Amazon Redshift

Tỷ lệ giá/hiệu năng tốt nhất để lưu kho dữ liệu trên đám mây

Tại sao nên sử dụng Amazon Redshift?

Hàng chục nghìn khách hàng sử dụng Amazon Redshift mỗi ngày để hiện đại hóa khối lượng công việc phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chuyên sâu cho doanh nghiệp của mình. Với kiến trúc xử lý song song hàng loạt (MPP) được quản lý toàn phần, dựa trên AI, Amazon Redshift thúc đẩy việc ra quyết định kinh doanh một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Cách tiếp cận không ETL của AWS hợp nhất tất cả dữ liệu của bạn cho các phân tích mạnh mẽ, các trường hợp sử dụng gần theo thời gian thực và các ứng dụng AI/ML. Chia sẻ và cộng tác trên dữ liệu một cách dễ dàng và bảo mật trong tổ chức và giữa các tổ chức, các khu vực AWS và thậm chí cả các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, được hỗ trợ với các tính năng bảo mật hàng đầu và quản trị ở cấp độ chi tiết. 

Lợi ích

Đạt được tỷ lệ giá-hiệu năng tốt hơn tới 6 lần so với bất kỳ kho dữ liệu đám mây nào khác, với kho dữ liệu Xử lý song song hàng loạt (MPP) được quản lý toàn diện và được AI hỗ trợ, với thiết kế đảm bảo hiệu suất, khả năng điều chỉnh quy mô và độ sẵn sàng.
Dễ dàng truy cập hoặc thu nạp dữ liệu trên các hồ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu, dữ liệu truyền phát của bạn, với phương pháp không ETL không cần mã/mã thấp để phân tích tích hợp
Chạy các truy vấn SQL và phân tích mã nguồn mở, hỗ trợ các bảng điều khiển và trực quan hóa, kích hoạt phân tích gần thời gian thực và ứng dụng AI/ML với các công cụ phân tích và ngôn ngữ do bạn chọn.
Dễ dàng chia sẻ và cộng tác dữ liệu trong và trên toàn tổ chức, các khu vực AWS và thậm chí cả tập dữ liệu của bên thứ ba mà không cần di chuyển hoặc sao chép dữ liệu thủ công, đồng thời quản trị, bảo mật và tuân thủ ở mức độ chi tiết.

Cách thức hoạt động

Amazon Redshift sử dụng SQL để phân tích dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc trên các kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoạt động và hồ dữ liệu bằng cách sử dụng phần cứng và công nghệ máy học được AWS thiết kế để mang đến hiệu suất với mức giá tốt nhất ở bất kỳ quy mô nào.

Trường hợp sử dụng

Thu nạp hàng trăm megabyte dữ liệu mỗi giây để bạn có thể truy vấn dữ liệu gần thời gian thực và xây dựng các ứng dụng phân tích có độ trễ thấp cho mục đích phát hiện gian lận, bảng xếp hạng trực tiếp và IoT.

Xây dựng các báo cáo và bảng thông tin dựa trên thông tin chuyên sâu bằng cách sử dụng Amazon Redshift và các công cụ BI như Amazon QuickSight, Tableau, Microsoft PowerBI hoặc các công cụ khác.

Sử dụng SQL để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình ML cho nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm phân tích dự đoán, phân loại, hồi quy, v.v. để hỗ trợ phân tích nâng cao trên lượng dữ liệu lớn.

Xây dựng ứng dụng dựa trên tất cả dữ liệu của bạn trên các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và hồ dữ liệu. Chia sẻ và cộng tác liền mạch và an toàn để tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng của bạn, tạo ra thu nhập từ dữ liệu của bạn dưới dạng dịch vụ và khai mở các luồng doanh thu mới.

Cho dù đó là dữ liệu thị trường, phân tích mạng xã hội, dữ liệu thời tiết, v.v, hãy đăng ký và kết hợp dữ liệu của bên thứ ba trong Trao đổi dữ liệu trên AWS với dữ liệu của bạn trong Amazon Redshift mà không gặp rắc rối trong quá trình cấp phép và triển khai cũng như di chuyển dữ liệu đến kho.

Amazon Redshift phi máy chủ

Dễ dàng chạy và thay đổi quy mô phân tích chỉ trong vài giây mà không cần cung cấp và quản lý kho dữ liệu

Dùng thử Amazon Redshift phi máy chủ »

Khám phá thêm về AWS