Tìm hiểu về các tài nguyên giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi

Kinh nghiệm thực tế chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi cấp chứng nhận. Chúng tôi khuyên bạn nên có ít nhất một năm kinh nghiệm thực tế sử dụng AWS. Chúng tôi cũng cung cấp chương trình đào tạo và tài liệu để giúp bạn chuẩn bị. Chọn bài thi dưới đây để xem lộ trình chuẩn bị mà chúng tôi đề xuất.