AWS WAF

Bảo vệ ứng dụng web khỏi các tình huống khai thác phổ biến

Nhận 10 triệu yêu cầu kiểm soát bot phổ biến mỗi tháng

Tiết kiệm thời gian với các quy tắc được quản lý, để bạn có thể dành thêm thời gian cho việc xây dựng ứng dụng.

Dễ dàng theo dõi, chặn hoặc giới hạn tốc độ các bot thông thường và xâm lấn.

Tăng cường thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập web với khả năng kiểm soát chi tiết cách thu được các chỉ số.

Cách hoạt động

AWS WAF giúp bạn bảo vệ chống lại các bot và tình huống khai thác web phổ biến có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng, xâm phạm bảo mật hoặc tiêu tốn quá nhiều tài nguyên.

Sơ đồ thể hiện cách AWS WAF tích hợp với các dịch vụ AWS khác để bảo vệ ứng dụng web của bạn khỏi các tình huống khai thác.
AWS WAF (Tường lửa ứng dụng web) là gì? (1:24)
Tại sao nên chọn AWS WAF?
Với AWS WAF, bạn có thể tạo quy tắc bảo mật giúp kiểm soát lưu lượng bot và chặn các mẫu tấn công thường gặp, chẳng hạn như hoạt động đưa SQL vào hoặc chèn tập lệnh liên trang web (XSS).
Tại sao nên chọn AWS WAF?
Với AWS WAF, bạn có thể tạo quy tắc bảo mật giúp kiểm soát lưu lượng bot và chặn các mẫu tấn công thường gặp, chẳng hạn như hoạt động đưa SQL vào hoặc chèn tập lệnh liên trang web (XSS).

Trường hợp sử dụng

Lọc lưu lượng truy cập web

Tạo quy tắc để lọc yêu cầu web dựa trên các điều kiện như địa chỉ IP, phần tiêu đề và nội dung HTTP hoặc URI tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm về quá trình tạo quy tắc »

Ngăn chặn hoạt động gian lận chiếm đoạt tài khoản

Giám sát trang đăng nhập trên ứng dụng của bạn để tìm kiếm truy cập trái phép vào tài khoản người dùng bằng thông tin chứng thực bị xâm phạm.

Tìm hiểu thêm về quá trình ngăn chặn gian lận »

Quản trị AWS WAF bằng API

Tự động tạo, duy trì và kết hợp các quy tắc vào quá trình thiết kế và phát triển.

Tìm hiểu thêm về API »

Cách bắt đầu

Bắt đầu với AWS WAF

Triển khai AWS WAF trên Amazon CloudFront và Trình cân bằng tải ứng dụng.

Liên hệ với chuyên gia

Bảo vệ các ứng dụng chạy trên đám mây hoặc tại chỗ.

Bắt đầu sử dụng AWS WAF

Giữ cho các ứng dụng và API của bạn luôn sẵn sàng và được bảo vệ.


Khám phá thêm về AWS