AWS Wickr

Bảo vệ hoạt động liên lạc với khả năng mã hóa đầu cuối

Bảo mật hoạt động cộng tác khi nhắn tin, gọi điện, chia sẻ tệp và chia sẻ màn hình nhờ khả năng mã hóa đầu cuối.

Triển khai và quản lý mạng liên lạc trên quy mô lớn thông qua
Bảng điều khiển quản lý AWS.

Lưu giữ thông tin cần thiết để đáp ứng các quy định về tuân thủ, lưu trữ pháp lý và kiểm tra.

Tự động hóa các quy trình bằng bot AWS Wickr và thao tác API thông qua giao diện người dùng có thể mở rộng.

Cách thức hoạt động

AWS Wickr và AWS WickrGov mã hóa tin nhắn, cuộc gọi và tệp bằng giao thức mã hóa đầu cuối 256 bit. Chỉ người nhận thực sự và tổ chức khách hàng mới có thể giải mã những tài liệu liên lạc này, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi những kẻ trung gian.

Trường hợp sử dụng

Bảo mật tài liệu liên lạc nhạy cảm

Chống lại các mối đe dọa và thúc đẩy hoạt động liên lạc ngoài dải để ứng phó với sự cố và phục hồi sau thảm họa.

Đảm bảo quyền riêng tư và xây dựng lòng tin

Ngăn chặn hoạt động truy cập của bên thứ ba vào dữ liệu cá nhân, trong đó có thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin sức khỏe được bảo vệ.

Thúc đẩy cộng tác nội bộ và bên ngoài

Liên lạc một cách bảo mật với những người có liên quan trong nội bộ và các đối tác bên ngoài thông qua liên kết.

Tăng cường quyền kiểm soát quản trị

Thiết lập và duy trì quyền kiểm soát đối với tài khoản người dùng, các chế độ cài đặt bảo mật và chính sách lưu giữ dữ liệu.

Cách bắt đầu sử dụng

Di chuyển sang AWS Wickr

Chuyển sang AWS Wickr để tận hưởng các tính năng mở rộng với mức giá thấp hơn.

Điền vào biểu mẫu di chuyển »

Bắt đầu sử dụng AWS Wickr hoặc AWS WickrGov

Sử dụng AWS Wickr hoặc AWS WickrGov để đáp ứng nhu cầu cộng tác bảo mật.

Tải xuống »

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ bán hàng

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Wickr.

Cho chúng tôi biết vấn đề bạn cần được hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS