Chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification của bạn

Tìm hướng dẫn, câu hỏi mẫu và các tài nguyên khác để chuẩn bị cho kỳ thi.

Trước khi tham dự một kỳ thi AWS Certification, bạn nên có kinh nghiệm thực tế với sản phẩm và dịch vụ AWS liên quan. Chúng tôi cung cấp các tài nguyên sau để bổ sung cho kinh nghiệm của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho AWS Certification. Hãy duyệt qua từng bộ sưu tập–gồm hướng dẫn cho kỳ thi, liên kết để đặt lịch thi, v.v.–và bắt đầu ngay hôm nay!