Cách thức hoạt động

Trong bảng điều khiển Dòng sản phẩm AWS Snowball, hãy lựa chọn thiết bị ưa thích của bạn, Snowball Edge Compute Optimized hoặc Snowball Edge Storage Optimized. Tạo một tác vụ với vùng lưu trữ Amazon S3, chọn Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) để theo dõi và đặt cấu hình cho các tùy chọn như các AMI Amazon EC2 và GPU. AWS sẽ chuẩn bị và giao thiết bị, bạn sẽ nhận được thiết bị trong khoảng từ 4 - 6 ngày. Sau khi bạn nhận được thiết bị, hãy bật nguồn và sử dụng AWS OpsHub để mở khóa. Kết nối với LAN của bạn. Sử dụng AWS OpsHub để quản lý thiết bị, truyền dữ liệu hoặc khởi chạy các phiên bản EC2. Sau khi hoàn tất, hãy tắt và trả thiết bị về AWS. Nhãn vận chuyển sẽ tự động xuất hiện trên màn hình Mực điện tử. Khi thiết bị đến Khu vực AWS, mọi dữ liệu được lưu trữ trong (các) bộ chứa tích hợp của bạn sẽ được chuyển sang bộ chứa S3 và được xác minh vào cùng thời điểm bạn tải thiết bị. Sau đó, tất cả dữ liệu và thông tin khách hàng sẽ được xóa khỏi thiết bị một cách an toàn.

  • AWS Snowball
  • AWS Snowball có Tape Gateway
  • AWS Snowball
  • Di chuyển dữ liệu ở cấp độ petabyte sang AWS bằng Snowball. Đối với các tác vụ cần nhiều thiết bị, bạn có thể theo dõi giai đoạn của thiết bị với Trình quản lý di chuyển dữ liệu lớn của Snow.
    Cách thức hoạt động của AWS Snowball
  • AWS Snowball có Tape Gateway
  • Di chuyển dữ liệu ở cấp độ petabyte được lưu trữ trên các băng từ vật lý sang AWS bằng AWS Snowball
    Cách thức hoạt động của AWS Snowball có Tape Gateway

Khám phá thêm về AWS