấy thông tin chuyên sâu từ dữ liệu chỉ trong vài giây với tính năng phân tích dễ dàng cho mọi người. Đừng nghĩ về việc quản lý cơ sở hạ tầng kho dữ liệu của bạn.

Phân tích mọi dữ liệu của bạn trong các cơ sở dữ liệu hoạt động, hồ dữ liệu, kho dữ liệu và tập dữ liệu của bên thứ ba.

Hiệu năng giá tốt hơn đến 3 lần so với các kho dữ liệu đám mây quy mô lớn khác, với khả năng tự động hóa để cải thiện tốc độ truy vấn.

Cách thức hoạt động

Amazon Redshift sử dụng SQL để phân tích dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trên các kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoạt động và hồ dữ liệu bằng cách sử dụng phần cứng và công nghệ máy học được AWS thiết kế để mang đến hiệu suất với mức giá tốt nhất ở bất kỳ quy mô nào.
Cách thức hoạt động của Amazon Redshift
Giới thiệu về dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên AWS với Amazon Redshift (2:07)
Giới thiệu về Amazon Redshift
Hàng chục nghìn khách hàng hiện đang dựa vào Amazon Redshift để phân tích hàng exabyte dữ liệu để chạy các truy vấn phân tích phức tạp, khiến sản phẩm này trở thành kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất. Chạy và thay đổi quy mô phân tích toàn bộ dữ liệu của bạn chỉ trong vài giây mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng kho dữ liệu.
Giới thiệu về Amazon Redshift
Hàng chục nghìn khách hàng hiện đang dựa vào Amazon Redshift để phân tích hàng exabyte dữ liệu để chạy các truy vấn phân tích phức tạp, khiến sản phẩm này trở thành kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất. Chạy và thay đổi quy mô phân tích toàn bộ dữ liệu của bạn chỉ trong vài giây mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng kho dữ liệu.
Site-Merch_Amazon-Redshift-Serverless_MidPage-Banner

Amazon Redshift Serverless (Xem trước)

Dễ dàng chạy và thay đổi quy mô phân tích chỉ trong vài giây mà không cần cung cấp và quản lý kho dữ liệu

Dùng thử Amazon Redshift Serverless »

Trường hợp sử dụng

Cải thiện các dự báo tài chính và nhu cầu

Tự động tạo, đào tạo và triển khai mô hình máy học cho thông tin chuyên sâu mang tính dự đoán.

Cộng tác và chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các tài khoản, tổ chức và đối tác trong khi xây dựng dữ liệu dựa trên dữ liệu bên thứ ba.

Tối ưu hóa thông tin kinh doanh của bạn

Xây dựng các báo cáo và bảng thông tin theo định hướng thông tin chuyên sâu bằng cách sử dụng Amazon QuickSight, Tableau, Microsoft PowerBI hoặc các công cụ thông tin kinh doanh khác.

Tăng năng suất của nhà phát triển

Có khả năng truy cập, thu nạp và xuất dữ liệu đơn giản từ vô số ngôn ngữ lập trình và nền tảng mà không cần cấu hình trình điều khiển và quản lý kết nối cơ sở dữ liệu.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá mức định giá Amazon Redshift

Mức định giá Redshift theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán mà không cần trả trước chi phí.

Tìm hiểu thêm về mức định giá »

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon Redshift

Tìm hiểu thêm về Truy vấn liên hiệp, phân tích hồ dữ liệu, Redshift ML, nút được hỗ trợ và các loại phiên bản, v.v.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Redshift »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS