Phân tích dữ liệu được chứng nhận AWS – Chuyên môn

Chứng thực khả năng của bạn trong việc thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích hiệu quả, tiết kiệm chi phí và bảo mật trên AWS

Lấy chứng chỉ được công nhận trong ngành từ AWS. Chứng chỉ này xác thực chuyên môn của bạn về kho dữ liệu AWS và các dịch vụ phân tích. Xây dựng sự tín nhiệm và tự tin bằng cách nêu bật khả năng của bạn trong việc thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích hiệu quả, tiết kiệm chi phí và bảo mật trên AWS. Thể hiện rằng bạn có bề dày và chiều sâu ở khả năng cung cấp thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

Khả năng được chứng thực bằng chứng nhận

  • Xác định các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS và hiểu cách chúng hòa nhập với nhau
  • Giải thích các dịch vụ phân tích dữ liệu AWS phù hợp như thế nào trong chu kỳ vòng đời dữ liệu gồm thu thập, lưu trữ, xử lý và trực quan hóa
  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về các công nghệ phân tích dữ liệu
  • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn với AWS
  • Kinh nghiệm và chuyên môn với các dịch vụ AWS để thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích

Chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Kinh nghiệm thực tế chính là cách chuẩn bị tốt nhất. Xem lại hướng dẫn cho kỳ thi để biết thông tin về các năng lực sẽ được đánh giá trong kỳ thi chứng chỉ này. Bạn cũng có thể xem xét các câu hỏi mẫu để biết mẫu dạng bài hoặc tham gia thi thử.

Bạn muốn tìm thêm tài nguyên để giúp xây dựng chuyên môn về phân tích dữ liệu? Khám phá các lựa chọn bao gồm Lộ trình học tập phân tích dữ liệu AWS, khóa học kỹ thuật số về sự sẵn sàng tham gia kỳ thi, các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và câu hỏi thường gặp đề xuất cùng nhiều lựa chọn khác.

Chứng chỉ này trước đây được gọi là Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Chuyên môn. Các chứng chỉ nhận mang tên này có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày cấp. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về phiên bản kỳ thi cấp chứng chỉ này, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – cấp độ Chuyên môn.

Phân tích dữ liệu được chứng nhận AWS - cấp độ Chuyên môn (0:36)

Thông tin chi tiết về kỳ thi

mini-icon_exam_2

Hình thức
65 câu hỏi; trắc nghiệm nhiều đáp án

mini-icon_level

Loại kỳ thi
Chuyên môn

mini-icon_modality

Hình thức tổ chức kỳ thi
Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

mini-icon_time

Thời gian
Thời gian hoàn thành bài thi là 180 phút

mini-icon_price

Chi phí
300 USD (Bài thi thử: 40 USD)

mini-icon_language

Ngôn ngữ
Có các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung Giản thể