Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Cách tốt nhất để bắt đầu với Amazon API Gateway là tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, một trong những tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

Hướng dẫn thực hành

Trong lộ trình học tập này, bạn sẽ triển khai ứng dụng web đơn giản cho phép người dùng yêu cầu các chuyến đi bằng kỳ lân từ đội Wild Rydes.  

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ triển khai một API RESTful bằng cách sử dụng Serverless Application Model (AWS SAM). Kiến trúc ứng dụng sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway và Amazon DynamoDB.

AWS Serverless Application Repository là tuyển tập những ứng dụng phi máy chủ do các nhà phát triển, công ty và đối tác phát hành. Nhanh chóng khám phá và triển khai các ứng dụng phi máy chủ cũng như các thành phần của ứng dụng cho nhiều trường hợp sử dụng thường gặp.


Tìm kiếm thêm tài nguyên, như các nghiên cứu điển hình của khách hàng, hội thảo trực tuyến và tài nguyên khác trên trang tài nguyên Amazon API Gateway.

Khám phá thêm các tài nguyên về Amazon API Gateway

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi