Logo của Amazon Linux

Amazon Linux AMI (còn được gọi là Amazon Linux 1) đã kết thúc vòng đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Amazon Linux AMI sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật bảo mật hoặc sửa lỗi nào bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Khách hàng nên nâng cấp ứng dụng của mình để sử dụng Amazon Linux 2023. Hệ điều hành này bao gồm dịch vụ hỗ trợ dài hạn cho đến năm 2028.

AMI Amazon Linux là ảnh Linux được hỗ trợ và duy trì do Amazon Web Services cung cấp để sử dụng trên Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Nền tảng này được thiết kế để mang đến môi trường thực thi ổn định, an toàn và hiệu năng cao cho các ứng dụng chạy trên Amazon EC2. Amazon Linux AMI hỗ trợ các tính năng mới nhất của loại phiên bản EC2 và bao gồm các gói cho phép tích hợp dễ dàng với AWS. Amazon Web Services cung cấp các bản cập nhật bảo mật và bảo trì liên tục cho tất cả các phiên bản đang chạy Amazon Linux AMI. Amazon Linux AMI được cung cấp không mất thêm phí với người dùng Amazon EC2.


Amazon Linux AMI bao gồm các gói và cấu hình mang đến sự tích hợp chặt chẽ với Amazon Web Services. Amazon Linux AMI được cài đặt sẵn nhiều công cụ AWS API và CloudInit. Các công cụ AWS API cho phép tạo tập lệnh cho các tác vụ cấp quyền quan trọng trong phiên bản Amazon EC2. CloudInit cho phép chuyển các hành động cấu hình phiên bản sang các phiên bản vào thời điểm khởi động thông qua các trường dữ liệu người dùng EC2, qua đó cho phép cấu hình từ xa các phiên bản Amazon EC2.

Amazon Linux AMI khả dụng ở tất cả các khu vực AWS. Xem nhân Amazon Linux AMI được hỗ trợ và các tổ hợp loại phiên bản để biết thêm thông tin.

Cấu hình của Amazon Linux AMI tăng cường bảo mật bằng cách chú trọng vào hai mục tiêu bảo mật chính: giới hạn truy cập và giảm thiểu lỗ hổng phần mềm. Amazon Linux AMI giới hạn các chức năng truy cập từ xa bằng cách sử dụng các cặp khóa SSH và vô hiệu hóa đăng nhập gốc từ xa. Ngoài ra, Amazon Linux AMI còn giảm số lượng gói không trọng yếu được cài đặt trên phiên bản của bạn, từ đó hạn chế gặp phải lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Các bản cập nhật bảo mật được xếp hạng là "trọng yếu" hoặc "quan trọng" được áp dụng tự động trong khi khởi động ban đầu AMI. Sau khi đăng nhập, Message of the Day (Thông báo trong ngày) (/etc/motd) cho biết có sẵn các bản cập nhật bổ sung hay không.

Amazon Linux AMI bao gồm các gói và cấu hình mang đến sự tích hợp liền mạch với Amazon Web Services. Điều này cho phép Amazon Linux AMI khởi động và làm việc được ngay với nhiều dịch vụ AWS khác nhau.

Các kho lưu trữ có sẵn ở tất cả các khu vực và có thể truy cập thông qua yum. Các kho lưu trữ máy chủ ở mỗi khu vực cho phép triển khai các bản cập nhật một cách nhanh chóng mà không mất phí truyền dữ liệu.

Các bản cập nhật bảo mật được cung cấp thông qua kho lưu trữ yum của Amazon Linux AMI và thông qua các Amazon Linux AMI cập nhật. Các cảnh báo bảo mật được công bố trong Trung tâm bảo mật Amazon Linux AMI. Để biết thêm thông tin về các chính sách bảo mật của AWS hoặc để báo cáo vấn đề bảo mật, vui lòng truy cập Trung tâm bảo mật AWS.

Theo mặc định, Amazon Linux AMI bao gồm một bộ dịch vụ, tiện ích và công cụ nhỏ gọn để tích hợp với AWS. Amazon Linux AMI được thiết kế để cung cấp nền tảng chức năng, cho phép bạn thêm các tiện ích và dịch vụ bổ sung (thông qua các kho lưu trữ gói). Bắt đầu bằng nền tảng các gói nhỏ gọn hơn cũng đồng nghĩa với có ít cấu phần cần bảo trì hơn, cũng như ít miền bề mặt hơn để khai thác bảo mật.

Được hỗ trợ cài đặt và sử dụng Amazon Linux AMI cơ sở thông qua các gói đăng ký với AWS Support. Để biết thêm thông tin về AWS Support, vui lòng truy cập trang web AWS Support.

Các phiên bản AMI cũ hơn và các gói cập nhật sẽ tiếp tục có sẵn để phát hành trong Amazon EC2 và để cài đặt từ kho lưu trữ yum của Amazon Linux AMI ngay cả khi các phiên bản Amazon Linux AMI mới được phát hành.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích khách hàng chuyển sang và sử dụng phiên bản Amazon Linux AMI mới nhất để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp.


Amazon Linux AMI được cung cấp không mất thêm phí với người dùng Amazon EC2. Phí AWS và Amazon EC2 tiêu chuẩn áp dụng khi chạy các phiên bản và dịch vụ khác.AMI Amazon Linux 2018.03 mới nhất được phát hành vào ngày 19/11/2018


Khu vực
HVM (SSD)
Được lưu trữ ở EBS
64-bit
HVM
Kho lưu trữ của phiên bản
64-bit
PV
Được lưu trữ ở EBS
64-bit
PV
Kho lưu trữ của phiên bản
64-bit
HVM (NAT)
Được lưu trữ ở EBS
64-bit
HVM (Đồ họa)
Được lưu trữ ở EBS
64-bit
Miền Đông Hoa Kỳ
Bắc Virginia
ami-0ff8a91507f77f867 ami-0130c3a072f3832ff ami-0023040df18933030 ami-00f0abdef923519b0 ami-0422d936d535c63b1 AWS Marketplace
Miền Đông Hoa Kỳ
Ohio

ami-0b59bfac6be064b78

ami-077d7e91242395d35
không áp dụng không áp dụng ami-0f9c61b5a562a16af không áp dụng
Miền Tây Hoa Kỳ
Oregon

ami-a0cfeed8
ami-a6cfeede ami-afe1c0d7 ami-b9cbeac1 ami-40d1f038 AWS Marketplace
Miền Tây Hoa Kỳ
Bắc California
ami-0bdb828fd58c52235 ami-0dfd61ae8fdc4cd9d ami-06819ed4f6553bd1e ami-01be46cb5c9ccda19 ami-0d4027d2cdbca669d AWS Marketplace
Canada
Miền Trung
ami-0b18956f ami-04189560 không áp dụng không áp dụng ami-b61b96d2 không áp dụng
Châu Âu
Ai-len
ami-047bb4163c506cd98
ami-07a877f081af74359 ami-0c651f40f9861388f ami-0b92ca4d379a3f8df ami-0ea87e2bfa81ca08a AWS Marketplace
Châu Âu
London
ami-f976839e ami-e7768380 không áp dụng không áp dụng ami-e6768381 không áp dụng
Châu Âu
Paris
ami-0ebc281c20e89ba4b ami-0e605e9bcfac420c0 không áp dụng không áp dụng ami-0050bb60cea70c5b3 không áp dụng
Châu Âu
Frankfurt
ami-0233214e13e500f77 ami-0e0287b26addd9ff8 ami-07c6c98d42a4bc369 ami-013f76979ce992eea ami-06465d49ba60cf770 AWS Marketplace
Châu Á Thái Bình Dương
Singapore
ami-08569b978cc4dfa10 ami-0f248bcac6ff5bc17 ami-0a318515629ae86fd ami-04763b6d5ab6fe9a1 ami-0cf24653bcf894797 AWS Marketplace
Châu Á Thái Bình Dương
Seoul
ami-0a10b2721688ce9d2 ami-07d5665d0c129d8b7 không áp dụng không áp dụng ami-08cfa02141f9e9bee không áp dụng
Châu Á Thái Bình Dương
Tokyo
ami-06cd52961ce9f0d85 ami-094524ca01aa224d2 ami-0f16a2ca7efacfa65 ami-063401dda25d63e2f ami-0cf78ae724f63bac0 AWS Marketplace
Châu Á Thái Bình Dương
Sydney
ami-09b42976632b27e9b
ami-01ab4a3bc7e75f44a ami-0d783a243942fbe54 ami-0c75a9821f3a629af ami-00c1445796bc0a29f AWS Marketplace
Châu Á Thái Bình Dương
Mumbai
ami-0912f71e06545ad88 ami-0d7b208dc5b0fe76a không áp dụng không áp dụng ami-0aba92643213491b9 không áp dụng
Nam Mỹ
São Paulo

ami-07b14488da8ea02a0
ami-0eb8a2edbee46ccfb ami-0655fe368ed42fcf7 ami-020a5eaeda85140a0 ami-09c013530239687aa /a
Trung Quốc
Bắc Kinh
ami-0a4eaf6c4454eda75 ami-097fcba8f18ba407e ami-078e06ff99837f9d5 ami-00458e0e45aa0bca8 ami-04cd0cf505fd3295e không áp dụng
AWS
GovCloud
ami-906cf0f1 ami-8f70ecee ami-d169f5b0 ami-d069f5b1 ami-c177eba0 không áp dụng