Định giá Amazon SageMaker cho công nghệ máy học không gian địa lý

Tổng quan về giá cả

Amazon SageMaker hỗ trợ công nghệ máy học (ML) không gian địa lý, giúp các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư máy học xây dựng, đào tạo và triển khai các mẫu máy học bằng dữ liệu không gian địa lý dễ dàng hơn. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng.

Bốn thành phần xác định hóa đơn của bạn:

 • phí người dùng hàng tháng để trực quan hóa và cộng tác trên
  khối lượng công việc không gian địa lý, truy cập danh mục dữ liệu không gian địa lý và sử dụng
  bộ chứa không gian địa lý được xây dựng cho mục đích nhất định
 • phí cho số giờ điện toán được sử dụng cho Studio Amazon SageMaker, tác vụ Xử lý hoặc chạy các hoạt động không gian địa lý được quản lý toàn phần
 • phí lưu trữ dựa trên kích thước dữ liệu được nhập hoặc lưu trong bộ nhớ đệm
 • phí cho mỗi yêu cầu cho các hoạt động không gian địa lý

Phí người dùng hàng tháng

Bạn trả 150 USD phí người dùng hàng tháng cho mỗi người dùng để truy cập vào sổ tay Studio SageMaker được tải sẵn hình ảnh không gian địa lý để hiển thị trực quan không gian địa lý được xây dựng cho mục đích nhất định và các tính năng cộng tác tích hợp. Phí sử dụng hàng tháng này cũng cho phép bạn truy cập danh mục dữ liệu không gian địa lý và bộ chứa không gian địa lý được xây dựng cho mục đích nhất định chạy trên Xử lý trong SageMaker.

Phí điện toán

 • Bạn trả tiền dựa trên loại hình điện toán được sử dụng. Chức năng không gian địa lý của SageMaker
 • hỗ trợ lựa chọn phiên bản điện toán CPU tương tác
 • (ml.geospatial.interactive) và GPU cũng như các phiên bản
 • Xử lý trong SageMaker. Chức năng không gian địa lý của SageMaker cung cấp các phiên bản điện toán sau:
 • Khởi chạy sổ tay không gian địa lý tương tác (ml.geospatial.interactive) để cấu hình và sắp xếp quy trình làm việc của bạnChạy các tác vụ xử lý (ml.geospatial.jobs) để phân tích hình ảnh vệ tinh hoặc dữ liệu không gian địa lý khácChạy các mô hình máy học sẵn có, được xây dựng cho mục đích nhất định (ml.geospatial.models) trên hình ảnh vệ tinhKhởi chạy các tác vụ Xử lý trong Amazon SageMaker để chạy khối lượng công việc không gian địa lý quy mô lớnBạn phải trả các mức phí khác nhau cho từng loại phiên bản điện toán được sử dụng.

Phí lưu trữ

Bạn trả phí lưu trữ dựa trên tổng dung lượng lưu trữ sử dụng mỗi tháng (GB) và thời gian bạn sử dụng dung lượng lưu trữ.

Hoạt động không gian địa lý

Bạn trả phí cho mỗi yêu cầu cho các hoạt động không gian địa lý. Bạn được lập hóa đơn riêng cho từng loại yêu cầu hoạt động không gian địa lý mà ứng dụng gửi cho dịch vụ. Bạn có thể chuyển đổi vĩ độ và kinh độ thành địa chỉ đường phố hoặc tên địa điểm có thể đọc được bằng thao tác mã hóa địa lý ngược. Bạn cũng có thể chụp nhanh các dấu vết GPS được ghi lại vào mạng lưới đường và lối đi OpenStreetMap trong khi lái xe bằng cách khớp bản đồ.

Tóm tắt Bậc miễn phí của SageMaker cho công nghệ máy học không gian địa lý

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí các chức năng không gian địa lý của SageMaker. Bậc miễn phí bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên SageMaker đầu tiên. Bậc miễn phí kéo dài 60 ngày và không bao gồm phí người dùng hàng tháng, cung cấp 10 giờ điện toán ml.geospatial.interactive miễn phí cùng tối đa 10 GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Sau khi hết 60 ngày dùng thử miễn phí hoặc nếu bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí xác định ở trên, bạn phải trả tiền cho các thành phần được nêu trong bảng giá bên dưới.

Tóm tắt Bậc miễn phí của SageMaker cho công nghệ máy học không gian địa lý

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí các chức năng không gian địa lý của SageMaker. Bậc miễn phí bắt đầu từ tháng đầu tiên khi bạn tạo tài nguyên SageMaker đầu tiên. Bậc miễn phí kéo dài 60 ngày và không bao gồm phí người dùng hàng tháng, cung cấp 10 giờ điện toán ml.geospatial.interactive miễn phí cùng tối đa 10 GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Sau khi hết 60 ngày dùng thử miễn phí hoặc nếu bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí xác định ở trên, bạn phải trả tiền cho các thành phần được nêu trong bảng giá bên dưới.

Bảng giá

Các chức năng không gian địa lý của SageMaker cũng hỗ trợ các phiên bản G5 và Xử lý. Để biết thêm chi tiết về các loại phiên bản và mức giá của G5 và Xử lý, hãy tham khảo trang định giá của Sagemaker.

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Sử dụng sổ tay chức năng không gian địa lý và hoạt động không gian địa lý của SageMaker

Bạn có đội ngũ gồm một nhà khoa học dữ liệu và một nhà phân tích không gian địa lý muốn thử các chức năng không gian địa lý của SageMaker. Giả sử một trong số họ xây dựng mô hình máy học để dự đoán năng suất cây trồng bằng cách truy cập dữ liệu Landsat 8 cho các cánh đồng nông trại ở Utah. Nhà phân tích không gian địa lý muốn đánh dấu các dự đoán năng suất cây trồng trên ảnh vệ tinh, khám phá kết quả và phân tích chúng. Trong suốt quá trình phân tích, (sau khi sử dụng tài nguyên Bậc miễn phí), nhóm đăng nhập vào sổ tay chức năng không gian địa lý của SageMaker trong 10 giờ trong tháng. Trong tháng, nhà khoa học dữ liệu chạy các hoạt động không gian địa lý dưới dạng tác vụ trong 20 giờ và tạo ra 30 GB dữ liệu, được lưu trữ trong một tháng. Hóa đơn cuối tháng sẽ được tính như sau:

Phí người dùng hàng tháng = 150 USD * 2 = 300 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.interactive: 1,20 USD * 10 = 12,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.jobs: 0,40 USD * 20 = 8,00 USD
Phí lưu trữ: 0,023 USD * 30 = 0,69 USD

Tổng = 300 USD + 12,00 USD + 8,00 USD + 0,69 USD = 320,69 USD

Ví dụ 2: Sử dụng sổ tay chức năng không gian địa lý, hoạt động không gian địa lý và mẫu của SageMaker

Giả sử bạn có đội ngũ gồm hai nhà khoa học dữ liệu và tám người ra quyết định muốn sử dụng một mẫu có chức năng không gian địa lý của SageMaker. Các nhà khoa học dữ liệu truy cập 5 năm dữ liệu Sentinel-2 của London và New York, chạy mẫu cung cấp chức năng không gian địa lý của SageMaker trên dữ liệu Sentinel-2, xem các dự đoán của mẫu và chia sẻ chúng với những người ra quyết định. Trong quá trình này, (sau khi sử dụng tài nguyên Bậc miễn phí), nhóm đăng nhập vào sổ tay chức năng không gian địa lý của SageMaker trong tổng cộng 100 giờ trong tháng, chạy 220 giờ tác vụ để xử lý trước dữ liệu, chạy mẫu phân đoạn độ bao phủ của đất dựng sẵn trong 20 giờ và tạo ra 200 GB dữ liệu, được lưu trữ trong một tháng. Hóa đơn cuối tháng sẽ được tính như sau:

Phí người dùng hàng tháng = 150 USD * 10 = 1500 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.interactive: 1,20 USD * 100 = 120,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.jobs: 0,40 USD * 220 = 88,00 USD
Phí điện toán cho ml.geospatial.model: 2,50 USD * 20 = 50,00 USD
Phí lưu trữ: 0,023 USD * 200 = 4,60 USD

Tổng = 1500 USD + 120,00 USD + 88,00 USD + 50 USD + 5,20 USD = 1763,20 USD 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính TCO

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế đám mây

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng