Công nghệ máy học không gian địa lý với Amazon SageMaker

Dùng dữ liệu không gian địa lý để xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học nhanh hơn

Tại sao nên sử dụng công nghệ máy học không gian địa lý?

Video cho thấy cách sử dụng dữ liệu không gian địa lý, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh, bản đồ và dữ liệu vị trí, để đổi mới nhanh hơn và đưa ra quyết định thông minh trong nhiều trường hợp sử dụng và nhiều ngành.

Tại sao nên sử dụng công nghệ máy học không gian địa lý?

Tại sao nên sử dụng công nghệ máy học không gian địa lý?

Video cho thấy cách sử dụng dữ liệu không gian địa lý, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh, bản đồ và dữ liệu vị trí, để đổi mới nhanh hơn và đưa ra quyết định thông minh hơn trong nhiều trường hợp sử dụng và nhiều ngành.

Tại sao nên sử dụng công nghệ máy học không gian địa lý?

Cách thức hoạt động

Amazon SageMaker hỗ trợ các chức năng máy học (ML) không gian địa lý, cho phép các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư máy học xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học sử dụng dữ liệu không gian địa lý. Truy cập các nguồn dữ liệu không gian địa lý, các hoạt động xử lý được xây dựng theo mục đích, các mô hình máy học được đào tạo trước và các công cụ trực quan tích hợp để vận hành công nghệ máy học không gian địa lý nhanh hơn và trên quy mô lớn.
Sơ đồ cho biết cách sử dụng các chức năng máy học không gian địa lý của Amazon SageMaker để truy cập tài nguyên dữ liệu, chuyển đổi và làm phong phú dữ liệu, lựa chọn hoặc đào tạo mô hình của bạn, triển khai mô hình và trực quan hóa dự đoán mô hình trên bản đồ.

Cách thức hoạt động

Amazon SageMaker hỗ trợ các chức năng máy học (ML) không gian địa lý, cho phép các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư máy học xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình máy học sử dụng dữ liệu không gian địa lý. Truy cập các nguồn dữ liệu không gian địa lý, các hoạt động xử lý được xây dựng theo mục đích, các mô hình máy học được đào tạo trước và các công cụ trực quan tích hợp để vận hành công nghệ máy học không gian địa lý nhanh hơn và trên quy mô lớn.
Sơ đồ cho biết cách sử dụng các chức năng máy học không gian địa lý của Amazon SageMaker để truy cập tài nguyên dữ liệu, chuyển đổi và làm phong phú dữ liệu, lựa chọn hoặc đào tạo mô hình của bạn, triển khai mô hình và trực quan hóa dự đoán mô hình trên bản đồ.

Lợi ích của khả năng không gian địa lý SageMaker

Truy cập các nguồn dữ liệu không gian địa lý có sẵn, bao gồm hình ảnh vệ tinh, bản đồ và dữ liệu vị trí
Chuyển đổi hiệu quả hoặc làm phong phú các tập dữ liệu không gian địa lý quy mô lớn với các thư viện nguồn mở hoặc các hoạt động được xây dựng có mục đích như ghép ảnh và mã hóa địa lý ngược.
Tăng tốc xây dựng mô hình bằng cách sử dụng các mô hình mạng nơ-ron sâu được đào tạo sẵn, tích hợp sẵn, chẳng hạn như phân đoạn lớp phủ đất và kỹ thuật bảo vệ đám mây.
Phân tích dữ liệu không gian địa lý và khám phá các dự đoán mô hình trên bản đồ tương tác bằng đồ họa tăng tốc 3D với các công cụ trực quan tích hợp.

Trường hợp sử dụng

Đo lường rủi ro, xác thực các yêu cầu và ngăn chặn gian lận, phân tích tác động thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nền kinh tế địa phương và theo dõi các dự án xây dựng.

Theo dõi nạn phá rừng và đa dạng sinh học, đo lượng khí thải mê-tan, lập kế hoạch thích ứng với khí hậu, quản lý công tác ứng phó với thiên tai và cải thiện độ tin cậy của lưới điện.

Thiết kế môi trường đô thị bền vững và dễ sống hơn, xác định các khu vực phát triển đất đai, theo dõi xu hướng giao thông hoặc đánh giá tính khả thi của các dự án năng lượng.

Xem hình ảnh vệ tinh để chẩn đoán tình trạng cây trồng, bảo hiểm và phân loại cây trồng, dự đoán năng suất thu hoạch, dự báo nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp hoặc phát hiện ranh giới trang trại.

Giám sát các tài sản tài chính trên toàn cầu, dự báo giá cả hàng hóa trên thị trường, tăng cường các chiến lược phòng ngừa rủi ro hoặc giao dịch của bạn và giảm thiểu tác động của biến động giá cả.


Khám phá thêm về AWS