AWS Serverless Application Repository

Khám phá, triển khai và phát hành các ứng dụng không máy chủ

AWS Serverless Application Repository là một kho lưu trữ được quản lý cho các ứng dụng serverless. Kho này cho phép các nhóm, tổ chức và nhà phát triển cá nhân lưu trữ và chia sẻ các ứng dụng có thể tái sử dụng, đồng thời dễ dàng thu thập và triển khai các kiến trúc serverless theo những phương pháp mới và mạnh mẽ. Thông qua việc sử dụng Serverless Application Repository, bạn không cần phải sao chép, xây dựng, đóng gói hoặc xuất bản mã nguồn lên AWS trước khi triển khai. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các ứng dụng tích hợp sẵn từ Serverless Application Repository trong các kiến trúc serverless của mình, giúp bạn và nhóm của mình giảm công việc trùng lặp, đảm bảo các biện pháp thực hành tốt nhất về mặt tổ chức và đẩy nhanh hơn tốc độ tung ra thị trường. Khả năng tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) đem đến cho bạn khả năng kiểm soát từng ứng dụng ở cấp tài nguyên, cho phép bạn chia sẻ công khai các ứng dụng với mọi người hoặc chia sẻ riêng tư với các tài khoản AWS cụ thể. Để chia sẻ ứng dụng bạn vừa xây dựng xong, hãy phát hành ứng dụng đó lên AWS Serverless Application Repository.

Mỗi ứng dụng được đóng gói bằng một biểu mẫu AWS Serverless Application Model (SAM), mô hình này xác định các tài nguyên AWS được sử dụng. Các ứng dụng được chia sẻ công khai cũng có liên kết dẫn đến mã nguồn của ứng dụng. Không tính thêm phí khi sử dụng Serverless Application Repository - bạn chỉ phải trả phí cho những tài nguyên AWS được sử dụng trên ứng dụng do bạn triển khai.

Cách thức hoạt động: Triển khai ứng dụng

DeployApplications-Diagram

LỢI ÍCH

Phát triển các ứng dụng mạnh mẽ hơn

Nhanh chóng thu thập các kiến ​​trúc serverless theo những phương pháp mới và mạnh mẽ. Khám phá và chia sẻ các kiểu mẫu ứng dụng serverless có thể tái sử dụng, riêng tư hoặc công khai và biên soạn các kiến​ ​trúc serverless mới bằng cách sử dụng cú pháp đơn giản hóa của AWS SAM

Dễ dàng quản lý ứng dụng

Sử dụng các ứng dụng được tích hợp sẵn trong các triển khai serverless của mình mà không cần phải sao chép, xây dựng, đóng gói và xuất bản mã nguồn lên AWS trước khi triển khai. Kho này cũng hỗ trợ SAM và versioning ngữ nghĩa để cho phép quản lý ứng dụng đơn giản.  

Tái sử dụng, không phải xây dựng lại

Phát triển và xuất bản các ứng dụng serverless một lần, lưu trữ trong Serverless Application Repository và sử dụng riêng tư giữa các nhóm hoặc với cộng đồng lớn hơn để giảm bớt các nỗ lực trùng lặp cũng như đẩy nhanh tiến trình phát triển.

Đảm bảo các biện pháp thực hành tốt nhất

Tìm và phân phối các ứng dụng serverless cho các trường hợp sử dụng phổ biến. Tích hợp các biện pháp thực hành tốt nhất về mặt tổ chức vào các kiến ​​trúc serverless của bạn để giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các nhóm—sử dụng quyền để chia sẻ ứng dụng với các tài khoản AWS cụ thể.

Ứng dụng nổi bật: Alexa Skills, IoT, Machine Learning

Alexa Anagram

Yêu cầu Alexa liệt kê các từ thu được sau khi đảo chữ của một từ. Dịch vụ này sẽ phản hồi kèm theo số lượng và các từ thu được sau khi đảo chữ của từ được yêu cầu

Phát hành bởi: evanchiu

Alexa Salesforce Notes – Mẫu

Trình diễn cách xây dựng một kỹ năng Alexa riêng để truy cập dữ liệu Salesforce

Phát hành bởi: Alexa for Business

Rekognition – SQS

Kích hoạt một chức năng Lambda để tiến hành phân tích hình ảnh bằng cách sử dụng SQS làm nguồn sự kiện

Phát hành bởi: Kashif Imran và Ganesh Shankaran

IoT Twilio Bridge

Một cầu nối giữa AWS IoT và Twilio để thiết bị của bạn gửi thông điệp đến Twilio

Phát hành bởi: TensorIoT

Bạn đã sẵn sàng phát hành ứng dụng serverless của riêng mình chưa?

Kết nối với các nhà phát triển và khách hàng ở mọi nơi bằng cách phát hành ứng dụng serverless của riêng bạn. Tìm hiểu thêm

 

Ứng dụng nổi bật: Chuyển đổi dữ liệu và xử lý phương tiện

Chatbot kiểm soát hình ảnh

Tự động xóa những thông điệp có chứa hình ảnh không phù hợp khỏi các kênh ứng dụng trò chuyện phổ biến

Phát hành bởi: robperc

Document Generator

Tạo và chỉnh sửa văn bản, PDF và sách

Phát hành bởi: ryfeus

Trình kéo tìm sự kiện của NYC Parks

Kéo tìm trang Sự kiện của NYC Parks, tạo dạng xem có phạm vi về dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trong bảng DynamoDB

Phát hành bởi: Chris Munns

Retweet Leaderboard

Xử lý sự kiện từ một ứng dụng nguồn sự kiện Twitter để cập nhật bảng xếp hạng theo thời gian thực

Phát hành bởi: jlhood

Ứng dụng nổi bật: Ghi nhật ký, giám sát và bảo mật

Feed Logger

Tự động ghi nhật ký nội dung chính của một kết quả web theo tần xuất định trước

Phát hành bởi: Ranek Kiil

API Save Lambda DynamoDB

Một chức năng Lambda có tích hợp API Gateway để lưu dữ liệu truy vấn vào một bảng DynamoDB. Written in CORS

Phát hành bởi: Aleksandar Simovic

FunctionShield – Chức năng được bảo vệ

Thực thi kiểm soát bảo mật chặt chẽ cho thời gian chạy chức năng Lambda

Phát hành bởi: PureSec

Application Cost Monitoring

Cung cấp tính năng theo dõi chi phí AWS ở cấp độ chi tiết

Phát hành bởi: ServerlessOps

Ứng dụng nổi bật: Thông báo, Xác thực và Định vị

Biểu mẫu dùng để liên hệ với chúng tôi

Sử dụng API Gateway, Lambda và SNS để tạo biểu mẫu serverless "Liên hệ với chúng tôi" cho một trang web tĩnh

Phát hành bởi: Randy Findley

Báo cáo tiền phí

Cung cấp chi tiết các khoản mục phí AWS cho kênh Slack của bạn

Phát hành bởi: Octo Technology Australia

Serverless Cognito

Xác thực người dùng của bạn thông qua Cognito, Lambda và API Gateway

Phát hành bởi: Marek Kuczynski

Lộ phí

Tính lộ phí khi lái xe trên những tuyến đường quốc tế

Phát hành bởi: HERE Technologies

Nhà phát hành nổi bật

Bạn vừa mới bắt đầu sử dụng ứng dụng serverless?

Ứng dụng serverless không cần bạn phải cung cấp, điều chỉnh quy mô và quản lý bất kỳ máy chủ nào. Bạn có thể dựng các ứng dụng này cho gần như mọi loại dịch vụ ứng dụng hoặc backend, khi đó bạn sẽ có mọi thứ cần để chạy và điều chỉnh quy mô cho ứng dụng có độ khả dụng cao. Tìm hiểu thêm

Ứng dụng để bắt đầu sử dụng: Say Hello, World

Hello, World – Python 3

Một chức năng AWS Lambda dành cho người mới bắt đầu

Phát hành bởi: AWS

Greengrass Hello World – Node.js

Triển khai chức năng Lambda này lên một Greengrass Core, từ đây chức năng này sẽ gửi thông điệp xin chào thế giới đến một chủ đề

Phát hành bởi: AWS

Simple Mobile Backend

Một backend di động đơn giản (đọc/ghi lên DynamoDB)

Phát hành bởi: AWS 

Lambda Test Harness

Cung cấp một framework đơn giản để tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau đối với các chức năng Lambda của bạn

Phát hành bởi: AWS

Bạn muốn nhìn thấy ứng dụng của mình trên AWS Serverless Application Repository? 

Tìm hiểu cách phát hành một ứng dụng
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi