Kiểm soát bot của AWS WAF cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát lưu lượng truy cập bot thông thường và xâm lấn có thể tiêu tốn tài nguyên quá mức, làm sai lệch chỉ số, gây ra thời gian ngừng hoạt động hoặc thực hiện các hoạt động không mong muốn khác. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể sử dụng nhóm quy tắc được quản lý của tính năng Kiểm soát bot để chặn hoặc giới hạn tốc độ các bot xâm lấn, chẳng hạn như trình trích xuất dữ liệu cụ thể, trình quét và trình tìm kéo, hoặc bạn có thể cho phép các bot thông thường hoạt động, chẳng hạn như trình theo dõi trạng thái và công cụ tìm kiếm. Nhóm quy tắc được quản lý của tính năng Kiểm soát bot có thể được sử dụng cùng với các Quy tắc được quản lý khác cho WAF hoặc với các quy tắc WAF tùy chỉnh của riêng bạn để bảo vệ các ứng dụng.

Kiểm soát bot cho phép bạn theo dõi hoạt động lưu lượng truy cập từ bot bằng bảng điều khiển cung cấp khả năng hiển thị chi tiết, theo thời gian thực về các danh mục bot, danh tính và các chi tiết lưu lượng truy cập từ bot khác. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý tường lửa của AWS để triển khai Kiểm soát bot cho các ứng dụng web của mình trên nhiều tài khoản trong Tổ chức AWS của bạn.

Lợi ích

Dễ dàng triển khai bảo vệ bot được quản lý

Kiểm soát bot được kích hoạt bằng cách thêm nhóm quy tắc được quản lý của AWS vào Danh sách kiểm soát quyền truy cập web, giúp bạn dễ dàng thêm tính năng bảo vệ bot cho các ứng dụng sử dụng Amazon CloudFront, Trình cân bằng tải ứng dụng, Cổng API Amazon hoặc AWS AppSync. Không cần bổ sung cơ sở hạ tầng, thay đổi DNS hoặc quản lý chứng chỉ TLS.

Cung cấp cho bạn khả năng hiển thị các hoạt động lưu lượng truy cập từ bot

Tất cả khách hàng của AWS WAF đều có bảng điều khiển được dựng sẵn cho thấy ứng dụng nào của bạn có mức hoạt động của bot cao dựa trên dữ liệu được lấy mẫu. Đối với những khách hàng kích hoạt Kiểm soát bot, bạn sẽ có được khả năng hiển thị theo thời gian thực, chi tiết ở cấp độ yêu cầu về các hoạt động của bot.

Giảm chi phí vận hành và cơ sở hạ tầng

Kiểm soát bot giúp bạn giảm chi phí liên quan đến lưu lượng truy cập web của trình trích xuất dữ liệu cụ thể, trình quét và trình tìm kéo. Kiểm soát bot chặn lưu lượng truy cập từ bot không mong muốn ở biên trước khi bot có thể làm tăng chi phí xử lý ứng dụng của bạn hoặc ảnh hưởng đến hiệu năng của ứng dụng. Kiểm soát bot cung cấp bậc sử dụng miễn phí cho các trường hợp sử dụng phổ biến.

Cung cấp khả năng bảo vệ bot linh hoạt và có thể tùy chỉnh

Kiểm soát bot có thể được bật mà không cần cấu hình bổ sung cho hầu hết các trường hợp sử dụng, nhưng nó cũng có khả năng tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Bạn có thể chỉ định yêu cầu mà Kiểm soát bot đánh giá, các hành động khác nhau cho các danh mục bot khác nhau hoặc kết hợp kết quả Kiểm soát Bot với các quy tắc tùy chỉnh của WAF để cho phép hoặc chặn các bot cụ thể.

Cách thức hoạt động

Sơ đồ Kiểm soát bot

Trường hợp sử dụng

Chặn lưu lượng truy cập từ bot không mong muốn ở biên mạng

Kiểm soát bot có thể chặn lưu lượng truy cập từ bot không mong muốn ở biên mạng khi bạn sử dụng AWS WAF với Amazon CloudFront. Kiểm soát bot giúp bạn giảm thiểu tác động của bot đến hiệu năng ứng dụng của bạn, đồng thời có thể giảm chi phí vận hành và cơ sở hạ tầng. Kiểm soát bot cũng tăng độ chính xác của hoạt động phân tích web bằng cách loại bỏ lưu lượng truy cập từ bot có thể làm sai lệch các chỉ số trang web và chỉ số chuyển đổi.

Dễ dàng sử dụng hạn chế bot cho mọi trường hợp sử dụng

Các bot phổ biến có thể được phát hiện bằng các kỹ thuật phát hiện bot truyền thống, chẳng hạn như phân tích dữ liệu yêu cầu tĩnh. Kiểm soát bot của AWS dành cho các bot mục tiêu sử dụng các kỹ thuật phát hiện nâng cao như kỹ thuật phát hiện dựa trên hành vi để phát hiện các bot cố gắng tránh né bị phát hiện. Kiểm soát bot của AWS dành cho các bot mục tiêu giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên các trang web bán lẻ của bạn, đồng thời giảm các khoản bồi hoàn từ các giao dịch gian lận và chi phí cơ sở hạ tầng.

Cung cấp nội dung thay thế để phản hồi lưu lượng truy cập từ bot

Bạn có thể sử dụng Kiểm soát bot và các tính năng khác của WAF như phản hồi tùy chỉnh và đưa tiêu đề yêu cầu vào để tạo quy trình làm việc ứng dụng tùy chỉnh cho lưu lượng truy cập từ bot. Ví dụ: bạn có thể cho phép các bot đang sao chép hoặc “trích xuất” dữ liệu giá vì chúng có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web của bạn, nhưng bạn có thể chặn các yêu cầu quá mức từ các bot có khả năng làm tràn cơ sở dữ liệu giá theo thời gian thực của bạn. Với AWS WAF, bạn có thể định tuyến lưu lượng truy cập từ bot đến điểm cuối thay thế nơi dữ liệu giá được lưu trong bộ nhớ đệm, đồng thời định tuyến lưu lượng truy cập của người dùng đến các trang cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS WAF

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS WAF
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi