Dùng thử ứng dụng mẫu trên Amazon AppStream 2.0

Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn (hoặc tạo tài khoản AWS), sau đó quay lại trang này và nhấp vào nút dưới đây

Minh họa trải nghiệm người dùng trên nhiều ứng dụng mẫu đòi hỏi cao về GPU và ứng dụng mẫu dành cho doanh nghiệp trong tối đa 30 phút. Bạn có thể tải lên và mở các tệp của riêng mình, lưu tiến trình công việc và in. Để bắt đầu, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AWS của mình. Sau khi đăng nhập, bạn chỉ cần chọn một ứng dụng để bắt đầu phát trực tuyến từ Khu vực AWS mặc định của mình.

Sau khi đã dùng thử các ứng dụng mẫu của chúng tôi, hãy truy cập hướng dẫn Bắt đầu để triển khai các ứng dụng máy tính của riêng bạn trên Amazon AppStream 2.0.

Các ứng dụng mẫu có sẵn

dùng thử ngay
FreeCAD
dùng thử ngay
Blender
dùng thử ngay
Eclipse
dùng thử ngay
Firefox
dùng thử ngay
Math
dùng thử ngay
Impress
dùng thử ngay
Draw
dùng thử ngay
Calc
dùng thử ngay
Writer

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon AppStream 2.0

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Bắt đầu với Amazon AppStream 2.0
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi