Ethereum là gì?

Ethereum là một nền tảng blockchain phi tập trung cho phép thiết lập mạng ngang hàng để thực thi và xác minh một cách bảo mật mã ứng dụng, còn được gọi là hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh cho phép người tham gia giao dịch với nhau mà không cần một cơ quan trung ương đáng tin cậy. Hồ sơ giao dịch không thể thay đổi, có thể xác minh và được phân phối bảo mật trên mạng, cho phép người tham gia có toàn quyền sở hữu và nắm bắt thông tin rõ ràng về dữ liệu giao dịch. Các giao dịch được gửi từ và nhận bởi các tài khoản Ethereum do người dùng tạo. Người gửi phải ký kết giao dịch và sử dụng Ether, tiền điện tử gốc của Ethereum, như chi phí xử lý các giao dịch trên mạng.

Sự kiện The Merge

Vào lúc 06:42:42, giờ UTC, ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại khối 15537393, sự kiện The Merge đã hoàn tất, chuyển Ethereum từ cơ chế Bằng chứng công việc (PoW) sang Bằng chứng cổ phần (PoS). Các nút Mạng chính Ethereum của Blockchain được quản lý của Amazon chạy trên mạng Ethereum PoS.

Sự kiện The Merge nâng cấp cơ chế đồng thuận của Ethereum từ PoW lên PoS bằng cách hợp nhất Mạng chính Ethereum với hệ thống Bằng chứng cổ phần chuỗi Beacon. Nâng cấp này đã cải thiện tính bền vững của Ethereum bằng cách giảm mức tiêu thụ năng lượng và là một phần trong các nâng cấp liên tục của nền tảng Ethereum để cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô, tính bảo mật và tính bền vững như được mô tả tại đây.

Lợi ích của việc xây dựng trên Ethereum

Ethereum cung cấp một nền tảng cực kỳ linh hoạt để xây dựng các ứng dụng phi tập trung sử dụng ngôn ngữ viết tập lệnh Solidity gốc và Máy ảo Ethereum. Các nhà phát triển ứng dụng phi tập trung triển khai hợp đồng thông minh trên Ethereum được hưởng lợi từ hệ sinh thái phong phú của các công cụ dành cho nhà phát triển và các phương pháp tốt nhất đã thiết lập đi kèm với độ hoàn thiện của giao thức. Độ hoàn thiện này cũng mở rộng sang chất lượng trải nghiệm người dùng đối với bình quân người dùng ứng dụng Ethereum, với các ví như MetaMask, Argent, Rainbow, v.v. mang đến các giao diện đơn giản để tương tác với blockchain Ethereum và các hợp đồng thông minh được triển khai trên đó. Số lượng lớn người dùng của Ethereum khuyến khích các nhà phát triển tiến hành triển khai ứng dụng của họ trên mạng này, điều này càng củng cố vị thế của Ethereum là nơi quy tụ chính của các ứng dụng phi tập trung như DeFi và NFT. Trong tương lai, giao thức Ethereum 2.0 tương thích ngược, hiện đang được phát triển, sẽ cung cấp một mạng có quy mô linh hoạt hơn để xây dựng các ứng dụng phi tập trung yêu cầu thông lượng giao dịch cao hơn.

Cách xây dựng trên Ethereum so với Hyperledger Fabric

  Ethereum Hyperledger Fabric
Công khai và Riêng tư Công khai Riêng tư
Quyền Không cho phép Được cho phép
Quản trị Phi tập trung Được liên kết
Cơ chế đồng thuận Bằng chứng công việc BFT có thể gắn kết
Ngôn ngữ hợp đồng thông minh Solidity, Vyper Go, Java, Javascript (Node.js)
Giao dịch riêng tư Không
Trường hợp sử dụng lý tưởng Token hóa (stablecoin, NFT), DeFi, quyết toán giao dịch công khai Trao đổi dữ liệu B2B, quyết toán giao dịch và chống thoái thác

Trường hợp sử dụng

Tài chính phi tập trung (DeFi)

DeFi là một mạng lưới ứng dụng tài chính được xây dựng trên các mạng blockchain. Nó khác với các mạng tài chính hiện có bởi vì đó là mạng mở và có thể lập trình, hoạt động mà không cần cơ quan trung ương và cho phép các nhà phát triển cung cấp những mô hình mới cho hoạt động thanh toán, đầu tư, cho vay và giao dịch. Khi sử dụng hợp đồng thông minh và hệ thống phân tán, khách hàng có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung bảo mật. Ví dụ: các công ty DeFi đã cung cấp những sản phẩm cho phép thực hiện hoạt động cho vay và vay ngang hàng, kiếm lãi từ việc nắm giữ tiền điện tử, giao dịch thông qua các sàn giao dịch phi tập trung và hơn thế nữa. Một số nền tảng DeFi phổ biến bao gồm Compound, Aave, UniSwap và MakerDAO.

Mã thông báo không thể thay thế (NFT)

NFT là các mã thông báo kỹ thuật số duy nhất và không thể chia nhỏ, hữu ích để chứng minh nguồn gốc của các tài sản hiếm, bao gồm cả tài sản số và tài sản hữu hình. Ví dụ: Một nghệ sĩ có thể sử dụng NFT để token hóa tác phẩm của họ và đảm bảo rằng tác phẩm của họ là duy nhất và thuộc quyền sở hữu của họ. Thông tin về quyền sở hữu được ghi lại và duy trì trên mạng blockchain. NFT cũng đang trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp trò chơi vì chúng cho phép duy trì khả năng tương tác giữa các nền tảng trò chơi. Ví dụ: dự án NFT đầu tiên trên Ethereum là CryptoKitties, cho phép khách hàng thu thập các bộ sưu tập mèo kỹ thuật số được hỗ trợ bằng NFT. Gods Unchained là một trò chơi đánh bài cung cấp cho người chơi toàn quyền sở hữu các vật phẩm trong trò chơi thông qua NFT. NFT đang trở nên phổ biến khi ngày càng có nhiều công ty tìm cách token hóa tài sản và cung cấp cho người dùng thông tin dòng chống giả mạo về tài sản của họ.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng thông minh Ethereum là gì?

Hợp đồng thông minh là mã ứng dụng xuất hiện tại một địa chỉ cụ thể trên blockchain được gọi là địa chỉ hợp đồng. Ứng dụng có thể gọi các chức năng của hợp đồng thông minh, thay đổi trạng thái của chúng và khởi tạo giao dịch. Hợp đồng thông minh được viết bằng các ngôn ngữ lập trình như Solidity và Vyper, sau đó được Máy ảo Ethereum biên dịch thành bytecode và được thực thi trên blockchain.

Tài khoản Ethereum là gì?

Có hai loại tài khoản trong Ethereum: Tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA) và Tài khoản hợp đồng. EOA được kiểm soát bởi một khóa riêng, không có mã liên kết và có thể gửi giao dịch. Tài khoản hợp đồng có một mã liên kết cho phép thực thi khi tiếp nhận giao dịch từ EOA. Tài khoản hợp đồng không thể tự khởi tạo giao dịch. Các giao dịch phải luôn bắt nguồn từ EOA.

Giao dịch Ethereum là gì?

Giao dịch trong Ethereum là một thông điệp dữ liệu đã ký kết được gửi từ tài khoản Ethereum này sang tài khoản Ethereum khác. Giao dịch này chứa thông tin người gửi và người nhận tham gia giao dịch, tùy chọn bao gồm số tiền Ether sẽ được chuyển, bytecode của hợp đồng thông minh và phí giao dịch mà người gửi sẵn sàng thanh toán cho các nhà xác thực mạng để đưa giao dịch vào blockchain, còn được gọi là giá gas và hạn mức gas.

Tôi có thể thanh toán cho các giao dịch trên Ethereum bằng cách nào?

Bạn có thể thanh toán cho các giao dịch bằng Ether. Ether phục vụ hai mục đích. Thứ nhất, Ether ngăn chặn các tác nhân xấu gây tắc nghẽn mạng với các giao dịch không cần thiết. Thứ hai, Ether hoạt động như một động lực thúc đẩy người dùng đóng góp tài nguyên và xác thực giao dịch (khai thác). Mỗi giao dịch trong Ethereum cấu thành một loạt các hoạt động xảy ra trên mạng (tức là chuyển Ether từ tài khoản này sang tài khoản khác hoặc hoạt động thay đổi trạng thái phức tạp trong hợp đồng thông minh). Mỗi hoạt động này đều phát sinh chi phí, được đo bằng gas, đây là thước đo phí trong Ethereum. Phí gas được thanh toán bằng Ether và thường được đo bằng một mệnh giá nhỏ hơn có tên là gwei. [1 ether = 1.000.000.000 gwei (10^9)]

Tôi có thể kiếm và lưu trữ Ether ở đâu?

Bạn có thể mua Ether bằng tiền pháp định từ một sàn giao dịch tiền điện tử như Coinbase hoặc Kraken. Ether sẽ được liên kết với tài khoản Ethereum của bạn. Để truy cập tài khoản và Ether, bạn phải có địa chỉ tài khoản và cụm mật khẩu hoặc khóa riêng.

Ethereum hoạt động như thế nào đối với các ứng dụng?

Khi một giao dịch kích hoạt hợp đồng thông minh, tất cả các nút của mạng sẽ thực thi mọi chỉ dẫn. Để thực hiện, Ethereum triển khai một môi trường thực thi trên blockchain được gọi là Máy ảo Ethereum (EVM). Tất cả các nút trên mạng sẽ chạy EVM như một phần của giao thức xác minh khối. Trong quá trình xác minh khối, mỗi nút sẽ trải qua các giao dịch được liệt kê trong khối mà chúng đang xác minh và chạy mã được kích hoạt bởi các giao dịch trong EVM. Tất cả các nút trên mạng đều thực hiện những phép tính tương tự để duy trì sổ cái ở trạng thái đồng bộ hóa. Mỗi giao dịch phải bao gồm hạn mức gas và phí mà người gửi sẵn sàng thanh toán cho giao dịch. Người khai thác dữ liệu có quyền lựa chọn bao gồm giao dịch và thu phí hay không. Nếu tổng lượng gas cần thiết để xử lý giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức gas, giao dịch sẽ được xử lý. Nếu lượng gas đã dùng đạt đến hạn mức gas trước khi hoàn tất giao dịch, giao dịch sẽ không được thực hiện mà bạn vẫn bị mất phí. Toàn bộ lượng gas chưa được sử dụng để thực hiện giao dịch sẽ được hoàn trả cho người gửi dưới dạng Ether. Điều này có nghĩa là việc gửi giao dịch với hạn mức gas cao hơn giá trị ước tính là an toàn.

Ký kết giao dịch có nghĩa là gì?

Việc ký kết giao dịch sẽ tạo chữ ký trên giao dịch bằng khóa riêng của tài khoản người gửi giao dịch. Các giao dịch cần phải được ký kết trước khi gửi chúng đến mạng.

Tôi có thể triển khai hợp đồng thông minh trên Ethereum bằng cách nào?

Giao dịch cũng có thể được sử dụng để xuất bản mã hợp đồng thông minh lên blockchain Ethereum. Bạn có thể theo dõi trạng thái giao dịch bằng phương thức eth_getTransactionReceipt, phương thức này cũng sẽ trả về địa chỉ hợp đồng thông minh mới tạo sau khi giao dịch được đưa vào blockchain. Bạn không thể chọn địa chỉ hợp đồng thông minh trả kết quả vì chúng được tính bằng hàm băm và không thể dễ dàng dự đoán.

Phân nhánh cứng trong Ethereum là gì?

Phân nhánh cứng là một sự thay đổi đối với giao thức Ethereum cơ bản, tạo ra các quy tắc mới để cải thiện giao thức không tương thích ngược. Tất cả khách hàng Ethereum cần phải nâng cấp; nếu không, họ sẽ bị mắc kẹt trên một chuỗi không tương thích tuân theo các quy tắc cũ.

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng ứng dụng trên Ethereum, vui lòng truy cập trang tài liệu của chúng tôi. Để trao đổi với nhóm Blockchain được quản lý của Amazon, vui lòng truy cập trang liên hệ với chúng tôi.