AWS WAF tính phí dựa trên số lượng danh sách kiểm soát truy cập web (web ACL) do bạn tạo ra, số lượng quy tắc do bạn bổ sung trên mỗi web ACL và số lượng yêu cầu web bạn nhận được. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước. Phí AWS WAF không bao gồm trong giá của Amazon CloudFront, giá của AWS Cognitogiá của Trình cân bằng tải ứng dụng (ALB), giá của Cổng API Amazon hoặc giá của AWS AppSync.

Các thành phần định giá

 • AWS WAF
 • Bạn sẽ phải trả phí cho mỗi web ACL mà bạn tạo và mỗi quy tắc mà bạn tạo trên một web ACL. Ngoài ra, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng yêu cầu web mà ACL web xử lý. Giá có thể khác nhau giữa các Khu vực AWS. Phí hàng tháng được chia tỷ lệ theo giờ. Giá của AWS WAF cổ điển giống như được nêu trong bảng dưới đây.

  Region

  Bạn sẽ phải trả phí cho các quy tắc trong nhóm quy tắc do bạn tạo. Bên cạnh đó, bạn sẽ phải trả 1,00 USD mỗi tháng (tính tỷ lệ theo giờ) cho từng nhóm quy tắc và từng nhóm quy tắc được quản lý và bạn thêm vào web ACL của mình.

  * Bạn sẽ phải trả thêm 0,20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu mỗi 500 WCU mà Web ACL sử dụng vượt quá mức phân bổ mặc định là 1500. Ngoài ra, bạn sẽ phải trả 0,30 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu mỗi 16 KB bổ sung được phân tích vượt quá giới hạn kiểm tra nội dung mặc định. Để biết thêm thông tin về giới hạn mặc định, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

  AWS WAF hỗ trợ các hành động quy tắc tiêu chuẩn như Cho phép, Chặn, Đếm mà không mất thêm phí. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi lần thử CAPTCHA và phản hồi Thử thách theo bảng bên dưới.

  Lần thử CAPTCHA là khi một người dùng hoàn thành thử thách CAPTCHA được gửi đến AWS WAF để phân tích, bất kể kết quả. Một phản hồi CAPTCHA có thể dẫn đến nhiều lần thử.

  Phản hồi thử thách là khi một người dùng được AWS WAF cung cấp trang thử thách do một hành động thử thách, bất kể người dùng có thực hiện thử thách hay không.

 • Kiểm soát bot
 • Kiểm soát bot của AWS WAF là Quy tắc được quản lý của AWS cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát lưu lượng truy cập bot thông thường và xâm lấn có thể tiêu tốn tài nguyên quá mức, làm sai lệch chỉ số, gây ra thời gian ngừng hoạt động hoặc các hoạt động không mong muốn khác. Kiểm soát bot thông thường bao gồm 10 triệu yêu cầu đầu tiên miễn phí mỗi tháng. Kiểm soát bot nhắm mục tiêu bao gồm 1 triệu yêu cầu đầu tiên miễn phí mỗi tháng.

  Bảng sau liệt kê mức phí cho các tính năng bảo mật bổ sung có thể được bật trên ACL web của bạn. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF được liệt kê trong bảng trên. Khoản tiết kiệm chi phí bạn nhận được từ việc bật tính năng Bảo vệ tài nguyên AWS Shield Advanced không áp dụng cho các tính năng bảo mật được liệt kê trong bảng sau. Giá trên tất cả các Khu vực AWS đều giống nhau. Bạn trả phí đăng ký (chia tỷ lệ theo giờ), phí yêu cầu và phí phân tích nếu có.

  Region

  Lần thử CAPTCHA là khi một người dùng hoàn thành thử thách CAPTCHA được gửi đến AWS WAF để phân tích, bất kể kết quả. Một phản hồi CAPTCHA có thể dẫn đến nhiều lần thử.

  Phản hồi thử thách là khi một người dùng được AWS WAF cung cấp trang thử thách do một hành động thử thách, bất kể người dùng có thực hiện thử thách hay không. 

 • Kiểm soát gian lận
 • Kiểm soát gian lận AWS WAF là Quy tắc được quản lý của AWS nhằm bảo vệ các trang đăng nhập và đăng ký của bạn trước các cuộc tấn công, như nhồi thông tin chứng thực, bẻ khóa thông tin chứng thực và các cuộc tấn công tạo tài khoản giả mạo. 

  Kiểm soát gian lận AWS WAF bao gồm tính năng Ngăn ngừa chiếm đoạt tài khoản và Ngăn ngừa gian lận trong tạo tài khoản. Bạn sẽ bị tính phí yêu cầu theo bảng sau cho tổng số yêu cầu được phân tích bởi tính năng Ngăn ngừa chiếm đoạt tài khoản và Ngăn chặn gian lận tạo tài khoản. Bạn cũng phải trả một khoản phí đăng ký là 10 USD mỗi tháng cho mỗi WebACL để sử dụng AMR.

  Lần thử CAPTCHA là khi một người dùng hoàn thành thử thách CAPTCHA được gửi đến AWS WAF để phân tích, bất kể kết quả. Một phản hồi CAPTCHA có thể dẫn đến nhiều lần thử. 

  Phản hồi thử thách là khi một người dùng được AWS WAF cung cấp trang thử thách do một hành động thử thách, bất kể người dùng có thực hiện thử thách hay không.

Nhóm quy tắc được quản lý của Chợ điện tử AWS

Khi đăng ký với nhóm quy tắc được quản lý do người bán AWS Marketplace cung cấp, bạn sẽ bị tính phí bổ sung theo giá của người bán. Các khoản phí này chưa bao gồm trong phí của AWS WAF được mô tả trước đó.

Ví dụ về giá dịch vụ

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi