Lợi ích

Theo dõi các yêu cầu của người dùng qua ứng dụng của bạn mà vẫn đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ.
Xác định các điểm tắc nghẽn và các vị trí xảy ra độ trễ cao để cải thiện hiệu năng ứng dụng.
Loại bỏ lô cốt dữ liệu và có được thông tin bạn cần để cải thiện trải nghiệm người dùng và giảm thời gian ngừng hoạt động.
Gỡ lỗi các ứng dụng phi máy chủ theo thời gian thực, đồng thời theo dõi cả số liệu về chi phí và hiệu năng trên đám mây.

Cách hoạt động

AWS X-Ray cung cấp góc nhìn toàn diện về các yêu cầu khi chúng di chuyển qua ứng dụng của bạn và lọc dữ liệu trực quan trên các tải trọng, chức năng, dấu vết, dịch vụ, API, v.v. với các chuyển động không cần mã và dùng lượng mã tối thiểu.

Sơ đồ minh họa cách AWS X-Ray thu thập, ghi lại và lập bản đồ dấu vết để giúp người dùng phân tích các vấn đề.

Trường hợp sử dụng

Phân tích và gỡ lỗi ứng dụng

Receive trace data from your simple and complex applications, whether they are in development or production.

Tạo bản đồ dịch vụ chi tiết

Compile data from your AWS resources to determine bottlenecks in your cloud architecture and improve application performance.

Xem quá trình phân tích hiệu năng

Compare trace sets with different conditions for root cause analysis purposes.

Kiểm tra dữ liệu của bạn một cách an toàn

Configure X-Ray to meet your security and compliance objectives.

Khám phá thêm về AWS