Amazon API Gateway là dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp các nhà phát triển dễ dàng phát hành, duy trì, giám sát, bảo mật và vận hành API ở mọi quy mô. Amazon API Gateway là một dịch vụ thanh toán theo mức sử dụng, đảm nhận tất cả các gánh nặng vô hình liên quan đến việc chạy API trên quy mô lớn một cách bảo mật và tin cậy.

Với sự phát triển nhanh chóng của thiết bị di động và Internet of Things (IoT), việc tạo hệ thống back-end và dữ liệu có thể truy cập ứng dụng thông qua API ngày càng trở nên phổ biến. Do có nhiều ứng dụng sử dụng các API này và cộng đồng các nhà phát triển đều trông cậy vào chúng nên thời gian và nỗ lực đầu tư vào công tác phát triển và quản lý API ngày càng tăng lên. Để giúp bạn dễ dàng sử dụng các API này, API Gateway có thể tạo ra SDK máy khách cho một số ngôn ngữ, bao gồm JavaScript, iOS và Android.

Tính năng chính của sản phẩm

Dễ tạo và triển khai API

Với API Gateway, bạn có thể tạo một API tùy chỉnh nhanh chóng và dễ dàng cho mã chạy trong AWS Lambda, sau đó truy vấn mã Lambda từ API của bạn. API Gateway có thể thực thi mã AWS Lambda trong tài khoản của bạn, khởi động máy trạng thái của AWS Step Functions hoặc tạo lệnh gọi đến AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 hay các dịch vụ web bên ngoài AWS có thể truy cập công khai điểm cuối HTTP. Thông qua bảng điều khiển API Gateway, bạn có thể xác định API REST của mình cũng như các tài nguyên và phương pháp liên quan, quản lý vòng đời API, tạo SDK máy khách và xem các chỉ số API.

DeckAssets_allup_dashboard-desktop
Hỗ trợ các API REST và API WebSocket

Với API Gateway, bạn có thể tạo các API REST giúp tận dụng các kiểu yêu cầu HTTP hoặc API WebSocket cho phép bạn xây dựng các ứng dụng giao tiếp hai chiều thời gian thực như những ứng dụng trò chuyện và bảng điều khiển phát trực tuyến. API REST là một nhóm tài nguyên và phương pháp hoặc điểm cuối. Có thể triển khai API REST thành các giai đoạn khác nhau và sao chép thành phiên bản mới. Một API WebSocket giúp duy trì kết nối ổn định giữa các máy khách được kết nối. Bạn có thể xác định các tích hợp phụ trợ với các chức năng AWS Lambda, Amazon Kinesis hoặc bất kỳ điểm cuối HTTP nào sẽ được dẫn ra khi nhận được tin nhắn từ các máy khách đã kết nối.

DeckAssets_allup_chat
Khả năng phục hồi

API Gateway hỗ trợ quản lý lưu lượng truy cập đến các hệ thống back-end bằng cách cho phép bạn đặt các quy tắc điều tiết dựa trên số yêu cầu mỗi giây, đối với mỗi phương thức HTTP trong API của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập một bộ nhớ đệm có khóa tùy chỉnh và thời gian tồn tại trong vài giây cho dữ liệu API của mình, để tránh xung đột dịch vụ back-end cho mỗi yêu cầu. API Gateway xử lý bất kỳ mức lưu lượng truy cập nào mà API nhận được, do đó bạn có thể hoàn toàn tập trung vào logic nghiệp vụ và dịch vụ của mình, thay vì việc duy trì cơ sở hạ tầng.

DeckAssets_allup_global-data
Quản lý vòng đời của API

API Gateway cho phép bạn chạy nhiều phiên bản của một API đồng thời, để ứng dụng có thể tiếp tục gọi các phiên bản API trước đó ngay cả khi đã phát hành phiên bản mới nhất. API Gateway cũng cho phép bạn quản lý nhiều giai đoạn phát hành của mỗi phiên bản API, như alpha, beta và sản xuất. Có thể cấu hình từng giai đoạn API để tương tác với các điểm cuối backend khác nhau, dựa trên thiết lập API của bạn. Các giai đoạn và phiên bản cụ thể của một API có thể được liên kết với tên miền tùy chỉnh và được quản lý qua API Gateway. Việc quản lý giai đoạn và phiên bản cho phép bạn dễ dàng chạy thử phiên bản API mới, đã tăng cường hoặc bổ sung tính năng mới cho phiên bản API trước đó, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích ngược khi cộng đồng người dùng chuyển sang sử dụng phiên bản mới nhất.

DeckAssets_allup_manage-licenses
Tạo SDK

API Gateway có thể tạo ra SDK máy khách cho một số nền tảng, bạn có thể sử dụng chúng để chạy thử API mới một cách nhanh chóng từ ứng dụng của mình và phân phối SDK cho các nhà phát triển bên thứ ba. SDK được tạo sẽ xử lý các khóa API và gán yêu cầu bằng cách sử dụng thông tin xác thực AWS. API Gateway có thể tạo các SDK máy khách cho Java, JavaScript, Java cho Android, Objective-C hoặc Swift cho iOS và Ruby. Bạn có thể sử dụng AWS CLI để tạo và tải xuống một SDK của API cho nền tảng được hỗ trợ bằng cách gọi lệnh get-sdk.

DeckAssets_allup_develop-app
Giám sát hoạt động của API

Sau khi triển khai và sử dụng API, API Gateway sẽ cung cấp cho bạn bảng thông tin để giám sát trực quan các lệnh gọi đến dịch vụ. Bảng điều khiển API Gateway được tích hợp với Amazon CloudWatch, để cung cấp cho bạn các chỉ số hiệu năng backend như lệnh gọi API, độ trễ và tỷ lệ lỗi. Do API Gateway sử dụng CloudWatch để ghi lại thông tin giám sát, bạn có thể thiết lập cảnh báo tùy chỉnh trên các API của API Gateway. API Gateway cũng có thể ghi lại lỗi thực thi API vào CloudWatch Logs để dễ dàng gỡ lỗi.

DeckAssets_allup_analyze-data
Cấp phép từ AWS

Để cấp phép và xác minh các yêu cầu API cho dịch vụ AWS, API Gateway có thể giúp bạn tận dụng chữ ký phiên bản 4 — AWS sử dụng công nghệ tương tự cho các dịch vụ của mình. Bằng cách sử dụng xác thực chữ ký phiên bản 4, bạn có thể sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) và truy cập chính sách để cấp phép truy cập API và tất cả các tài nguyên AWS khác của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng AWS Lambda để xác minh và cấp phép mã thông báo mang chuyển, như mã thông báo JWT hoặc xác nhận SAML.

DeckAssets_allup_enable-security
Khóa API dành cho nhà phát triển bên thứ ba

API Gateway giúp bạn quản lý hệ sinh thái của nhà phát triển bên thứ ba đang truy cập API của bạn. Bạn có thể tạo khóa API trên API Gateway, cài đặt quyền truy cập ở mức độ chi tiết trên mỗi khóa API và phân phối cho các nhà phát triển bên thứ ba để truy cập API của bạn. Bạn cũng có thể xác định các gói đặt ra hạn mức yêu cầu và điều tiết cho từng khóa API riêng lẻ. Việc sử dụng khóa API hoàn toàn không bắt buộc và phải được kích hoạt ở cấp độ trên mỗi phương thức.

DeckAssets_allup_decrypt-document

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon API Gateway

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi