AWS X-Ray

Phân tích cũng như gỡ lỗi các ứng dụng sản xuất và phân tán

Ghi lại miễn phí 100.000 dấu vết

mỗi tháng với Bậc miễn phí của AWS

Theo dõi các yêu cầu của người dùng qua ứng dụng của bạn mà vẫn đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ.

Xác định các điểm tắc nghẽn và các vị trí xảy ra độ trễ cao để cải thiện hiệu suất ứng dụng.

Xóa các lô cốt dữ liệu và có được thông tin bạn cần để cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như giảm thời gian ngừng hoạt động.

Gỡ lỗi các ứng dụng phi máy chủ theo thời gian thực, đồng thời theo dõi cả chỉ số chi phí và hiệu suất đám mây.

Cách hoạt động

AWS X-Ray cung cấp góc nhìn toàn diện về các yêu cầu khi chúng di chuyển qua ứng dụng của bạn và lọc dữ liệu trực quan trên các tải trọng, chức năng, dấu vết, dịch vụ, API, v.v. với các chuyển động không cần mã và dùng lượng mã tối thiểu.

Sơ đồ minh họa cách AWS X-Ray thu thập, ghi lại và lập bản đồ dấu vết để giúp người dùng phân tích các vấn đề.

Trường hợp sử dụng

Phân tích và gỡ lỗi ứng dụng

Nhận dữ liệu dấu vết từ các ứng dụng đơn giản cho đến phức tạp của bạn, cho dù chúng đang trong môi trường phát triển hay sản xuất.

Khám phá bài đăng trên blog về các hoạt động trên đám mây »

Tạo bản đồ dịch vụ chi tiết

Biên dịch dữ liệu từ tài nguyên AWS của bạn để xác định tình trạng tắc nghẽn trong kiến trúc đám mây và cải thiện hiệu năng ứng dụng.

Đọc Hướng dẫn dành cho nhà phát triển của AWS X-Ray »

Xem quá trình phân tích hiệu năng

So sánh các tập dấu vết với nhiều điều kiện khác nhau nhằm mục đích phân tích nguyên nhân gốc rễ.

Tìm hiểu thêm về quá trình phân tích »

Kiểm tra dữ liệu của bạn một cách an toàn

Cấu hình X-Ray để đáp ứng các mục tiêu bảo mật và tuân thủ của bạn.

Tìm hiểu thêm về quá trình bảo vệ dữ liệu »

Cách bắt đầu

Khám phá AWS X-Ray

Tìm hiểu cách mà khả năng quan sát có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi về hoạt động.

Tìm hiểu thông qua khóa đào tạo thực hành

Hiểu rõ về việc tạo bản ghi, chỉ số, giám sát bộ chứa và kỹ thuật truy vết.

Tìm hiểu sâu hơn về các hoạt động trên đám mây

Xem cách khả năng quan sát có thể giúp ích cho các hoạt động của bạn.


Khám phá thêm về AWS