Bắt đầu sử dụng các khoản tín dụng AWS
Splunk Palo Alto

AWS có thể giúp bạn khai phá giá trị từ giải pháp này bằng cách cung cấp cho bạn các khoản tín dụng AWS nhằm hỗ trợ Bằng chứng về khái niệm (POC) hoặc tiếp cận những dịch vụ tư vấn từ Đối tác năng lực AWS bao gồm cả các khoản đồng đầu tư của AWS. Vui lòng nhập thông tin chi tiết vào bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Dấu hoa thị (*) chỉ thông tin bắt buộc.

Vai trò công việc*
 • Chọn
 • Học thuật/Nhà nghiên cứu
 • Cố vấn / Nhà tư vấn
 • Quản lý điều hành kinh doanh
 • Nhà phát triển / Kỹ sư
 • Chủ doanh nghiệp (Nhà sáng lập/Đồng sáng lập)
 • Nhân viên CNTT
 • Chuyên gia CNTT hoặc Quản lý kỹ thuật
 • Phóng viên / Chuyên viên phân tích truyền thông
 • Bán hàng / Tiếp thị
 • Kiến trúc sư giải pháp hoặc hệ thống
 • Sinh viên
 • Quản trị viên hệ thống
 • Nhà đầu tư mạo hiểm
Loại công ty*
 • Chọn
 • Giáo dục
 • Doanh nghiệp
 • Chính quyền - Tiểu bang và địa phương
 • Chính quyền - Liên bang
 • Phi lợi nhuận
 • Tự làm chủ
 • Doanh nghiệp quy mô nhỏ-vừa
 • Khởi nghiệp
 • Không áp dụng
Ngành*
 • Chọn
 • Hàng không vũ trụ
 • Nông nghiệp
 • Công nghiệp ô tô
 • Máy tính và điện tử
 • Hàng tiêu dùng
 • Giáo dục
 • Dịch vụ tài chính
 • Trò chơi
 • Chính phủ
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Khách sạn
 • Khoa học đời sống
 • Sản xuất
 • Tiếp thị và quảng cáo
 • Truyền thông và giải trí
 • Khai mỏ
 • Tổ chức phi lợi nhuận
 • Dầu khí
 • Khác
 • Năng lượng và dịch vụ tiện ích
 • Dịch vụ chuyên nghiệp
 • Bất động sản và xây dựng
 • Bán lẻ
 • Phần mềm và Internet
 • Viễn thông
 • Vận tải và kho vận
 • Du lịch
 • Bán buôn và phân phối
Quốc gia/Khu vực*
Tiểu bang*
Mức sử dụng AWS *
 • Chọn
 • Không sử dụng AWS hôm nay
 • Đánh giá/thử nghiệm AWS
 • Chạy khối lượng công việc phát triển/kiểm thử trên AWS
 • Chạy một khối lượng công việc sản xuất đơn lẻ trên AWS
 • Chạy nhiều khối lượng công việc sản xuất trên AWS
Trường hợp sử dụng*
 • Chọn
 • AI và máy học
 • Xử lý hàng loạt
 • Dữ liệu lớn, phân tích và nghiệp vụ thông minh
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Microsoft
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Oracle
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – Khác
 • Ứng dụng cho doanh nghiệp – SAP
 • Phân phối nội dung
 • Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu
 • DevOps
 • Điện toán hiệu năng cao
 • Trò chơi
 • Internet of Things
 • Học tập và Chứng nhận
 • Di chuyển
 • Ứng dụng di động
 • Lưu trữ và sao lưu dự phòng
 • Website và ứng dụng web
 • Khác
Nội dung chính của yêu cầu thông tin*
 • Select
 • Hỗ trợ thanh toán/tài khoản
 • Yêu cầu thông tin về tuân thủ
 • Hỗ trợ bán hàng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Tài nguyên khác

Hỗ trợ tuân thủ

Yêu cầu hỗ trợ liên quan đến khả năng tuân thủ của AWS.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dịch vụ. Không có trong Gói Basic Support.

Hỗ trợ thanh toán hoặc tài khoản

Hỗ trợ các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán.

Đăng nhập hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Xem các tài nguyên khác dưới đây nếu bạn không thể đăng nhập vào bảng điều khiển: