Tóm tắt Bậc miễn phí của AWS

Là một phần trong Bậc miễn phí của AWS, các gói AWS Wickr và WickrGov cao cấp được cung cấp miễn phí cho tối đa 30 người dùng trong ba tháng đầu tiên.

Giá cả

 • Wickr
 • Tiện ích bổ sung Wickr
 • Wickr cho doanh nghiệp
 • Một không gian làm việc an toàn với nhiều tùy chọn triển khai, biện pháp kiểm soát ở mức độ chi tiết, chính sách và giải pháp lưu giữ dữ liệu dùng ngay.

  • Tự lưu trữ trong môi trường của khách hàng
  • Đào tạo ban đầu, đào tạo và hỗ trợ khách hàng tận tâm
  • Hỗ trợ 24/7 và thời gian phản hồi trong một giờ
  • Các nhóm bảo mật được cấu hình sẵn
  • Tính năng lưu giữ dữ liệu và eDiscovery *

  * Cho biết có chi phí bổ sung.

Tiêu chuẩn

Dành cho các tổ chức nhỏ và lớn cần các biện pháp kiểm soát quản trị và tính linh hoạt.

Cao cấp

Dành cho các tổ chức cần giới hạn tính năng cao nhất, các biện pháp quản trị chi tiết và lưu giữ dữ liệu luôn có sẵn.

 • Trò chuyện 1:1, trò chuyện nhóm và các phòng
 • Tệp đính kèm tối đa 1 GB
 • Cuộc gọi thoại và video tối đa 100 người
 • Quy trình làm việc có thể mở rộng
 • Người dùng liên kết
 • Đăng nhập đơn (SSO)
 • Dung lượng lưu trữ và số lượng người dùng không giới hạn
 • Thời gian hết hạn dữ liệu tối đa 3 tháng
 • Người dùng khách
 • Chia sẻ màn hình an toàn
 • Các biện pháp quản trị nâng cao
 • Hoàn tiền theo thỏa thuận mức dịch vụ thời gian vận hành (SLA) 99,9%

Tất cả lợi ích của gói Tiêu chuẩn, ngoài ra:

 • Tính giờ hết hạn dữ liệu tối đa 1 năm
 • Các biện phải quản trị không giới hạn
 • Lưu giữ dữ liệu
 • Tệp đính kèm tối đa 5 GB

 

*Liên hệ với Bộ phận bán hàng để chọn giải pháp tự lưu trữ của Wickr cho Doanh nghiệp.  

So sánh các gói đầy đủ

 Hạng mục Tính năng 

Tiêu chuẩn

Cao cấp

Dùng thử miễn phí dành cho tối đa 30 người dùng trong ba tháng đầu tiên

Nhắn tin

Trò chuyện 1:1 và trò chuyện nhóm

Phòng (kênh)

Số người dùng tối đa được phép

Không giới hạn

Không giới hạn

Kích thước tối đa của tệp đính kèm

1 GB

5 GB

Kho lưu trữ tệp

Không giới hạn

Không giới hạn

Người dùng liên kết

Người dùng khách Tiện ích bổ sung Bổ sung

Quy trình làm việc có thể mở rộng

Gọi điện

Gọi điện (thoại và video)

Sức chứa người tham dự mỗi cuộc họp

Tối đa 100

Tối đa 100

Chế độ diễn giả chỉ để người tổ chức chia sẻ video, âm thanh và màn hình

Tối đa 500 người tham dự chỉ xem

Tối đa 500 người tham dự chỉ xem

Thời lượng tối đa của cuộc họp

Không có giới hạn

Không có giới hạn

Chia sẻ màn hình

Bảo mật và tuân thủ

Mã hóa đầu cuối (E2EE)

Thời gian hết hạn dữ liệu

Tối đa 3 tháng

Tối đa 1 năm

Đăng nhập đơn (SSO)

Lưu giữ dữ liệu

Không

Quản trị và hỗ trợ

Các biện pháp quản trị

Nâng cao

Không giới hạn

Hỗ trợ AWS

Hoàn tiền theo thỏa thuận mức dịch vụ thời gian vận hành (SLA) 99,9%

Hỗ trợ AWS
Hỗ trợ AWS cung cấp các công cụ, công nghệ, nhân lực và chương trình được thiết kế để giúp bạn chủ động nâng cao hiệu suất, giảm chi phí và tăng tốc sáng tạo. Gói dịch vụ Hỗ trợ cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của AWS. Tìm hiểu thêm và xác định gói hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn.

Các mức giá này chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế bán hàng.

Các biện pháp quản trị

Các biện pháp quản trị
 Hạng mục Cài đặt

Tiêu chuẩn

Cao cấp

Dùng thử miễn phí: Tận hưởng miễn phí tất cả các lợi ích trong gói Cao cấp của chúng tôi cho tối đa 30 người dùng trong ba tháng đầu tiên

Thông tin chung

Quyền truy cập mở vào Wickr

Thêm 5 USD mỗi người dùng mỗi tháng

Quyền truy cập mở vào Force

Không

Xem trước thông báo

Không

Khả năng cung cấp cho người dùng

Kiểm soát các bản cập nhật trên máy tính

Không

Lời mời người dùng

Báo cáo sự cố

Nhắn tin

Gửi bản xem trước liên kết

Chia sẻ vị trí 10%

Chia sẻ bản đồ

Kiểm soát bản ghi nhớ thoại và tệp đính kèm

Không

Cường độ máy hủy tài liệu

Hủy tài liệu thủ công

Bot cung cấp xác nhận đã đọc

Không

Kích thước tải xuống của hình ảnh/tệp

Không

Tự động hủy

Không

Phản hồi nhanh

Gọi điện

Kiểm soát gọi âm thanh

Không

Kiểm soát gọi video

Không

Gọi Force TCP

Không

Bảo mật và tuân thủ

Luôn xác thực lại

Không

Bảo vệ khỏi chiếm đoạt tài khoản

Không

Yêu cầu về độ phức tạp của mật khẩu

Đặt lại thiết bị

Không

Đình chỉ tài khoản người dùng

Liên kết

Liên kết địa phương

Liên kết toàn cầu

Người dùng khách
Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS Wickr.

Tìm hiểu thêm »
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Wickr trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »
Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ bán hàng

Liên hệ với đội ngũ AWS Wickr.

Liên hệ với chúng tôi »