AWS WAF tính phí dựa trên số lượng danh sách kiểm soát truy cập web (web ACL) do bạn tạo ra, số lượng quy tắc do bạn bổ sung trên mỗi web ACL và số lượng yêu cầu web bạn nhận được. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Phí AWS WAF không bao gồm trong Giá của Amazon CloudFront, Giá của Application Load Balancer (ALB), Giá của Amazon API Gateway, hoặc Giá của AWS AppSync.

AWS WAF

Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi web ACL mà bạn tạo và mỗi quy tắc mà bạn tạo trên một web ACL. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng yêu cầu web mà ACL web xử lý. Giá trên tất cả các Khu vực AWS đều giống nhau. Phí hàng tháng được tính theo giờ. Mức định giá của AWS WAF Classic giống như được nêu trong bảng dưới đây.

Bạn sẽ phải trả phí cho các quy tắc trong nhóm quy tắc do bạn tạo. Bên cạnh đó, bạn sẽ phải trả 1,00 USD mỗi tháng (tính tỷ lệ theo giờ) cho từng nhóm quy tắc và từng nhóm quy tắc được quản lý và bạn thêm vào web ACL của mình.

* Bạn sẽ phải trả thêm 0,20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu mỗi 500 WCU mà Web ACL sử dụng vượt quá mức phân bổ mặc định là 1500. Ngoài ra, bạn sẽ phải trả 0,30 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu mỗi 16 KB bổ sung được phân tích vượt quá giới hạn kiểm tra nội dung mặc định. Để biết thêm thông tin về giới hạn mặc định, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Giảm thiểu mối đe dọa thông minh với AWS WAF

Bảng sau liệt kê mức phí cho các tính năng bảo mật tùy chọn có thể được bật trên ACL web của bạn. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF được liệt kê trong bảng trên. Khoản tiết kiệm chi phí bạn nhận được từ việc bật tính năng Bảo vệ tài nguyên AWS Shield Advanced không áp dụng cho các tính năng bảo mật được liệt kê trong bảng sau. Giá trên tất cả các Khu vực AWS đều giống nhau. Bạn trả phí đăng ký (tính tỷ lệ theo giờ), phí yêu cầu và phí phân tích nếu có.

Lần thử Captcha là khi một người dùng hoàn thành thử thách Captcha được gửi đến AWS WAF để phân tích, bất kể kết quả. Một phản hồi Captcha có thể dẫn đến nhiều lần thử. Nếu lần thử thành công, bạn sẽ bị tính một phí bổ sung khi yêu cầu ban đầu được tự động thử lại sau lần thử thành công.

Phản hồi thử thách là khi một người dùng được AWS WAF cung cấp trang thử thách do một hành động thử thách, bất kể người dùng có thực hiện thử thách hay không. Nếu người dùng thực hiện lần thử thành công, bạn sẽ bị tính một phí yêu cầu bổ sung khi yêu cầu ban đầu được tự động thử lại sau lần thử thành công.

Lần thử đăng nhập là khi một người dùng gửi tên người dùng và mật khẩu thông qua trang đăng nhập trong ứng dụng của bạn.

Bậc miễn phí

Bậc sử dụng miễn phí Bot Control - Bot Control thông dụng bao gồm 10 triệu yêu cầu đầu tiên được kiểm tra mỗi tháng. Bậc sử dụng miễn phí Bot Control định hướng bao gồm 1 triệu yêu cầu đầu tiên được kiểm tra mỗi tháng.

Bậc sử dụng miễn phí Kiểm soát gian lận – Ngăn ngừa chiếm đoạt tài khoản bao gồm 10.000 lượt thử đầu tiên được phân tích mỗi tháng.

Nhóm quy tắc được quản lý của Chợ điện tử AWS

Khi đăng ký với nhóm quy tắc được quản lý do người bán AWS Marketplace cung cấp, bạn sẽ bị tính phí bổ sung theo giá của người bán. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF được mô tả trước đó.

Ví dụ về giá dịch vụ

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi