AWS X-Ray

Phân tích và gỡ lỗi các ứng dụng sản xuất được phân phối

AWS X-Ray giúp các nhà phát triển phân tích và gỡ lỗi các ứng dụng sản xuất, phân tán, chẳng hạn như các ứng dụng được xây dựng bằng kiến trúc vi dịch vụ. Với X-Ray, bạn có thể hiểu ứng dụng của bạn và các dịch vụ ẩn của ứng dụng đang hoạt động như thế nào để xác định và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của các sự cố và lỗi về hiệu suất. X-Ray cung cấp khả năng xem yêu cầu hoàn chỉnh khi yêu cầu đi qua ứng dụng của bạn và hiển thị sơ đồ của các thành phần ngầm trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng X-Ray để phân tích cả các ứng dụng đang được phát triển cũng như đang trong giai đoạn sản xuất, từ những ứng dụng 3 bậc đơn giản đến các ứng dụng phức tạp bao gồm hàng nghìn dịch vụ nhỏ.

100.000 dấu vết được ghi lại miễn phí

mỗi tháng với Bậc miễn phí AWS

Lợi ích

Xem lại hành vi của yêu cầu

AWS X-Ray sẽ theo dấu yêu cầu của người dùng khi các yêu cầu này đi qua toàn bộ ứng dụng của bạn. Dịch vụ này sẽ tổng hợp dữ liệu và tài nguyên được tạo bởi từng dịch vụ riêng lẻ hợp thành ứng dụng của bạn, cung cấp cho bạn khả năng xem hoàn chỉnh cách thức hoạt động của ứng dụng của bạn.

Phát hiện vấn đề trong ứng dụng

Với AWS X-Ray, bạn sẽ có thể thu lượm được các thông tin chi tiết về hoạt động hiện tại của ứng dụng cũng như tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Với các tính năng theo dấu của X-Ray, bạn có thể theo dõi các đường dẫn yêu cầu để tìm ra chính xác vị trí và nguyên nhân gây ra vấn đề trong hiệu năng trong ứng dụng của bạn. X-Ray cung cấp các chú thích để bạn có thể bổ sung siêu dữ liệu để theo dấu, mở ra khả năng gắn thẻ và lọc dữ liệu theo dấu để bạn có thể phát hiện mẫu và chẩn đoán sự cố.

Cải thiện hiệu năng ứng dụng

AWS X-Ray giúp bạn xác định các trở ngại trong hiệu năng. Sơ đồ dịch vụ của X-Ray sẽ giúp bạn xem các mối quan hệ giữa dịch vụ và tài nguyên trong ứng dụng của bạn theo thời gian thực. Bạn sẽ có thể dễ dàng phát hiện những chỗ đang bị độ trễ cao, trực quan hóa quá trình phân phối độ trễ của nút và điểm biên rồi phân tích sâu từng dịch vụ và đường dẫn cụ thể có ảnh hưởng đến hiệu năng của ứng dụng.

Sẵn sàng sử dụng với AWS

AWS X-Ray tương thích với Amazon EC2, Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS), AWS Lambda,Amazon SQS, Amazon SNSAWS Elastic Beanstalk. Bạn có thể sử dụng X-Ray với các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ Java, Node.js và .NET được triển khai trên những dịch vụ này.

Được thiết kế cho nhiều ứng dụng đa dạng

AWS X-Ray tương thích với cả ứng dụng đơn giản lẫn phức tạp, dù đang được phát triển hay trong khâu sản xuất. Bạn có thể phân tích các lệnh gọi sự kiện không đồng bộ đơn giản, ứng dụng web ba bậc hay các ứng dụng vi dịch vụ phức tạp bao gồm hàng nghìn dịch vụ. Với X-Ray, bạn sẽ có thể theo dấu các yêu cầu được đưa ra cho ứng dụng của bạn trên nhiều tài khoản AWS, Vùng sẵn sàng và Khu vực AWS.

Cách thức hoạt động

Khách hàng

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS X-Ray

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS X-Ray
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi