Amazon SageMaker giúp các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu nhanh chóng chuẩn bị, xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học (ML) chất lượng cao bằng cách tập hợp hàng loạt khả năng khác nhau dành riêng cho công nghệ ML. SageMaker hỗ trợ các khung máy học, bộ công cụ và ngôn ngữ lập trình hàng đầu.

Với SageMaker, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn có hai lựa chọn thanh toán: Cách tính giá theo nhu cầu không quy định phí tối thiểu và không cần cam kết trả trước, còn gói SageMaker Savings Plans mang đến cho bạn mô hình tính giá linh hoạt dựa trên mức sử dụng, đổi lại bạn cần cam kết sử dụng đến một mức nhất định.

Bậc miễn phí trong Amazon SageMaker

Amazon SageMaker miễn phí dùng thử. Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon SageMaker miễn phí. Bậc miễn phí của bạn bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên SageMaker đầu tiên. Chi tiết về bậc miễn phí cho Amazon SageMaker có trong bảng bên dưới.

Khả năng của Amazon SageMaker Sử dụng Bậc miễn phí mỗi tháng trong 2 tháng đầu tiên
Sổ tay Studio và các phiên bản sổ tay 250 giờ phiên bản ml.t3.medium trên sổ tay Studio HOẶC 250 giờ phiên bản ml.t2 medium hoặc phiên bản ml.t3.medium trên các phiên bản sổ tay
RStudio trên SageMaker 250 giờ phiên bản ml.t3.medium trên ứng dụng RSession VÀ phiên bản ml.t3.medium miễn phí cho ứng dụng RStudioServerPro
Trình sắp xếp dữ liệu 25 giờ phiên bản ml.m5.4xlarge
Kho tính năng 10 triệu đơn vị ghi, 10 triệu đơn vị đọc, 25 GB dung lượng lưu trữ
Đào tạo 50 giờ phiên bản m4.xlarge hoặc m5.xlarge
Suy luận theo thời gian thực 125 giờ phiên bản m4.xlarge hoặc m5.xlarge
Serverless Inference 150.000 giây thời gian suy luận
Canvas 750 giờ/tháng cho thời gian của phiên và tối đa 10 yêu cầu tạo mô hình/tháng, mỗi yêu cầu tối đa 1 triệu ô

Tính giá theo nhu cầu

 • Sổ ghi chép Studio
 • Sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio
  Sổ ghi chép Amazon SageMaker Studio là các cuốn sổ ghi chép Jupyter chỉ cần một lần nhấp chuột và có thể tăng tốc nhanh chóng. Các tài nguyên điện toán cơ bản đều linh hoạt và bạn có thể dễ dàng chia sẻ các sổ ghi chép với người khác để việc hợp tác diễn ra liền mạch. Bạn phải trả phí cho loại phiên bản bạn chọn, dựa trên thời lượng sử dụng.

 • RStudio trên SageMaker
 • RStudio trên SageMaker
  RStudio trên SageMaker cung cấp các tài nguyên điện toán đám mây theo nhu cầu để đẩy nhanh quá trình phát triển mô hình và nâng cao năng suất. Bạn sẽ bị tính phí cho các loại phiên bản bạn chọn để chạy ứng dụng RStudio Session và ứng dụng RStudio Server Pro.

  Ứng dụng RStudioServerPro

 • Phiên bản sổ tay
 • Phiên bản sổ tay
  Phiên bản sổ tay là phiên bản điện toán chạy ứng dụng sổ tay Jupyter. Bạn phải trả phí cho loại phiên bản bạn chọn, dựa trên thời lượng sử dụng.

 • Xử lý
 • Xử lý Amazon SageMaker
  Tính năng Xử lý Amazon SageMaker cho phép bạn dễ dàng chạy khối lượng công việc tiền xử lý, xử lý hậu kỳ và đánh giá mô hình của mình trên cơ sở hạ tầng được quản lý đầy đủ. Bạn phải trả phí cho loại phiên bản bạn chọn, dựa trên thời lượng sử dụng.

 • Trình sắp xếp dữ liệu
 • Trình sắp xếp dữ liệu Amazon SageMaker
  Trình sắp xếp dữ liệu Amazon SageMaker giảm thời gian tổng hợp và chuẩn bị dữ liệu cho mô hình máy học từ vài tuần xuống còn vài phút. Bạn trả tiền cho thời gian được sử dụng để dọn dẹp, khám phá và trực quan hóa dữ liệu. Trình sắp xếp dữ liệu SageMaker được tính phí cho mỗi loại phiên bản theo giây.*

  Tác vụ của Trình sắp xếp dữ liệu Amazon SageMaker

  Tác vụ của Trình sắp xếp dữ liệu Amazon SageMaker được tạo khi luồng dữ liệu được xuất từ Trình sắp xếp dữ liệu SageMaker. Với các tác vụ của Trình sắp xếp dữ liệu SageMaker, bạn có thể tự động hóa quy trình công việc chuẩn bị dữ liệu của mình. Các tác vụ của Trình sắp xếp dữ liệu SageMaker giúp bạn áp dụng lại quy trình công việc chuẩn bị dữ liệu của mình trên các bộ dữ liệu mới để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tính phí theo giây.

 • Kho tính năng
 • Kho tính năng Amazon SageMaker
  Kho tính năng Amazon SageMaker là một kho lưu trữ trung tâm để nhập, lưu trữ và phục vụ các tính năng cho máy học. Bạn bị tính phí cho việc ghi, đọc và lưu trữ dữ liệu trên Kho tính năng SageMaker. Các lần ghi được tính phí dưới dạng đơn vị yêu cầu ghi trên mỗi KB, các lần đọc được tính phí dưới dạng đơn vị yêu cầu đọc trên mỗi 4KB và lưu trữ dữ liệu được tính phí theo GB mỗi tháng.

 • Đào tạo
 • Đào tạo Amazon SageMaker
  Amazon SageMaker khiến việc đào tạo mô hình máy học (ML) trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần để đào tạo, điều chỉnh và gỡ lỗi mô hình. Bạn phải trả phí sử dụng loại phiên bản mà bạn chọn. Khi bạn sử dụng Trình gỡ lỗi Amazon SageMaker để gỡ lỗi các vấn đề và giám sát tài nguyên trong quá trình đào tạo, bạn có thể sử dụng các quy tắc tích hợp sẵn để gỡ lỗi các tác vụ đào tạo hoặc viết các quy tắc tùy chỉnh của riêng bạn. Bạn không phải trả phí khi sử dụng các quy tắc tích hợp sẵn để gỡ lỗi các tác vụ đào tạo của bạn. Với các quy tắc tùy chỉnh, bạn phải trả phí cho loại phiên bản bạn chọn, dựa trên thời lượng sử dụng.

 • Suy luận theo thời gian thực
 • Lưu trữ Amazon SageMaker: Suy luận theo thời gian thực
  Amazon SageMaker cung cấp suy luận theo thời gian thực cho các trường hợp sử dụng cần dự đoán thời gian thực của bạn. Bạn phải trả phí sử dụng loại phiên bản mà bạn chọn. Khi bạn sử dụng Trình giám sát mô hình Amazon SageMaker để duy trì các mô hình có độ chính xác cao cung cấp suy luận theo thời gian thực, bạn có thể sử dụng các quy tắc tích hợp sẵn để giám sát các mô hình hoặc viết các quy tắc tùy chỉnh của riêng bạn. Đối với các quy tắc tích hợp sẵn, bạn có tới 30 giờ giám sát miễn phí. Các khoản phí bổ sung sẽ dựa trên thời lượng sử dụng. Bạn bị tính phí riêng khi sử dụng các quy tắc tùy chỉnh của riêng mình.

 • Suy luận không đồng bộ
 • Tính năng Suy luận không đồng bộ của Amazon SageMaker:
  Suy luận không đồng bộ của Amazon SageMaker là một lựa chọn suy luận gần với thời gian thực xếp thứ tự các yêu cầu đến và xử lý chúng một cách không đồng bộ. Hãy sử dụng lựa chọn này khi bạn cần xử lý trọng tải lớn, trong đó dữ liệu đến hoặc việc chạy các mô hình có thời gian xử lý suy luận lâu và không yêu cầu độ trễ tính bằng mili giây. Bạn bị tính phí cho loại phiên bản mà bạn chọn.

 • Chuyển đổi hàng loạt
 • Chuyển đổi Hàng loạt cho Amazon SageMaker
  Với Chuyển đổi Hàng loạt cho Amazon SageMaker, bạn không cần phải chia nhỏ tập dữ liệu thành nhiều phần hoặc quản lý các điểm cuối thời gian thực. Chuyển đổi Hàng loạt SageMaker cho phép bạn chạy dự đoán trên bộ dữ liệu hàng loạt lớn hoặc nhỏ. Bạn phải trả phí cho loại phiên bản bạn chọn, dựa trên thời lượng sử dụng.

 • Serverless Inference
 • Amazon SageMaker Serverless Inference
  Amazon SageMaker Serverless Inference hỗ trợ bạn triển khai các mô hình máy học cho việc suy luận mà không cần cấu hình hay quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản. Với Serverless Inference, bạn chỉ thanh toán chi phí năng lực điện toán được sử dụng để xử lý các yêu cầu suy luận, tính theo mili giây, cũng như lượng dữ liệu được xử lý. Chi phí điện toán phụ thuộc vào cấu hình bộ nhớ bạn chọn.

 • JumpStart
 • Amazon SageMaker JumpStart
  Amazon SageMaker JumpStart giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng bắt đầu với máy học bằng quyền truy cập chỉ với một cú nhấp chuột vào các bộ sưu tập mô hình phổ biến (còn được gọi là “mô hình do cộng đồng đóng góp”). Jumpstart cũng cung cấp các giải pháp toàn diện giải quyết những trường hợp sử dụng ML phổ biến có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn sẽ không phải trả phụ phí để sử dụng các mô hình hoặc giải pháp của JumpStart. Bạn sẽ bị tính phí cho số giờ phiên bản Đào tạo và suy luận cơ bản được sử dụng tương tự như khi bạn tạo chúng theo cách thủ công.

Chi tiết về phiên bản

Chi tiết sản phẩm phiên bản Amazon SageMaker P4d

Kích cỡ phiên bản vCPU Dung lượng bộ nhớ của phiên bản (GiB) GPU Bộ nhớ GPU (GB) Băng thông mạng (Gbps) GPUDirect RDMA GPU ngang hàng Lưu trữ phiên bản (GB) Băng thông EBS (Gbps)
ml.p4d.24xlarge 96 1.152 8 HBM2 320 ENA và EFA 400 NVSwitch 600 GB/giây SSD NVMe 8 x 1000 19

Chi tiết sản phẩm phiên bản Amazon SageMaker P3

Kích cỡ phiên bản vCPU Dung lượng bộ nhớ của phiên bản (GiB) GPU-V100 Bộ nhớ GPU (GB) Băng thông mạng (Gbps) GPU ngang hàng Băng thông EBS (Gbps)
ml.p3.2xlarge 8 61 1 16 Lên đến 10 Không áp dụng 1,5
ml.p3.8xlarge 32 244 4 64 10 NVLink 7
ml.p3.16xlarge 64 488 8 128 25 NVLink 14
ml.p3dn.24xlarge 96 768 8 256 100 NVLink 19

Chi tiết sản phẩm phiên bản Amazon SageMaker G4

Kích cỡ phiên bản vCPU Dung lượng bộ nhớ của phiên bản (GiB) GPU-T4 Băng thông mạng (Gbps) Lưu trữ phiên bản (GB) Băng thông EBS (Gbps)
ml.g4dn.xlarge 4 16 1 Lên đến 25 SSD NVMe 1 x 125 Lên đến 3,5
ml.g4dn.2xlarge 8 32 1 Lên đến 25 SSD NVMe 1 x 125 Lên đến 3,5
ml.g4dn.4xlarge 16 64 1 Lên đến 25 SSD NVMe 1 x 125 4,75
ml.g4dn.8xlarge 32 128 1 50 SSD NVMe 1 x 900 9,5
ml.g4dn.16xlarge 64 256 1 50 SSD NVMe 1 x 900 9,5
ml.g4dn.12xlarge 48 192 4 50 SSD NVMe 1 x 900 9,5

Chi tiết sản phẩm phiên bản Amazon SageMaker G5

Kích cỡ phiên bản vCPU Dung lượng bộ nhớ của phiên bản (GiB) GPU-A10G Bộ nhớ GPU (GiB) Băng thông mạng (Gbps) Băng thông EBS (Gbps) Lưu trữ phiên bản (GB)
ml.g5n.xlarge 4 16 1 24 Lên đến 10 Lên đến 3,5 1x250
ml.g5.2xlarge 8 32 1 24 Lên đến 10 Lên đến 3,5 1x450
ml.g5.4xlarge 16 64 1 24 Lên đến 25 8 1x600
ml.g5.8xlarge 32 128 1 24 25 16 1x900
ml.g5.16xlarge 64 256 1 24 25 16 1x1900
ml.g5.12xlarge 48 192 4 96 40 16 1x3800
ml.g5.24xlarge 96 384 4 96 50 19 1x3800
ml.g5.48xlarge 192 768 8 192 100 19 2x3800

Studio Amazon SageMaker

Bây giờ, bạn có thể truy cập Amazon SageMaker Studio, môi trường phát triển tích hợp (IDE) đầy đủ đầu tiên mà không mất thêm phí. SageMaker Studio cho phép bạn toàn quyền truy cập và quan sát từng bước cần thiết để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình. Với SageMaker Studio, bạn chỉ cần trả chi phí điện toán và lưu trữ cơ bản mà bạn dùng trong Studio.

Bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ từ SageMaker Studio, AWS SDK for Python (Boto3) hoặc AWS CLI, trong đó bao gồm:

 • SageMaker Pipelines để tự động hóa và quản lý quy trình công việc ML
 • SageMaker Autopilot để tự động tạo các mô hình ML với khả năng hiển thị đầy đủ
 • Thử nghiệm SageMaker để tổ chức và theo dõi các phiên bản và tác vụ đào tạo của bạn
 • SageMaker Debugger để khắc phục các hiện tượng bất thường trong quá trình đào tạo
 • SageMaker Model Monitor để duy trì mô hình chất lượng cao
 • SageMaker Clarify để giải thích rõ hơn về các mô hình ML của bạn và phát hiện sai lệch
 • SageMaker JumpStart để dễ dàng triển khai các giải pháp ML cho nhiều trường hợp sử dụng. Phí có thể phát sinh từ các Dịch vụ AWS khác được sử dụng trong giải pháp cho các lệnh gọi API cơ bản mà Amazon SageMaker thực hiện thay mặt bạn.
 • SageMaker Inference Recommender để được đề xuất cấu hình điểm cuối phù hợp

Bạn chỉ cần trả phí cho các tài nguyên điện toán và lưu trữ cơ bản trong phạm vi SageMaker hoặc các dịch vụ AWS khác, dựa trên mức sử dụng của bạn.

Phòng thực hành studio Amazon SageMaker

Bạn có thể xây dựng và đào tạo các mô hình ML bằng cách sử dụng Phòng thực hành studio Amazon SageMaker miễn phí. Phòng thực hành studio SageMaker cung cấp cho các nhà phát triển, học giả và các nhà khoa học dữ liệu một môi trường phát triển không cấu hình để tìm hiểu và thử nghiệm công nghệ ML mà không mất thêm phí.

Amazon SageMaker Canvas

Amazon SageMaker Canvas mở rộng khả năng tiếp cận ML bằng cách cho phép các nhà phân tích kinh doanh tạo ra các dự đoán ML chính xác bằng thao tác trỏ và nhấp trên giao diện trực quan – không cần kinh nghiệm về ML hay lập trình.

Gắn nhãn dữ liệu với Amazon SageMaker

Tính năng Gắn nhãn dữ liệu với Amazon SageMaker cung cấp hai dịch vụ gắn nhãn dữ liệu, Amazon SageMaker Ground Truth Plus và Amazon SageMaker Ground Truth. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Gắn nhãn dữ liệu với Amazon SageMaker, một dịch vụ gắn nhãn dữ liệu được quản lý đầy đủ giúp dễ dàng xây dựng các bộ dữ liệu đào tạo có độ chính xác cao cho ML.

Amazon SageMaker Edge

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon SageMaker Edge để tối ưu hóa, chạy và theo dõi các mô hình ML trên các nhóm thiết bị biên. 

Amazon SageMaker Savings Plans

Gói tiết kiệm cho Amazon SageMaker giúp bạn giảm đến 64% chi phí. Gói này tự động áp dụng cho mức sử dụng phiên bản SageMaker ML đủ điều kiện, bao gồm sổ tay Studio SageMaker, phiên bản sổ tay của SageMaker, Xử lý trong SageMaker, SageMaker Data Wrangler, SageMaker Training, SageMaker Real-Time Inference, SageMaker Batch Transform bất kể bộ phiên bản, quy mô hoặc Khu vực. Ví dụ: bạn có thể thay đổi từ phiên bản CPU ml.c5.xlarge chạy tại Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) sang phiên bản a ml.Inf1 tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) cho các khối lượng công việc suy luận và vẫn sẽ tiếp tục tự động thanh toán theo giá của Gói tiết kiệm. 

Tìm hiểu thêm »

Tổng chi phí sở hữu (TCO) với Amazon SageMaker

Amazon SageMaker giúp tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn ít nhất 54% trong thời gian ba năm so với những giải pháp tự quản lý dựa trên đám mây khác. Tìm hiểu thêm với hoạt động phân tích TCO đầy đủ cho Amazon SageMaker.

Ví dụ định giá

Tìm hiểu thêm về Amazon SageMaker

Truy cập trang tổng quan SageMaker
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Hãy liên hệ chúng tôi