Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Tất cả chi phí được tính theo ngày và lập hóa đơń theo tháng.

Là một phần của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, Amazon SWF cung cấp các khoản sau vào mỗi tháng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại:

  • 1.000 hành động thực thi luồng công việc có thể được bắt đầu miễn phí
  • 10.000 tác vụ, bộ tính giờ, tín hiệu và bộ đánh dấu có thể được sử dụng tổng hợp miễn phí
  • 30.000 luồng công việc-ngày có thể được sử dụng miễn phí. Một luồng công việc-ngày đề cập đến mỗi khoảng thời gian 24 giờ mà hành động thực thi được mở hoặc được giữ lại trong Amazon SWF.

Bậc miễn phí để truyền dữ liệu được áp dụng theo Bậc sử dụng miễn phí của AWS**

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí
Hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ Nút cache micro với Amazon ElastiCache.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Luồng công việc là tập hợp các tác vụ được thực hiện theo trình tự nhất định (đôi khi có tập hợp lưu lượng hoặc vòng lặp có điều kiện). Mỗi lần thực thi một luồng công việc đều được xem là lần thực thi luồng công việc riêng biệt. Bạn trả tiền cho các lần thực thi luồng công việc khi bạn bắt đầu (nghĩa là tác vụ đầu tiên có sẵn để các máy chủ ứng dụng thực thi) và trong mỗi khoảng thời gian 24 giờ cho đến khi được hoàn thành. 24 giờ thực thi luồng công việc đầu tiên được miễn phí.

Bắt đầu thực thi luồng công việc

Luồng công việc mở và được lưu giữ

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Cho đến khi hoàn thành một lần thực thi luồng công việc, máy của nhân viên hoặc máy khách của bạn sẽ thực hiện các tác vụ bổ sung, có thể thêm “bộ đánh dấu” (các mục nhật ký thực thi luồng công việc tùy chỉnh), bắt đầu bộ tính giờ hoặc nhận tín hiệu. Đối với mỗi lượt thực thi này, bạn phải trả:

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giá truyền dữ liệu mức sử dụng cao.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon SWF. Dữ liệu được truyền giữa Amazon SWF và các dịch vụ AWS khác (ví dụ: Amazon EC2 nơi triển khai các worker (trình xử lý) và decider (trình ra quyết định)) trong một khu vực duy nhất đều miễn phí (ví dụ: 0.00 USD cho mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa Amazon SWF và các dịch vụ AWS khác ở nhiều khu vực khác nhau sẽ được tính theo mức phí Truyền dữ liệu Internet ở cả hai đầu truyền.

* Mức sử dụng miễn phí được tính từng tháng và tự động cộng vào hóa đơn của bạn – sử dụng miễn phí không cộng dồn.

** Theo khuôn khổ của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.

*** Các bậc giá truyền dữ liệu ra ngoài tính tổng mức truyền dữ liệu ra ngoài trên Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon DynamoDB, Amazon SWF, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway và Amazon VPC.

Để minh họa giá của Amazon SWF, hãy xem xét một ứng dụng xử lý đơn giản qua video với ba tác vụ: tải xuống video, mã hóa và lưu trữ video được mã hóa trong Amazon S3. Ứng dụng này được sử dụng để mã hóa 10.000 video, mỗi video bao gồm một lần thực thi luồng công việc duy nhất. Những nhân viên và người ra quyết định trong ứng dụng này đều đang chạy trên Amazon EC2 trong cùng khu vực dưới hình thức là Amazon SWF. Chi phí phát sinh để chạy 10.000 lần thực thi luồng công việc của luồng công việc hàng ngày này ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 1.75 USD như sau:

  • 1.00 USD để bắt đầu 10.000 lần thực thi luồng công việc (10.000 x 0.0001 USD)
  • 0.75 USD để bắt đầu các tác vụ (0.000025 USD cho mỗi tác vụ x 3 tác vụ cho mỗi lần thực hiện luồng công việc x 10.000 lần thực thi luồng công việc)
  • Chúng tôi giả sử một video có thể được mã hóa và tải lên S3 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Kết quả là việc thực thi luồng công việc hoàn thành trong vòng 24 giờ kể từ khi được bắt đầu và không tính phí thực thi luồng công việc đang diễn ra.

Giả sử bạn cũng muốn yêu cầu Amazon SWF lưu giữ thông tin về các lần thực thi luồng công việc mã hóa trong 7 ngày sau khi hoàn thành. Chi phí cho việc lưu giữ thông tin về các lần thực thi luồng công việc là 0.35 USD (0.000005 USD mỗi ngày cho mỗi lần thực hiện x 7 luồng công việc-ngày lưu giữ x 10.000 lần thực thi luồng công việc).

Tổng chi phí để Amazon SWF phối hợp mã hóa, tải lên 10.000 video và lưu giữ thông tin về các lần thực thi luồng công việc liên quan và các bước xử lý trong 7 ngày là: 2.10 USD (1.75 USD để chạy các lần thực thi luồng công việc + 0.35 USD để lưu giữ thông tin về chúng).

AWS GovCloud là Khu vực AWS được thiết kế để cho phép các cơ quan và nhà thầu chính phủ Hoa Kỳ chuyển các khối lượng công việc nhạy cảm hơn lên đám mây bằng cách giải quyết các yêu cầu pháp quy và tuân thủ cụ thể. Để biết giá và thông tin khác về Khu vực AWS GovCloud mới, vui lòng truy cập trang web AWS GovCloud.